Wednesday, May 27, 2015

สะพานลอย ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสะพานลอย ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
source: alamy.com

ครั้งที่แล้วพูดถึง bridge วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอคำว่าสะพานลอยครับ ลองมาดูกันครับว่าในภาษาอังกฤษคำว่าสะพานลอยเขาเรียกว่าอะไรกัน คำที่เกี่บวกับสะพานลอยที่อยากจะให้ดูกันในวันนี้มีดังนี้ครับ

​คำประเภทคำอ่านความหมาย
overpass (N)โอ'เฝอร์ แพสสะพานลอย (แบบอเมริกัน)
flyover (N)ฟลาย โอเฝอร์สะพานลอย (แบบอังกฤษ)
footbridge (N)ฟุตบริดจ์สะพานลอย (ให้คนเดิน)
over-crossing (N)โอ'เฝอร์ครอสซิงสะพานลอย
bridge (N)บริดจ์สะพาน
pedestrian (N)พะเดส'เทรียนคนเดินถนน
underpass (N)อันเดอะ แพสอุโมงค์สำหรับคนข้ามที่อยู่ใต้ถนน

จะเห็นว่าคำว่าสะพานลอยจะมีใช้กันอยู่หลายคำ ทั้งที่เป็นแบบ American และแบบ British  มีทั้งที่ความหมายแบบให้รถวิ่งข้ามหรือแบบให้คนเดินข้าม

ถ้าอยากใช้ในความหมายที่เป็นสะพานลอยให้คนข้ามก็ใช้คำว่า footbridge หรือ overcrossing ซึ่งจะมีความหมายว่า a bridge designed for pedestrians (สะพานออกแบบไว้สำหรับคนเดิน) ถ้าอยากจะใช้คำว่า overpass  หรือ flyover  ในความหมายนี้ ก็เติมคำว่า pedestrian เข้าไปข้างหน้าไปขยายให้มีความหมายเจาะจงไป ว่าให้สพานลอยให้คน(เดิน) กลายเป็น

pedestrian overpass (พะเดส'เทรียน โอ'เฝอร์ แพส)
pedestrian flyover (พะเดส'เทรียน ฟลาย โอเฝอร์)
pedestrian bridge (พะเดส'เทรียน บริดจ์)
elevated pedestrian overpass (เอเลเฝททิด พะเดส'เทรียน โอ'เฝอร์ แพส)

underpass
underpass
ส่วนสะพานที่ข้ามถนนที่มุดลงไปใต้ถนน เขาเรียกว่า underpass (ที่ตรงกันข้ามกับ overpass) หรือ pedestrians underpass ก็ได้ ในภาษาอังกฤษสะพานแบบนี้จะเรียกว่า subwayPut them in sentences
A pedestrian bridge is a bridge designed for pedestrians.
pedestrian bridge คือสะพานที่ออกแบบไว้ให้คนเดินข้าม

Some people don't like to cross the footbridge when they want to cross the road. This has caused many accidents in the past.
คนบางคนไม่ชอบข้ามถนนบนสะพานลอย ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งในอดีต

In some places, overpass is unavailable but underpass is provided for people to cross the road.
ในบางที่ไม่มีสะพานลอยให้คนข้ามถนนแต่มีอุโมงค์ใต้ตินไว้ให้คนข้ามถนนแทน

Share:

0 comments:

Post a Comment