Wednesday, January 12, 2022

Thomas Edison Mother’s Letter Changed The World - ฤาษีแปลงสาส์นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งยิ่งใหญ่
Thomas Edison Mother’s Letter Changed The World
source: www.takieng.com

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษวันนี้นำเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษจากส่วนหนึ่งของประวัติของโทมัส แอลวาเอดิสันในวัยเด็กมาให้อ่านกัน พร้อมทั้งเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกัน 

ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัก โทมัส แอลวา เอดิสัน พ่อมดนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาตรอันยิ่งใหญ่ผู้เปลี่ยนโลก ผลงานของเขาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้เป็นสังคมสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะรู้จักเอดิสันในฐานะผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ แต่ที่จริงแล้วผลงานการประดิษฐ์ของเขามีมากมายเหลือเชื่อ เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องเล่นจานเสียง แบตเตอรี่ และเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีอื่นอีกเป็นพันชิ้น แต่ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ต้องยกความดีให้แม่ของเขา 

One day Thomas Edison came home and gave a paper to his mother. He told her, “My teacher gave this paper to me and told me to only give it to my mother.”

วันหนึ่งโทมัส เอดิสันเป็นกลับจากโรงเรียนและได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งส่งให้แม่ของเขา เขาบอกกับแม่ว่า "คุณครูเอากระดาษแผ่นนี้ให้ผมและกำชับว่าให้เอาให้แม่เท่านั้น"

His mother’s eyes were tearful as she read the letter out loud to her child: "Your son is a genius. This school is too small for him and doesn’t have enough good teachers for training him. Please teach him yourself."

แม่ของเขาน้ำตาไหลขณะที่อ่านกระดาษแผ่นนั้นให้เขาฟัง "ลูกชายคุณเป็นอัจฉริยะ โรงเรียนแห่งนี้เล็กเกินไปสำหรับเขาและไม่มีครูคนไหนมีความสามารถพอที่จะสอนเขาได้ ขอให้แม่สอนลูกเอง"

After many, many years, after Edison’s mother died and he was now one of the greatest inventors of the century, one day he was looking through old family things. Suddenly he saw a folded paper in the corner of a drawer in a desk. He took it and opened it up. On the paper was written: Your son is addled [mentally ill]. We won’t let him come to school any more.

หลายปีต่อมา หลังจากที่คุณแม่ของ เอดิสันได้เสียชีวิตลงซึ่งตอนนั้นเขากลายเป็นนักประดิษฐ์ (inventor - noun - อินเวน'เทอะ )ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษ (century - noun - เซนชิวรี)นั้น วันหนึ่งเขาได้มองดูสิ่งของเก่าๆที่ตกทอดมากจากครอบครัวอย่างผ่านๆ ทันไดนั้นก็เห็นกระดาษที่พับและวางไว้ตรงมุมหนึ่งของลิ้นชัก เขาหยิบมันขึ้นมาและเปิดออกอ่าน บนกระดาษเขียนไว้ว่า "ลูกชายของคุณมีอาการป่วยทางจิต เราไม่สามารถให้เขาเรียนต่อได้"

 Edison cried for hours and then he wrote in his diary: “Thomas Alva Edison was an addled child that, by a hero mother, became the genius of the century.”

เอดิสันได้ร้องให้เป็นเวลาหลายชั่วโมงและเขาก็ได้เขียนในไดอารี่ของเขาว่า "โทมัส แอลวส เอดิสันเป็นเด็กมีอาการป่วยทางจิต แต่ด้วยอัจฉริยะของมารดาของเขา  แล้วได้กลายเป็นอัจฉริยะแห่งศตวรรษ"ลองคิดดูเล่นๆถ้าไม่เป็นเพราะอัจฉริยาภาพของคุณแม่ของโทมัส เอดิสัน เราจะมีสิ่งประดิษฐ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไหม คุณแม่ของเขามีคุณุปาการแก่โลกนี้มากไม่แพ้ ตัวโทมัส เอดิสันเองเลย

ข้อคิดจากบาความนี้คือ คำพูดหรือความคิดคนอื่น ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป รับฟังไว้แต่ถ้าทำให้เราท้อแท้หรือท้อถ่อยก็จงปล่อยมันไว้ข้างหลัง และเดินไปข้างหน้าเป็นเอดิสันอีกคนใน version ของคุณ

เกร็ดภาษาอังกฤษ
too + adj + verb  ... เกินไปที่จะ...
too + adj + for ... เกินไปสำหรับ ...
เช่น
This school is too small for him. โรงเรียนแห่งนี้เล็กเกินไปสำหรับเขา
This is too good to be true.  นี่มันดูดีเกินไปที่จะเป็นความจริง/นี่ดูดูเกินจริง

This place is too small for him. ที่นี่เล็กไปสำหรับเขา
This place is too small to live in. ที่นี่เล็กเกินไปที่จะอาศัย

This food is too hot for her. อาหารนี้ร้อนเกินไปสำหรับเธอ
This food is too hot to handle with bare hand. อาหารนี้ร้อนเกินไปที่จะถือด้วยมือเปล่า

look through somebody/something มองหาหรือค้นหา เช่นจากกองกระดาษ หรือในลิ้นชัก

I’ve looked through all my papers but I still can’t find the contract. ผมค้นหาจากเอกสารทั้งหมดแต่ก็ไม่เจอสัญญาฉบับนั้น

อีกความหมายหนึ่งคือมองผ่านหรือข้ามเหมือนไม่เห็นหรือทำเป็นไม่เห็น 

look straight/right through somebody

I saw Fiona in the street yesterday and she looked straight through me.
ฉันเจอฟิโอนากลางถนนเมื่อวาแต่เธอทำเป็นมองไม่เห็นฉัน

She looked right through me like I didn't exist. เธอมองผ่านผมไปเหมือนผมไม่มีตัวตน

She pretended to look straight through him and pick at a plant leaf hoping he would go away.
เธอทำเป็นมองผ่านเขาไปแล้วก็เอามือเขียใบไม้ไปมาโดยหวังว่าเขาจะจากไป


Share:

0 comments:

Post a Comment