Saturday, April 9, 2016

ทำไมฉี่ของเราถึงมีสีเหลือง | why our urine is yellow?Why our urine is yellow?
Why our urine is yellow?
source: dailymail.co.uk

Have you ever wondered why our urine is yellow.  If your answer is yes, then we will help to open the door to the answer for you and at the same time this answer will help you learn English. Let find out the answer to why our urine is yellow.

เคยสงสัยไหม๊ครับว่าทำไมฉี่เราถึงมีสีเหลือง ถ้าเคยและยังไม่รู้ว่าทำไม เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ วันนี้จะพาไปพบคำตอบ ว่า ทำไมฉี่ของเราถึงมีสีเหลือง มาหาคำตอบไปกับบทความภาษาอังกฤษ ที่นำมาฝาก เรียนภาษาอังกฤษกับเราแล้วจะได้มากกว่า ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกา (แฮ คุ้นๆว่าเคยเล่นมาแล้ว '--) มาเริ่มกันเลยครับ

คำว่า ฉี่ ในภาษาอังกฤษ ก็อย่างที่จั่วหัวเอาไว้ ครับ เรียกว่า pee (noun/verb - พี) ซึ่งเป็นได้ทั้งกริยาและก็คำนาม

คำว่าฉี่นี้เป็นภาษาพูด ถ้าเป็นภาษาทางการก็จะใช้คำว่า ปัสสาวะ ในภาษาอังกฤษ คำว่าปัสสาวะจะใช้คำว่า urine (noun - ยูรีน) ส่วนกริยาที่แปลว่า ทำการปัสสาวะก็คือ urinate (verb - ยูระเนท) ซึ่งเป็นคำที่มีรากศัพท์เดียวกันกับ urine คำคุณศัพท์ ของคำๆนี้ก็คือ urinary (adj - ยุริแนรี) แปลว่า เกี่ยวกับปัสสาวะ เช่น urinary system ระบบทางเดินปัสสาวะ  urinary bladder กระเพาะปัสสาวะ

สรุปก็คือ
urine (noun) - urinate (verb) - urinary (adjective) = ปัสสาวะ 
pee (noun, verb)  = ฉี่

line up
Urine Color
Source:  http://www.ehealthstar.com/test/urine-color-chart

ไปดูกันดีกว่าครับว่าทำไม ฉี่ถึงได้มีสีอย่างที่เราเห็น

Urine gets its yellow color from a pigment called urochrome. That color normally varies from pale yellow to deep amber, depending on the concentration of the urine. Darker urine is usually a sign that you're not drinking enough fluid
- www.webmd.com

จากบทความข้างบน แปลได้ประมาณว่า

สีเหลืองของปัสสาวะมาจากสีของ Urochrome สีที่ว่านั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป เริ่มจาก สีเหลืองอ่อน ไปจน สีอำพันแก่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข็มข้นของปัสสาวะ ปัสสาวะที่มีสีเข้มกว่าปกติเป็นสัญญาณบอกว่า คุณดื่มน้ำไม่พอ

ทีนี้มาดูว่า Urochrome คืออะไร
Urochrome is a yellow pigment that comes from the processing of dead blood cells in the liver. The liver protects your body from harmful substances by screening out the stuff in your blood that flows directly from your stomach and intestines.
- www.colourlovers.com
แปลว่า

Urochrome คือสีเหลืองที่เกิดจากขบวนการของเซลล์เม็ดเลือดที่หมดอายุในตับ ตับทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของคุณจากสารอันตราย โดยการกรองสิ่งที่ปนมากลับเลือดของคุณออกไป ซึ่ง(สิ่งที่ปนมา)จะถูกขับออกไปทางช่องท้องและลำใส้ของคุณ

อีกบทความจาก healthline.com ครับ
Urine is produced in the kidneys, which are important organs for the health of our body. When we take fluid in, it passes from our digestive system into our circulatory system, where it is filtered through the kidneys. The kidneys get rid of waste products through the urine. The ureters are tubes that connect the kidneys to the bladder. The bladder empties the urine via the urethra, the tube through which we urinate.

Dark urine is most commonly due to dehydration and concentrated urine. However, it may be an indicator that excess, unusual, or potentially dangerous waste products are circulating in the body. For example, dark brown urine may indicate liver disease due to the presence of bile products. Bloody (reddened) urine is an indication of many other potential problems, including direct injury to the kidneys.
- www.healthline.com
อันนี้แปลว่า

ปัสสาวะถูกสร้าง (ผลิต) ที่ไตซึ่งไตเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อสุขภาพของเรา ตอนที่เราดื่มน้ำเข้าไป น้ำจะถูกผ่านไปจากระบบย่อยอาหารไปที่ระบบไหลเวียน ซึ่งที่นั่นน้ำจะถูกกรองโดยไตของเรา ไตจะกำจัดของเสียแล้วไปอยู่ในรูปของปัสสาวะ ท่อไตเป็นท่อที่ต่อจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะจะกำจัดปัสสาวะผ่านท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นท่อที่เราขับถ่ายปัสสาวะออกมา

ปัสสาวะที่สีเข้มโดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากการขาดน้ำและความเข็มข้นของปัสสาวะ อย่างไรก็ดีการที่ปัสสาวะมีสีเข้มอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ามีของเสียที่เป็นอันตรายที่ถูกหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรา ยกตัวอย่างเช่น สีของปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเข้มอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ามีเชื่อโรคอยู่ที่ตับซึ่งอยู่ในรูปของน้ำดี ถ้าสีของปัสสาวะเป็นสีเลือด (สีแดง) อาจจะเป็นสัญญาณบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเก็ดปัญหาอื่นๆที่ไต รวมถึงอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บที่ไตได้ด้วย

สรุปก็คือ ฉี่มีสีเหลืองเพราะสารที่ชื่อว่า urochrome นี่เอง จะสีเข้มตอนที่ฉี่ออกมามากน้อยแค่ใหน ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำที่เราดื่มเข้าไป แต่ถ้าหากพบว่า ฉี่มีสีแดงคล้ายๆน้ำล้างเนื้อ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับ


Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
urine (N)ยุรีนปัสสาวะ
urinate (N)ยูระเนทปัสสาวะ
pee (N,V)พีฉี
pigment (N)พิก'เมินทฺรงควัตถุ, สีย้อม
Urochrome (N)ยุโรโครมสารสีเหลือง
vary (V)แวร์รีแปรผัน แปรเปลี่ยน
pale (ADJ)เพลซีด สีอ่อนๆ
fluid (N)ฟลู'อิดของเหลว น้ำ
sign (N)ไซน์สัญญาณ สัญลักษณ์
concentrated (ADJ)คอน'เซินเทรทิดมีความเข้มข้น
concentration (V)คอน'เซินเทรเชินความเข้มข้น
harmful (N)ฮาร์มฟูลมีอันตราย
stomach (N)สทัม'มัคท้อง ช่องท้อง
screen out (N)สกรีน เอาร์กรองออกไป
intestine (N)อินเทสไตน์ลำใส้
organs (N)ออร์แกนซ์อวัยวะ
kidney (N)คิดนี่ไต
ureters (N)ยูเรเทอร์ท่อไต
urethra (N)ยูรี'ธระท่อปัสสาวะ
bladder (N)แบลดเดอกระเพาะปัสสาวะ
liver (N)ลิเวอร์ตับ
dehydration (N)ดีไฮเดรเชินการเสียน้ำของร่างกาย
bile (N)ไบล์น้ำดี
indicate (V)อินดิคิทส่งสัญญาณ
indication (N)อินดิเคเชินสัญญาณRead more at:
Share:

1 comment:

  1. hey this is very informative article .... i fond this article very helpfull.. i wish your article may one of very sucessfull ..
    you can also find article on the same topic in english on
    http://serialhealth.com/reason-dark-colored-urine/

    ReplyDelete