Thursday, March 17, 2016

All About Place | สถานที่ เพิ่ม degree ภาษาอังกฤษของคุณplace
Place
source:previews.123rf.com

Timing has always been a key element in my life. I have been blessed to have been in the right place at the right time. 
- Buzz Aldrin

การอยู่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของผมเสมอมา ผมโชคดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลา

Hi Folks!!

In this article, for English Tips For Thai, I'd like to talk about the very common word "place"

วันนี้อยากจะนำ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า place ซึ่งคำๆนี้เป็นคำที่เราทุกคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี
place (noun/verb - เพลสซฺ)
มีให้ใช้อยู่สองหน้าตา คำนามและกริยา หน้าตาแรกเป็นคำนามที่เราคุ้นเคยกันอยุ่แล้ว ซึ่งแปลว่า ที่ สถานที่ บริเวณ หรือ ตำแหน่ง

และอีกหน้าตา place ทำหน้าที่เป็นกริยา ซึ่งแปลว่า วาง คำนี้บางท่านอาจจะคุณหน้าน้อยกว่า แบบแรก ซึ่งความหมายของแบบที่สองนี้เหมือนกับคำว่า put เลย
ตัวอย่างของการใช้คำนี้

There is no place like home.
ไม่มีที่ใหนเหมือนบ้าน

I am finding a place to park my car.
ผมกำลังหาที่ที่จะจอดรถ

Thailand is just a place for my holiday.
ประเทศไทยเป็นที่ที่เหมาะสำหรับวันหยุดของผม

I have been looking for a place that I can call home for all of my life and I find it here with you.
ผมได้มองหาสถานที่ที่จะเรียกว่าบ้านทั้งชีวิต และผมก็เจอมันแล้วที่นี่พร้อมกับได้เจอคุณ (how sweet and how romantic I am อิอิ)

Do you know any proper place that we can place this box.
คุณรู้จักสถานที่ที่เหมาะที่จะวางกล่องนี้ใหม่

I couldn't place this toy back into this box.
ผมผมไม่สามารถวางของเล่นกลับเข้ากล่องได้


place
there is no place like home
Source:thumbs.ebaystatic.com

ยังครับยังไม่หมด นอกจากสองหน้าตานี้ ผมยังมีสำนวนและคำอื่นๆที่เกี่ยวและมีเอี่ยวกับ place มาฝากครับ ตามไปดูกันครับ

hiding place (noun - ไฮดิง เพลสซฺ) = ที่ซ่อน คำนี้ค่อนข้างจะตรงตัว เป็นคำนามผสม  compound noun โดยใช้คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อน เติม ing กลายเป็น adjective มาขยายคำว่า place

A tree house in my backyard was my hiding place when I was a kid.
บ้านต้นไม้หลังบ้านของผมเป็นที่ซ้อนของผมตอนที่ผมเป็นเด็ก

meeting place  (noun - มีดดิง เพลสซฺ) = สถานที่หรืออาคารที่คนมาพบเจอกัน สถานที่นัดพบ คำนี้ ก็เป็น compound noun เหมือนกับ hiding place โดยนำ กริยา meet  ที่แปลว่า พบ หรือ เจอ มาขยาย คำว่า place

The pub is a popular meeting place for local teenagers.
ผับเป็นสถานที่นัดพบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นท้องถิ่น

place of birth (noun-เพลสซฺ ออฟ เบริธ) สถานที่เกิด คำนี้จะเห็นบ่อยๆ เวลาที่ต้องกรอกเอกสารต่างๆ คำย่อของเขาก็คือ POB นั้นเอง

The applicants need to fill in their place of birth in the application form.
ผู้สมัครต้องกรอกสถานะที่เกิดในใบสมัคร

What is your place of work? (not - Where is your place of work?)
คุณเกิดที่ใหน (สถานที่เกิดของคุณคือที่ใหน)

place of work (noun - เพลสซฺ ออฟ เวิร์ค) ที่ทำงาน (= workplace - เวิร์คเพลสซ์) คำนี้ก็จะคล้ายๆกับคำว่า place of birth คำพบเจอบ่อยๆในการกรอกเอกสารต่างๆ

What takes place in your place of work that customers do not know?
อะไรบ้างที่เกิดที่ทำงานของคุณที่ลูกค้าไม่รู้

place of worship (nounเพลสซฺ ออฟ วอร์ชิพ)  เทวสถาน (= shrine - ชไรนฺ) คำนี้มีให้เห็นบ่อยเหมือนกัน
This path will lead you to the place of worship for islam.
เส้นทางนี้จะนำไปสู่เทวสถานของชาวอิสลาม

take place (verb - เทค เพลสซฺ ) เกิดขึ้น บังเกิด (= occur - ออคเคอร์, happen - แฮพเพน) กริยา take place จะเห็นได้บ่อยๆ เป็นคำที่เห็นถูกใช้บ่อยมาก จนผมจำได้ขึ้นใจเลย

Where did the accident take place.
อุบัติเหตุเกิดที่ใหน

The volcano eruption took place many million years ago.
ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้ว

1st place, 2nd place, 3rd place, ... (adv - เฟิร์สทฺ เพลสซฺ, เซคเคิน เพลสซฺ, เธิร์ด เพลสซฺ,...) ลำดับที่ คำนี้เป็นการบอกลำดับที่ในการแข่งขันว่าได้ลำดับที่เท่าใหร่ เมื่อใหร่มีการแข่งขันคำเหล่านี้นำเอาไปใช้ได้เลยครับ

He took 2nd place in the long jump.
เขาได้ที่สองในการแข่งกระโดดไกล

John finished in 3rd place in grand prix racing league 2015.
จอร์นได้ที่สามในการแข่งกรังปรีซ์ปี 2015

out of place (adj - เอาร์ ออฟ เพลสซฺ) ไม่เข้าที่เข้าทาง แปลก ไม่เข้ากับ คำว่า  out of place มีให้เห็นไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อใหร่ก็ตามเราไปเจออะไรที่ แปลก หรือดูแปลกที่แปลกทาง ก็เอาคำนี้ไปใช้ได้เลยครับ

This picture frame looked out of place in this room.
กรอบรูปอันนี้ดูไม่เข้ากับห้องนี้

all over the place (adj - ออล โอเวอร์ เธอะ เพลสซฺ) ทุกหนแห่ง (=everywhere)
His writing is very famous and is sold all over the place.
งานเขียนของเขาโด่งดังมากและก็มีขายทุกหนทุกแห่ง

in the first place (prep phr -  อิน เธอะ เฟิร์สทฺ เพลสซฺ)  ประการแรก ในตอนแรก ในเบื้องต้น คำๆนี้บางที่ก็นำไปใช้เวลามีการอภิปรายโดยเป็นการเกิ่นนำก่อน น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า from the beginning

In the first place, I'm too busy, and in the second I don't really want to go.
ประการแรก ฉันยุ่งมาก ประการที่สองผมไม่ได้อยากจะไปจริงๆ

I didn't want to come in the first place.
ผมไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรกแล้ว

be in the right place at the right time (phr - บี อิน เธอะ ไรท์ เพลสซฺ แอท เธอะ ไรท์ ไทม์) อยู่ถูกที่ถูกเวลา

Opportunity sometimes just popup in front of you when you are in the right place at the right time.
โอกาสบางที่ก็กระโจนออกมาตรงหน้าเมื่อคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลา (ดูเรื่อง โอกาสได้ที่ Opportunity | โอกาส)

in somebody's place (prep phr - อิน ซัมบอร์ดีซ์ เพลสซฺ) ใช้กล่าวในกรณี่ที่อยู่ในสถานะการของใครซักคน คำๆนี้น่าจะมีความหมายคล้ายๆกับสำนวนที่ ว่า  to put yourself in someone else's shoes เช่น  put yourself in my shoes คือถ้าเป็นเข้าแล้วจะเป็นอย่างไร น่าจะใกล้เคียงกับสำนวนที่ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา

What would you do in his place?
ถ้าเป็นเขาคุณจะทำอย่างไร

Try to put yourself in my place and think how you would feel.
ลองคิดดูว่าถ้าเป็นผมแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร
out of place
lowres.jantoo.comRead more at:
Share:

0 comments:

Post a Comment