Saturday, April 17, 2021

Learn English from Quote of the Day - เรียนภาษาอังกฤษจาก คำคม EP.1


Learn English from Quote of the Day

The longer you wait for something, 

the more you'll appreciate it when you get it. 

Because anything worth having is definitely worth waiting.


ยิ่งคุณรอสิ่งไหนนานเท่าใหร่ 

เมื่อคุณได้รับสิ่งนั้นมา คุณจะยิ่งรู้สึกเห็นคุณค่ามันมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะว่าอะไรก็ตามที่มีคุณค่า ย่อมคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างแน่นอน


worth

คำว่า worth (เวิร์ธ - noun/preposition) แปลว่า มีราคา คุ้มค่า  มีคุณค่า มีค่า,
เช่น
be worth something
The house must be worth quite a lot of money.
บ้านหลังนี้ต้องมีราคาค่อนข้างเยอะ

Do you know how this house is worth a fortune?
รู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่ามาก

be worth doing something
The film is worth waiting as the one of the main characters is Thai.
หนังเรื่องนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยเพราะมีนักแสดงหลักเป็นคนไทย

be worth the time/effort/work/hard work
It was a great show, and definitely worth all the hard work we have done for it.
โชว์ออกมาดีมาก และแน่นอนมันคุ้มค่าที่เราทุ่มเท่ให้กับงานนี้

be worth/not worth it
It was surely a hard work, but it was worth it as it turned out that I got A for this subject.
แน่นอนว่าผมเรียนหนักมาก แต่มันก็คุ้มค่าเพราะผมได้ A สำหรับวิชานี้

I don't think it's worth it, don't waste your time on it. 
ผมไม่คิดว่ามันจะคุมค่าหรอก อย่างเสียเวลาเลย

I think it isn't worth it, don't waste your time on it.
ผมคิดว่ามันไม่คุมค่าหรอก อย่างเสียเวลาเลย

be worth somebody’s while (to do/doing something) 
used to say that someone should spend time or money on something because they will gain something from it.

It might be worth your while to talk him out of this crap.
อาจจะคุมค่านะที่จะคุยให้เขาเลิกเรื่องนี้

I  believe it's not worth his while trying to talk him out of quitting his job.
ผมเชื่อว่าไม่คุ้มค่าที่จะพยายามหว่านล้อมให้เขาไม่ลาออก

make it worth somebody's while
I am sure that this will make it worth your while.
ผมแน่ใจมันจะคุ้มค่าคุ้มเวลาคุณแน่นอน

be worth nothing/not be worth anything
It looks like telling him the truth is worth nothing. He have never given a shit whenever we told him.
ดูเหมือนว่าการเลาเรื่องจริงกับเขาไม่คุ้มค่า เขาไม่เคยเชื่อส่ิงที่เราบอกเขาเลย

the.....the..... + comparative adjectives เป็นสำนวนแปลว่า ยิ่ง... ยิ่ง ... เช่นยิ่งใกล้ ยิ่งเจ็บ
The closer we are, the more painful it get. 
ยิ่งใกล้ ยิ่งเจ็บ

The more we keep seeing each other, the harder it is for me to walk away. 
ยิ่งเจอกันบ่อยเท่าใหร่ มันยิ่งยากขึ้นที่ผมจะเดินจากไป

The higher it is, the cooler it gets. 
ยิ่งสูงมากขึ้นเท่าใหร่ ก็ยิ่งหนาวมากขึ้นเท่านั้น

The more you spend, the less you save. 
ยิ่งจ่ายมากเท่าใหร่ ยิ่งเก็บได้น้อยลง


see more
Share:
Read More

Friday, April 16, 2021

Who made the first false teeth - ใครเป็นผู้สร้างฟันปลอมเป็นคนแรก


false teeth
false teeth - cloudfront.net

WHO MADE THE FIRST FALSE TEETH? ใครเป็นผู้สร้างฟันปลอมเป็นคนแรก

วันนี้หัวข้อ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องฟันปลอม ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักฟันปลอมดี แต่คงมีไม่กี่คนที่รู้ว่าความเป็นมาของฟันปลอม ไปดูกันครับว่าฟันปลอมมีมาตั้งแต่เมื่อใหร่ พร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

Nobody looks good when he has some teeth missing. Besides, it sometimes interferes very seriously with eating and chewing. So man decided long ago that when he lost his natural teeth for one reason or another, they should be replaced. Substituting artificial replacements for natural parts in teeth is called "prosthetics."

ไม่มีใครที่จะมองดูดีเมื่อปราศจากฟันบางซี่ไป นอกจากนั้นก็จะมีปัญหาเป็นอย่างมากกับการกินและการเคี้ยว ดังนั้นคนเราได้คิดหาสิ่งทดแทนฟันแท้เมื่อมันหลุดไปได้ตั้งนานมาแล้ว การทำฟันเทียมที่จะมาแทนฟันแท้เรียกว่า prosthetics (พลอสเธติคส์ -noun - อวัยวะเทียม)

When the natural teeth are gone, they are replaced either by bridgework or by dentures. In bridgework, the "load" of false teeth is borne natural teeth on either side of the gap. The bridge fits on these natural teeth. In a denture, the false teeth are held in place by resting on the gum and other parts of the mouth under the gum. 

เมื่อสูญเสียฟันแท้ไป ก็จะถูกแทนที่ด้วยฟันปลอมแบบ สะพานฟัน (bridgework - noun -บริดจ์เวิร์ค ) หรือไม่ก็ ฟันปลอมแบบถอดได้ (dentures-noun- เดน'เชอะสะพานฟัน หรือ bridework ก็คือฟันปลอมติดแน่นที่ยึดอยู่กับฟันธรรมชาติที่อยู่ติดกับช่องว่างไรฟัน สะพานจะติดอยู่กับฟันแท้อย่างพอดี ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือ denture ฟันปลอมจะแทนทีอยู่บน เหงือก (gum - noun - กัม) และบนส่วนอื่นๆของปากใต้เหงือก 

It may amaze you to learn that bridges with false teeth were made 3.000 years ago by the Etruscans, who worked with gold! Dentures, including "complete" dentures for people who had no teeth left, have been made for about 300 years. The first problems to be solved in making both bridges and dentures was how to make them stay in the mouth in the right position, and how to make the "baseplate material," the material that held the false teeth modern dentistry has solved both these problems so well that people with false teeth can eat and chew as well as anyone, and the false teeth feel light and natural in the mouth. 

คุณว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าพิศวงไหมถ้าได้รู้ว่าฟันปลอมแบบสะพานฟันถูกสร้างมาเมื่อ 3,000 ปี ที่แล้วโดยชาวอีทรุสกันที่มีความรู้เกี่ยวกับการนำเอาทองมาใช้ ส่วนฟันปลอมที่ถอดได้ซึ่งก็รวมทั้งฟันปลอมทั้งปากสำหรับคนที่ไม่มีฟันแท้เหลือเลยก็ถูกสร้างมาเป็นเวลา 300 กว่าปีมาแล้ว  ปัญหาแรกที่เจอและต้องหาทางแก้สำหรับการสร้างทั้งฟันปลอมทั้งแบบสะพานฟันและฟันปลอมแบบถอดได้ ก็คือทำอย่างไรมันจะอยู่ในปากได้อยากถูกที่ถูกทาง และวัสดุที่จะทำเป็นฐานจะทำจากอะไร ซึ้งวัสดุที่ว่านี้ทำหน้าที่ยึดฟันปลอมที่ทันตกรรมสมัยไหม่ได้แก้ปัญหาได้แล้วอย่างดีเพื่อให้ผู้ใส่ฟันปลอมใช้กินและเคี้ยวได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งเบาและเป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ในปาก

But what about the teeth themselves? In early times, false teeth were made from bone, ivory, and hippopotamus tooth! Sometimes the entire bridge or denture was carved from the same material, and it was all one piece that fitted into the mouth. Later on, individual human teeth, or the teeth of various animals, especially the sheep, were used. These were mounted on a gold or ivory base.

แล้วปัญหาเรื่องฟันเล่า ในอดีต ฟันปลอมทำมาจากกระดูก งาช้างและฟันของฮิปโปโปเตมัส  บางครั้งสะพานฟันทั้งอันหรือฟันปลอมแบบถอดได้ถูกแกะ (carve - noun - คาร์ฟว - แกะสลัก) จากวัสดุเดียวกันและเป็นชิ้นๆเดียวกัน ที่ต้องใส่เข้าพอดีกับช่องปาก ในเวลาต่อมาฟันของคนหรือฟันของสัตว์ โดยเฉพาะฟันของแกะก็ถูกนำมาใช้ ซึ่งก็ถูกติดเข้ากับฐานที่เป็นทองหรืองาช้าง

At the end of the 18th century, teeth were made of porcelain, and soon individual porcelain teeth were mounted on gold or platinum bases. The materials in making teeth are the same as those used in making other fine porcelain. They have a fine texture, are somewhat translucent, and have great strength. 

ในศตวรรษที่ 18 ฟันทำมาจากเซรามิก และไม่นานฟันปลอมที่ทำจากเซรามิกก็ถูกติดเข้ากับฐานฟันที่เป็นทองหรือทองคำขาว วัสดุที่นำไปทำฟันปลอมก็เป็นวัสดุเดียวกันกับที่นำไปทำเครื่องลายคราม ซึ่งมีเนื้อละเอียด ค่อนข้างโปร่งแสง และแข็งแรง

About 100 years ago false teeth began to be designed to harmonize with the shape of the face. Today, false teeth are matched to natural teeth so closely in color and shape that it is hard to tell them apart! 

ประมาณ 100 กว่าปีก่อน ฟันปลอมถูกออกแบบให้เข้ากับรูปหน้าของเรา ทุกวันนี้ฟันปลอมก็ดูเหมือนกับฟันแท้ราวกับแกะทั้งสีและรูปทรง ซึ่งแยกไม่ออกเลยว่าอันใหนฟันจริงและอันใหนฟันปลอม

Vocabularies - คำศัพท์

 • interfere - อินเทอเฟียร์' - verb - แทรกแซง
 • replace - รีเพลซ - verb - แทนที ทดแทน
 • hold in place  - โฮลด์ อิน เพลซ - phrasal verb- แทนที
 • gum - กัม - noun - เหงือก
 • natural teeth - แนช'เชอเริล ทีธ - noun -ฟันแท้
 • false teeth - ฟอลซ ทีธ - noun -ฟันปลอม ฟันเทียม
 • bridgework - บริดจ์เวิร์ค - noun - สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกได้
 • dentureเดน'เชอะ - noun - ฟันปลอมชนิดถอดออกได้  
 • prosthetics - พลอสเธติคส์ - noun - อวัยวะเทียม
 • porcelain - พอร์ส'เลน - noun - เซรามิก
 • design -  ดิไซนฺ' - verb - ออกแบบ 
 • platinum - แพลท'ทะนัม - noun - ธาตุทองคำขาว
 • mount - เมาน์ทฺ - verb - ติดเข้ากับ 
 • tell something apart - เทล ซัมธิง อะพาร์ท - phrasal verb - แยกออก  
 • harmonize - ฮาร์'โมไนซ - verb -  กลมกลืนกัน เข้ากัน ประสานกัน


Reference:

http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/Page%20Knowledge/Text/25-3-57_1.pdf

Share:
Read More