Sunday, July 9, 2017

สำนวนภาษาอังกฤษ: Weather The Storm
แซงคิว-jump the queue
Weather The Storm
source: pinimg.com


Hey folks, it has been awhile since the last time I posted my English Tips. How've you guys been doing? I have been away due to some change in my busy life. Here I am back again, hope I am still being missed.


เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ห่างหายจากมิตรรักแฟน blog กันไปนาน เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว วันนี้ขอกลับมารับใช้อีกครั้ง หวังว่ายังคงคิดถึงถึงกันอยู่นะครับ

storm season
storm season
Source: media.gm.com
วันนี้จะขอนำเสนอ สำนวนภาษาอังกฤษ คำว่า weather the storm (เวธเธอะ เดอะ สตอร์ม) 

คำว่า weather ถ้าเป็นคำนาม มีความหมายว่า สภาพภูมิอากาศ ซึ่งใช้ในการพูดคุยถึงเรื่อง อากาศเป็นอย่างไร  เช่น ร้อน เย็น ฝนตก แดดออก ลมแรง หรือแม้กระทั้ง หิมะตก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามฤดูการหรือนอกฤดูการก็ได้ ผมเคยเขียนเรื่องฤดูไว้ สามารถกลับไปอ่านได้ ที่ ฤดู ภาษาอังกฤษ - seasons

ถ้าเราดูข่าวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรียกว่า weather  forecast (noun - เวธเธอะ ฟอร์คาสท์/ฟอร์แคสท์)  คือ ข่าวพยากรอากาศ นั่นเอง เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาเรื่อง weather มาเล่าให้ฟังแบบล้วงลึก

อีกความหมายหนึ่งของคำว่า weather ที่เป็นคำกริยา แปลว่า เปลี่ยนสภาพ หรือ ผุกร่อน อันเนื่องมากจากลมฟ้าอากาศ คือการที่สภาพของ กรวด หิน ดิน ที่ผ่านการ โดน แดด โดนฝน โดนลมมา จนทำให้ มันเปลื่อนสี หรือรูปร่าง อันนี้รวมทั้งใบหน้าหรือผิวคนด้วย  คำนี้มีบางที่ก็ใช้คำว่า weather away 
คำคุณศัพท์ ของคำนี้คือ weathered (adj- เวธเธอดฺ)  ซึ่งมีความหมายเดียวกับ คำว่า weather-beaten (adj- เวธเธอะ บีททึน) หรือ weatherworn (adj- เวธเธอะ วอร์น)

ตัวอย่างเช่น
His skin was weathered almost black by his long outdoor life.
ผิวของเขาเปลี่ยนไปจนเกือบดำเพราะอยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน

The wood on the porch has weathered over the years.
เนื่อไม้ที่ตรงเฉลียงหน้าประตูเข้าบ้านสึกกร่อนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี

The bricks had been weathered and the stone and brickwork needed repairing.
อิฐผุกร่อน(ไปตามกาลเวลา)และหินและงานก่อสร้างที่ทำจากอิฐต้องมีการซ่อมแซม

As you could see,  this pagoda has been left unattended for more than 100 years. Those weathered rock and rock are all noticeable.
อย่างที่คุณเห็น เจดีย์นี้ถูกทิ้งให้ร้างไว้มากกว่า 100 ปี พวกหินที่สึกกร่อนเหล่ามองเห็นได้อย่างชัดเจน

In the ancient time, this weather-beaten area was well designed and built.
ในสมัยโบราณ สถานที่ที่สึกกร่อนเหล่านี้ ถูกออกแบบและสร้างมาอย่างดี

อีกความหมายหนึ่งของ weather ที่เป็นกริยา คือ การผ่านจุดหรือสถานะการณ์ที่ยากลำบากไปได้ ซึ่งมีความหมายเดียวกับสำนวนที่นำมานำเสนอวันนี้ คือ weather the storm อีกสำนวนหนึ่ที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ weather the crisis (เวธเธอะ เดอะ ไครซิส) 

storm (noun - สตอร์มนอกจากจะแปลว่าพายุแล้วยังหมายถึง อุปสรรค  (obstacle - noun - ออบสทะเคิล)ค วามยากลำบาก ส่วน cirsis (noun - ไครซิส) คือช่วงวิกฤต หรือก็คือช่วงลำบาก

Do you know that before Jack Ma got to this point of his life how hard he has weathered the storm?
คุณรู้ไหมว่าก่อนที่แจค หม่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแค่ใหน

We had the right to fight for our chance, we did fight and has weathered the crisis.
เรามีสิทธื์ที่จะต่อสู้เพื่อโอกาสของเรา และเราก็ได้ต่อสู้และผ่านช่วงวิกฤตมาได้

I am quite sure you will manage to weather the storm. After every storm, there always is a rainbow.
ผมค่อนค่างแน่ใจว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ หลังจากพายุย่อมจะมีสายรุ้งเสมอ

Northern Ireland weathered the recession better than any other region in the UK.
ไอร์แลนด์เหนือผ่านพ้นวิกฤตภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ดีกว่า ภูมิภาคอื่นในสหราชอาณาจักร


And once the storm is over, you won't remember how you made it through.
how you managed to survive, you won't even be sure, in fact, whether the storm is really over.
But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in.
และเมื่อพายุ (ความลำบาก) สงบลง คุณจะลืมไปเลยว่าผ่านมันมาได้อย่างไร  ทำอย่างไรถึงรอดมาได้ แท้จริงแล้วคุณยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพายุ (ร้าย) ได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงๆ แต่สิ่งที่คุณแน่ใจได้ก็คือ เมื่อคุณผ่านพ้นมันไปได้ คุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับคนที่ครั้งหนึ่งได้เผชิญกับมันมา


Read more at:
Share:

1 comment: