Sunday, November 29, 2015

ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง | one rotten apple spoils the whole barrel

One rotten apple spoils the whole barrel
One rotten apple spoils the whole barrel
source: happninessinyourlife.com


วันนี้ผมขอนำเสนอสำนวนไทยที่ว่า ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง ครับซึ่งสำนวนนี้มีความหมายว่า คนไม่ดีคนเดียวเสียหมดทั้งหมู่คณะ ถ้าลองได้ทำผิดซักคนหนึ่งคนเขาก็เหมาว่าเป็นเหมือนกันหมด

คำว่าข้องน่าจะมาจากภาษาอีสานซึ่งแปลว่าภาชนะที่ใส่ปลา ข้องในภาษาอังกฤษน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าว่า creel ซึ่งแปลว่า a fisherman's basket for carrying fish.

เข้าเรื่องกันดีกว่าครับ กลับมาเรื่อง สำนวนปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง ในภาษาอังกฤษเขาก็มีคำพูดที่ใกล้เคียงกันโดยพูดกันอยู่ในหลายสำนวน นั้นก็คือ

ข้อง
creel-ข้อง
Source:www.fishingwithstyle.co.uk
rotten apple spoils the barrel
(รอท'เทิน แอพ'เพิล สปอยลฺซ์ เธอะ บาร์'เริล)

one rotten apple spoils the whole barrel
(วัน รอท'เทิน แอพ'เพิล สปอยลฺซ์ เธอะ โฮล บาร์'เริล)

one rotten apple spoils the bunch
(วัน รอท'เทิน แอพ'เพิล สปอยลฺซ์ เธอะ บันชฺ)

one bad apple spoils the whole barrel
(วัน แบด แอพ'เพิล สปอยลฺซ์ เธอะ โฮล บาร์'เริล)

one bad apple spoils the bunch
(วัน แบด แอพ'เพิล สปอยลฺซ์ เธอะ บันชฺ)

it only takes one bad apple to spoil the bunch
(อิท โอนลี่ เทคฺซ์ วัน แบด แอพ'เพิล ทู สปอยลฺว์ เธอะ บันชฺ)

จะเห็นว่า rotten อาจจะจะใช้คำว่า bad แทนก็ได้มีความหมายในเดียวกันคือหมายถึง เนาหรือเสีย

ถ้าจะบอกว่า apple เสียเราก็จะใช้คำว่า
go bad
go rotten

เช่น
The apples went bad/rotten very quickly.
แอปเปิ้ลเสียเร็วมาก

The bread that goes mouldy is not edible as it has gone bad.
ขนมปังที่ขึ้นลากินไม่ได้แล้วเพราะมันเสียแล้ว

ส่วนที่เขาเปรียบเทียบโดยใช้คำว่า barrel ก็น่าจะมาจากที่เขาเก็บ apple เขาจะเก็บไว้ใน ถังนั่นก็คือ barrel นั่นเอง บางทีเขาก็ใช้คำว่า bunch ในความหมายว่าทั้งกลุ่มนั่นเอง
ซึ่งทั้ง barrel และ bunch ก็เปรียบเทียบได้กับข้องในสำนวนของไทยเรานั่นเอง

เมื่อพูดถึงคำว่า bunch ก็อยากจะพูดถึงอีกความหมายหนึ่งที่เป็น collective noun ที่แปลว่าเครือกล้วย ซึ่งเรียกว่า a bunch of bananas คือ กล่วยหนึ่งเครือ หรือบางทีก็เรียกว่า a cluster of bananas ส่วนกล้วย 1 หวี น่าจะเรียกว่า a hand of bananas และกล้วย 1 ลูกก็เรียก banana หรือ finger ที่กล้วยหนึ่งหวีเรียก เป็น hand ก็น่าจะมากจากที่กล่วย 1 ลูกเรียกว่า finger นั้นเอง

คำว่า spoil (สปอยลฺ) แปลว่า ทำให้เสีย ซึ่งบางท่านอาจจะเคยเห็นมาก่อนจากสำนวนที่ว่า รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ซึ่งภาษอังกฤษก็คือ

spare the rod and spoil the kid
(สแปรฺ เธอะ รอด แอนด์  สปอยลฺ เธอะ คิด)

barrels of apple
barrels of apple
Source:www.masonapples.com
คำว่า spoil พอเป็น adjective แผลงเป็น spoilt จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า rotten ที่แปลว่าเน่าเสียเลยทีเดีย

don't eat spoilt food as it will make you feel ill.
อย่ากินอาหารที่เสียแล้ว เพราะจะทำให้ป่วย

คำว่า rod แปลว่าไม่เรียว แต่ก็แปลได้อีกอย่างว่า คันเบ็ด หรือที่เรียกอีกอย่างว่า finishing rod


Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
creel (N)ครีลตะกร้าใส่ปลา ข้อง
rotten(Adj)รอท'เทินเน่า เสีย
bad(Adj)แบดน่า เสีย ไม่ดี
spoil(V)สปอยลฺทำให้เสีย
apple(N)แอพ'เพิลลูกแอปเปิ้ล
barrel(N)บาร์'เริลถัง
whole(Adj)โฮลทั้งหมด
bunch(N)บันชฺกลุ่ม พวง เครือ
spare(V)สแปรฺยกเว้น ไม่ใช้ อภัยให้
rod(N)รอดไม้เรียว คันเบ็ด
kid(N)คิดเด็กqueue-jumper
http://image.slidesharecdn.com

Put them in sentences

You could not drink your milk, it smells really bad and I think it went bad.
คุณดื่มนมไม่ได้แล้วละ กลิ่นมันแย่มาก ผมว่ามันเสียแล้วละ

The fisherman uses the creel to carry the fish.
ชาวประมงใช้ข่องไว้เก็บปลา

There are many bananas in a hand of bananas and there are many hands of bananas in a cluster/bunch of bananas.
กล้วยหนึ่งหวีมีหลายลูก และกล้วยหนึ่งเครือมีหลายหวี

Hey! don't put more sugar. That will spoil the test.
เฮ้ย อย่าใส่น้ำตาลเพิ่ม มันจะทำให้รสชาติเสีย

One of the student in our school stole things from the shop in the mall and they don't allow our students in. It is one rotten apple spoils the whole barrel.
นักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนของเราโขมยของจากร้านในห้างสรรพสินค้า ตอนนี้เขาห้ามนักเรียนโรงเรียนเราเข้า ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้องแท้ๆ


In English

We have the saying in Thai that has the same meaning as English saying which means a bad person could make all people in the group appear or look bad too. The saying in English is "one bad apple spoil the whole barrel" or "one rotten apple spoil the whole barrel". The saying in Thai we say, ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง means "one rotten fish spoil the whole creel" or literally means one rotten fish make the whole creel smelly. The creel in Thai we call it ข้อง (khǿng) which is bamboo container to carry the caught fish.

Read more at:
Share:
Read More