Friday, April 16, 2021

Who made the first false teeth - ใครเป็นผู้สร้างฟันปลอมเป็นคนแรก
false teeth
false teeth - cloudfront.net

WHO MADE THE FIRST FALSE TEETH? ใครเป็นผู้สร้างฟันปลอมเป็นคนแรก

วันนี้หัวข้อ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องฟันปลอม ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักฟันปลอมดี แต่คงมีไม่กี่คนที่รู้ว่าความเป็นมาของฟันปลอม ไปดูกันครับว่าฟันปลอมมีมาตั้งแต่เมื่อใหร่ พร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

Nobody looks good when he has some teeth missing. Besides, it sometimes interferes very seriously with eating and chewing. So man decided long ago that when he lost his natural teeth for one reason or another, they should be replaced. Substituting artificial replacements for natural parts in teeth is called "prosthetics."

ไม่มีใครที่จะมองดูดีเมื่อปราศจากฟันบางซี่ไป นอกจากนั้นก็จะมีปัญหาเป็นอย่างมากกับการกินและการเคี้ยว ดังนั้นคนเราได้คิดหาสิ่งทดแทนฟันแท้เมื่อมันหลุดไปได้ตั้งนานมาแล้ว การทำฟันเทียมที่จะมาแทนฟันแท้เรียกว่า prosthetics (พลอสเธติคส์ -noun - อวัยวะเทียม)

When the natural teeth are gone, they are replaced either by bridgework or by dentures. In bridgework, the "load" of false teeth is borne natural teeth on either side of the gap. The bridge fits on these natural teeth. In a denture, the false teeth are held in place by resting on the gum and other parts of the mouth under the gum. 

เมื่อสูญเสียฟันแท้ไป ก็จะถูกแทนที่ด้วยฟันปลอมแบบ สะพานฟัน (bridgework - noun -บริดจ์เวิร์ค ) หรือไม่ก็ ฟันปลอมแบบถอดได้ (dentures-noun- เดน'เชอะสะพานฟัน หรือ bridework ก็คือฟันปลอมติดแน่นที่ยึดอยู่กับฟันธรรมชาติที่อยู่ติดกับช่องว่างไรฟัน สะพานจะติดอยู่กับฟันแท้อย่างพอดี ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือ denture ฟันปลอมจะแทนทีอยู่บน เหงือก (gum - noun - กัม) และบนส่วนอื่นๆของปากใต้เหงือก 

It may amaze you to learn that bridges with false teeth were made 3.000 years ago by the Etruscans, who worked with gold! Dentures, including "complete" dentures for people who had no teeth left, have been made for about 300 years. The first problems to be solved in making both bridges and dentures was how to make them stay in the mouth in the right position, and how to make the "baseplate material," the material that held the false teeth modern dentistry has solved both these problems so well that people with false teeth can eat and chew as well as anyone, and the false teeth feel light and natural in the mouth. 

คุณว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าพิศวงไหมถ้าได้รู้ว่าฟันปลอมแบบสะพานฟันถูกสร้างมาเมื่อ 3,000 ปี ที่แล้วโดยชาวอีทรุสกันที่มีความรู้เกี่ยวกับการนำเอาทองมาใช้ ส่วนฟันปลอมที่ถอดได้ซึ่งก็รวมทั้งฟันปลอมทั้งปากสำหรับคนที่ไม่มีฟันแท้เหลือเลยก็ถูกสร้างมาเป็นเวลา 300 กว่าปีมาแล้ว  ปัญหาแรกที่เจอและต้องหาทางแก้สำหรับการสร้างทั้งฟันปลอมทั้งแบบสะพานฟันและฟันปลอมแบบถอดได้ ก็คือทำอย่างไรมันจะอยู่ในปากได้อยากถูกที่ถูกทาง และวัสดุที่จะทำเป็นฐานจะทำจากอะไร ซึ้งวัสดุที่ว่านี้ทำหน้าที่ยึดฟันปลอมที่ทันตกรรมสมัยไหม่ได้แก้ปัญหาได้แล้วอย่างดีเพื่อให้ผู้ใส่ฟันปลอมใช้กินและเคี้ยวได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งเบาและเป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ในปาก

But what about the teeth themselves? In early times, false teeth were made from bone, ivory, and hippopotamus tooth! Sometimes the entire bridge or denture was carved from the same material, and it was all one piece that fitted into the mouth. Later on, individual human teeth, or the teeth of various animals, especially the sheep, were used. These were mounted on a gold or ivory base.

แล้วปัญหาเรื่องฟันเล่า ในอดีต ฟันปลอมทำมาจากกระดูก งาช้างและฟันของฮิปโปโปเตมัส  บางครั้งสะพานฟันทั้งอันหรือฟันปลอมแบบถอดได้ถูกแกะ (carve - noun - คาร์ฟว - แกะสลัก) จากวัสดุเดียวกันและเป็นชิ้นๆเดียวกัน ที่ต้องใส่เข้าพอดีกับช่องปาก ในเวลาต่อมาฟันของคนหรือฟันของสัตว์ โดยเฉพาะฟันของแกะก็ถูกนำมาใช้ ซึ่งก็ถูกติดเข้ากับฐานที่เป็นทองหรืองาช้าง

At the end of the 18th century, teeth were made of porcelain, and soon individual porcelain teeth were mounted on gold or platinum bases. The materials in making teeth are the same as those used in making other fine porcelain. They have a fine texture, are somewhat translucent, and have great strength. 

ในศตวรรษที่ 18 ฟันทำมาจากเซรามิก และไม่นานฟันปลอมที่ทำจากเซรามิกก็ถูกติดเข้ากับฐานฟันที่เป็นทองหรือทองคำขาว วัสดุที่นำไปทำฟันปลอมก็เป็นวัสดุเดียวกันกับที่นำไปทำเครื่องลายคราม ซึ่งมีเนื้อละเอียด ค่อนข้างโปร่งแสง และแข็งแรง

About 100 years ago false teeth began to be designed to harmonize with the shape of the face. Today, false teeth are matched to natural teeth so closely in color and shape that it is hard to tell them apart! 

ประมาณ 100 กว่าปีก่อน ฟันปลอมถูกออกแบบให้เข้ากับรูปหน้าของเรา ทุกวันนี้ฟันปลอมก็ดูเหมือนกับฟันแท้ราวกับแกะทั้งสีและรูปทรง ซึ่งแยกไม่ออกเลยว่าอันใหนฟันจริงและอันใหนฟันปลอม

Vocabularies - คำศัพท์

 • interfere - อินเทอเฟียร์' - verb - แทรกแซง
 • replace - รีเพลซ - verb - แทนที ทดแทน
 • hold in place  - โฮลด์ อิน เพลซ - phrasal verb- แทนที
 • gum - กัม - noun - เหงือก
 • natural teeth - แนช'เชอเริล ทีธ - noun -ฟันแท้
 • false teeth - ฟอลซ ทีธ - noun -ฟันปลอม ฟันเทียม
 • bridgework - บริดจ์เวิร์ค - noun - สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้
 • dentureเดน'เชอะ - noun - ฟันปลอมชนิดถอดออกได้  
 • prosthetics - พลอสเธติคส์ - noun - อวัยวะเทียม
 • porcelain - พอร์ส'เลน - noun - เซรามิก
 • design -  ดิไซนฺ' - verb - ออกแบบ 
 • platinum - แพลท'ทะนัม - noun - ธาตุทองคำขาว
 • mount - เมาน์ทฺ - verb - ติดเข้ากับ 
 • tell something apart - เทล ซัมธิง อะพาร์ท - phrasal verb - แยกออก  
 • harmonize - ฮาร์'โมไนซ - verb -  กลมกลืนกัน เข้ากัน ประสานกัน


Reference:

http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/Page%20Knowledge/Text/25-3-57_1.pdf

Share:

0 comments:

Post a Comment