Sunday, January 10, 2021

14 Sleep Mistakes You Didn't Know You Made

14 Sleep Mistakes You Didn't Know You Made
14 Sleep Mistakes You Didn't Know You Made
14 Sleep Mistakes You Didn't Know You Made/14 ความผิดพลาดเกี่ยวกับการนอนที่คุณทำแต่คุณไม่รู้

Picture this: you're exhausted after a long working day, and the only thing you can dream about is throwing yourself on the bed and blacking out. Not gonna happen! Instead, you're tossing and turning, trying to find the most comfortable position. Your mind gets plagued with endless thoughts, and even though you're worn out, sleep keeps eluding  you! How come? The reason might be very simple - your seemingly innocent bedtime habits! 

ลองนึกตามนะ (picture this - ) คุณเหนื่อยมากหลังจากทำงานมาทั้งวัน สิ่งเดียวที่คุณคิดถึง คือทิ้งตัวลงไปบนเตียงและก็ปิดสวิชต์ ตังเองไปเลย (แต่)มันจะไม่เป็นอย่างที่คิด กลับกัน คุณจะนอนพลิกตัวกลับไปกลับมา (toss and turn - verb- ทอสแอนเทิร์น ) พยายามหาท่านอนที่สบายที่สุด จิตของคุณจะถูกรบกวน (plague - verbเพลก - ทำให้รำคาญ รบกวน/ noun - โรคระบาดรุนแรง/กาฬโรค) ด้วยความคิดที่ไม่สิ้นสุด และแม้ว่าคุณเหนือยจนหมดแรง คุณก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี (elude - verb - อิลิวดฺ - หลบหนี หลีกหนี / keep eluding - คีพ อิลิวดิง หลบหนีอย่างต่อเนื่อง) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น (how come - ฮาวคัม) ต้นเหตุอาจจะง่ายๆมาจาก นิสัยการนอนที่คุณไม่เคยรู้ (seemingly innocent bedtime - ซีมมิ่งลี่ อินโนซึ่น เบดทายอัม )

Sleep is extremely important for your body. It helps to restore energy, boosts your immune system, fends off depression, and decreases the risk of stroke and heart disease.   Lack of proper sleep leads to daytime sleepiness, inability to concentrate, irritation, stress, and even high blood pressure! And if your insomnia drags on, you can get physically or mentally ill! So, try to avoid doing the things mentioned in this video before going to bed, and you'll feel way more rested and energetic in the morning and during the next day! 

การนอนหลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก (extremely - adj - อิคตรีมลี่ - อย่างมาก) ต่อร่างกายของคุณ 
มันช่วยให้คุณได้รับพลังงานคืนมา (restore - verb - ริสตอร์ - ฟื้นฟู)  ทำให้ระบบภูมคุมกันของคุณดีขึ้น  ป้องกันความสึกหดหู่ (depression - noun - ดีเพรส'เชิน)  ลดความเสี่ยงจาก (decreases the risk - ดิครีสซิส เดอ ริสคฺ) โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ (heart disease - noun - ฮาร์ท ดิซีซ) การขาดการนอนที่พอเพียงจะนำไปสู่ การง่วงระหว่างวัน ไม่สามารถมีสมาธิกับงาน งุดหงิดง่าย เคลียด และอาจจะถึงกับเป็นโรคความดันสูง และถ้าโรคนอนไม่หลับของคุณยังเกิดขึ้นไม่หยุด คุณอาจจะเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิดใจ ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้านอน แล้วคุณรู้สึกได้พักผ่อนอย่างเต็มทีและมีพลังงานในตอนเช้าและในวันถัดไปทั้งวัน

SUMMARY:
 • Stop "watering" your body one hour before you hit the sack. Otherwise, you'll be bound to make one, or even a couple, of trips to the bathroom, which will rudely interrupt your sleep.
  หยุดดื่มน้ำ 1 ชม ก่อนนอน ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ ครั้งหรืออาจจะหลายๆครั้ง ซึ่งนั่นจะเป็นการขัดจังหวะการนอนของคุณ
 • Avoid gimmicky alarm clocks that "shine bright like a diamond in the sky." To wake you up, an alarm clock needs to be loud, not bright. หลีกเลี่ยงการตั้งนาฬิกาปลุกแบบ มีแสงสว่างดุจดั่งแสงแห่งเพรชบนท้องฟ้า นาฬากาปลุกต้องมีเสียงที่ดังไม่ใช่มีความสว่าง
 • It's a bad idea to eat right before going to bed, even if your dinner is light. Your body will still struggle to digest whatever you've fed it. Try not to eat anything 2 to 3 hours before bedtime.
  เป็นความคิดที่แย่หากจะกินอาหารแล้วเข้านอนเลย ถึงแม้จะเป็นอาหารเย็นมื้อที่ไม่หนัก ร่างการคุณยังจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะย่อยสิ่งที่คุณกินเข้าไป พยายามอย่ากินอะไรเลย 2-3 ชม ก่อนเวลาเข้านอน
 • Any rigorous physical activity late at night will negatively affect your sleep. Try to exercise at least 4 hours before going to bed.
  กิจกรรมหนักๆต่างๆตอนดึกๆจะทำมีผลต่อการนอนของคุณ พยายามออกกำลังกาย ก่อนเวลาเข้านอนอย่างน้อย 4 ชม.
 • Napping is an entirely normal, and often healthy, routine. But if your naps are regular and last longer than half an hour, they can mess up your sleep at night.
  การงีบหลับเป็นกิจวัตรประจำที่ปกติ และดีต่อสุขภาพ  แต่ถ้าการงีบหลับของคุณเกิดขึ้นเป็นประจำและ(การงีบหลับ)นานกว่าครึ่งชั่วโมง นั่นจะทำมีผลที่ไม่ดีกับการนอนในตอนกลางคืนของคุณ
 • By buying a good, high-quality mattress, you literally invest in your bright (and healthy) future.
  การซื้อฟูกที่ดีและมีคุณภาพสูง คุณได้ลงทุนให้กับอนาคตที่สดใสและมีสุขภาพดี
 • Thousands of people deal with stress and insomnia with the help of over-the-counter sleep aids. But it's not the best idea. Your body will most likely develop a tolerance to sleep medications; and pretty soon, they won't have any effect on you.
  ผู้คนนับพันต้องจัดการกับความเคลียดและโรคนอนไม่หลับ โดยใช้ยา (over-the-counter sleep aids = sleeping pill ใน context นี้) แต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย ส่วนใหญ่แล้ว (most likely) ร่างกายของคุณจะพัฒนาที่จะต่อต่านยานอนหลับ และในไม่ช้า ยานอนหลับจะไม่ได้ผล
 • If the book you're reading is interesting, it's next to impossible to put it aside. You're more likely to keep reading until you finish it at the expense of healthy rest.
  ถ้าหนังสือที่คุณกำลังอ่านน่าสนใจ และอ่านแล้ววางไม่ลง มีโอกาสมากที่คุณจะอ่านจนจบ แลกมากับการที่ไม่ได้พักผ่อนที่พอเพียง
 • When it comes to sleep, it's crucial to have a routine and, even more importantly, stick to it. เวลาที่ต้องเข้านอน ต้องมีเวลาที่แน่นอนอย่างมากและสำคัญยิ่งที่ต้องให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
 • You might be waking up with a sore back, red eyes, and a painful neck just because you haven't found the proper sleeping position yet!
  คุณอาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับการปวดหลัง เจ็บตา หรือเจ็บต้นคอ ถ้าหากยังหาท่านอนทีเหมาะสมไม่ได้
 • The majority of people can't avoid thinking about work-related problems, to-do lists, and bills to pay before falling asleep. Unfortunately, these thoughts usually cause anxiety, which makes the quality of sleep way worse.
  คนโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการคิดถึงปัญหาการทำงาน เรื่องที่ต้องทำ  รายการที่ต้องจ่าย เป็นที่น่าเสียดาบที่การคิดเหล่านี้เป็นที่มาของความวิตกกังวล (anxiety  - noun - แองไซ'อิที) 
 • If your feet tend to get cold at nighttime, remember to put on a pair of warm socks before going to bed.
  เท้าของคุณมักจะเย็นในตอนดึก อย่าลืมที่จะสวมถุงเท้าทำให้เท้าอุ่นก่อนเข้านอน
 • Do NOT drink coffee after 7 PM. I agree, it may sound a bit too obvious, but then you tell yourself that one tiny cup of espresso won't hurt, and there it goes อย่าดื่มกาแฟหลังหนึ่งทุ่ม ผมว่าที่มันเป็นเหตุผลที่ค่อนข่างชัดเจน  แต่แล้วคุณก็บอกตัวเองว่าอีกซักถ้วยคงไม่เป็นไร และนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้น

Share:
Read More