Wednesday, July 29, 2015

edible/inedible vs eatable/uneatable กินได้ และกินไม่ได้


edible
edible vs eatable
source: cartoonstock.com

Aloha!

สวัสดีครับวันนี้ English tips for Thai เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ขอนำเสนอภาษาอังกฤษคำว่า  edible กับคำว่า eatable ที่มีความหมายไกล้เคียงกัน ที่แปลว่า กินได้ (can be eaten)

edible (Adj - เอดดะเบิล) คำนี้แปลว่ากินได้ คือกินแล้วไม่มีอันตรายไม่มีพิษ (suitable/safe for eating) นั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น

Are these mushrooms edible? No, you are not supposed to eat them because they are poisonous and they are not edible.
เห็ดพวกนี้กินได้หรือเปล่า? ไม่ได้ๆ คุณไม่ควรกินเพราะว่ามันมีพิษ มันกินไม่ได้

จากประโยคข้างบนจะเห็นว่าถ้าเราจะบอกว่า กินไม่ได้เราก็เติม not ไปข้างหน้า edible เลย หรือเราอาจจะใช้คำว่า inedible (Adj - อินเอดดะเบิล) ก็ได้ ก็จะได้ความหมายว่ากินไม่ได้ (not edible/uable to be eaten) เหมือนกัน

eatable (Adj - อีท'ทะเบิล) คำนี้มีความไกล้เคียงกับคำว่า edible แต่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง (the meaning is slighly difference) eatable จะมีความหมายว่า รสชาติกินได้ ส่วนคำที่ตรงกันข้ามกับคำนี้ก็คือ uneatable (Adj - อันอีท'ทะเบิล) รสชาติกินไม่ได้ (cannot be eaten because of the taste/flavor)

Food that is edible may sometimes be uneatable.
อาหารที่กินได้บางที่รสชาติอาจจะกินไม่ได้

eatables
eatables
Source:fima.net.in
นอกจากนี้ eatable และ edible สามารถเป็นคำนามได้ด้วย คำว่า eatable (noun - อีท'ทะเบิล) ซึ่งแปลว่าอาหารหรือของกิน ถ้าเป็นพหุพจน์ก็เติม s เข้าไป เป็น eatables และ edibles

Eatables not allowed in work place.
ไม่อนุญาติให้นำอาหารเข้ามาในที่ทำงาน

Some edibles from the North-Eastern come in form of insects.
อาหารบางชนิดที่ได้จากภาคตะวันออกเฉีงเหนือมาในรูปแมลง

เมื่อพูดถึงอาหารที่กินได้ ทั้งสองแบบ ผมก็อยากนำเสนออีกคำหนึ่งคือคำว่า uneaten (Adj - อันอีทเทน) อาหารที่ยังไม่ได้กิน อีกคำหนึ่งก็คือคำ leftover (nounเลฟท์โอเวอร์) อาหารที่กินเหลือ


He sank down into a chair in front of the uneaten breakfast.
เขาทรุดลงนั่งเก้าอี้หน้าอาหารเช้าที่ไม่ถูกแตะต้องedible
edible vs eatable
source: cartoonstock.com


Put them in sentences.

The meat was so burnt that it was inedible.
เนื้อใหม่จนไม่สามารถกินได้

Freshly picked fruit is edible but recommended to be wasted first
ผลไม้ที่เกิบมาสดๆสามารถกินได้แต่แนะนำว่าควรล่างก่อน

The bread is inedible as it was already expired.
ขนมปังกินไม่ได้แล้วเพราะมันหมออายุแล้ว

If you are lost in the jungle, eat only the fruit that animal eats because that is proven that it is edible.
ถ้าคุณหลงอยู่ในปา กินผลไม้ที่พวกสัตว์กินเท่านั้นเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วว่ากินได้

Are these mushrooms edible? Yes, but not more than once.
เห็ดพวกนี้กินได้ใหม๊ ได้ซิแต่กินได้แค่ครั้งเดียวนะ (และก็จะไม่ได้กินอะไรอีกเลย)

At least my cooking is edible even it is not eatable.
 อย่างน้อยอาหารที่ผมทำก็กินได้ ถึงแม้รสชาติสุนัขจะไม่รับประทาน

Even crab meat is edible, but it is not eatable for someone they are allergy to it.  To me, it is also uneatable but because I don't like its taste.
ถึงแม้ว่าเนื้อปูเป็นสิ่งที่กินได้ แต่บางคนก็อาจจะกินไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาแพ้เนื้อปู สำหรับผม ผมก็กินไม่ได้เช่นกันแต่เป็นเพราะผมไม่ชอบรสชาติของมัน

There are billions of dollars wasted annually on uneaten food.
เงินจำนวนหลายล้านบาทสูญเสียไปกับ อาหารที่กินเหลือ

To ensure that leftovers are safe to eat, make sure the food is cooked to a safe temperature and refrigerate the leftovers promptly.
เพื่อที่จะให้อาหารที่เหลือปลอดภัยสำหรับรับประทาน ต้องทำให้สุกในอุณหภูมิที่ปลอดภัยและเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างทันที

Leftovers from a restaurant meal may either be left behind to be discarded by the restaurant, or taken away by the diner for later consumption.
อาหารที่เหลือจากร้านอาหารอาจจะไม่ถูกเก็บไว้เพื่อนำไปทิ้งโดยทางร้านอาหารหรือลูกค้าก็อาจจะเอากลับบ้านเพื่อไปรับประทานในภายหลัง

Read more at:
Share:
Read More

Thursday, July 23, 2015

อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา

watch your thoughts
source: etsystatic.com

สำนวน อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร
Watch your thoughts when you are alone and watch your words when you are with others.

คำว่า watch - วอทช ที่เราคุ้นเคยแปลว่าดู แต่ในที่นี้จำแปลว่าให้ระวัง เช่น
Watch your mouth, young man.
ระวังปากหน่อยพ่อหนุ่ม

Watch your manners!/Mind your manners!
ระวังมารยาทหน่อย

Watch out!
ระวัง (ใช้เตือน)

Watch your language.
พูดอะไรระวังหน่อย


“เธอจงระวัง ” คำสอนจากหลวงพ่อชา สุภัทโท
เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอ
จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอ
จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอ
จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอ
จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต

- หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง  ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

Watch your thought, they become words.
Watch your words, they become actions.
Watch your actions, they become habits.
Watch your habits, they become character,
Watch your character, it becomes your destiny.

- Frank Outlaw


มีบทความหนึ่งดีมากครับอยากให้อ่านกันเกี่ยวกับการระวังความคิดของเรา

Who or What do we love more?
A man was polishing his new car; his 4 yr old daughter picked up a stone and scratched on the side of the car. In anger, the furious Man took his child’s hand & hit it many times, not realizing he was using a wrench. At the hospital, the child lost all her fingers due to multiple fractures.
When the child saw her father, with painful eyes he asked ‘Dad when will my fingers grow back?’ The man was so hurt and speechless. He went back to the car and kicked it many times. Devastated by his own actions, sitting in front of the car he looked at the scratches, His daughter had written ‘LOVE YOU DAD’.

Moral: Remember, Anger and Love have no limit.  Always remember that “Things are to be used and people are to be loved”.  But the problem in today’s world is that “People are being used & Things are being loved”.
Source: http://www.moralstories.org/who-or-what-do-we-love-more/

So sad, isn't it?watch your manner
Source: listsbuzz.com


watch your manner
Source: deviantart.net
Share:
Read More

เปิด-ปิด ภาษาอังกฤษ

เปิดปิด
เปิด ปิด
source: featurepics.com

opencloseshut, unlock,  lock, turn on, turn off, switch on, switch off, cap, uncap

วันนี้ในเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอยากจะนำเอาคำง่ายๆที่เราใช้ทุกวันพูดคุยให้ฟัง(อ่าน) ซึ่งก็คือคำว่าเปิดและปิด คำว่าเปิดและปิดในภาษาอังกฤษมีใช้อยู่หลายคำด้วยกัน ซึ่งมีทั้งที่ใช้ในความหมายเดียวกันและที่แตกต่างกัน
คำว่าเปิดและปิดในภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือคำว่า open , close, shut ซึ่งใช้ได้ครอบจักรวาลเกือบทุกกรณี  เช่น เปิดประตู ภาษาอังกฤษเราก็พูดง่ายๆว่า open the door จะเป็นประตูอะไรก็ได้ทั้งนั้น ส่วนปิดประตูก็จะเป็น close the door หรือ  shut the door (สามคำนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยา)
หรือจะใช้กับร่างกายเราเช่น
open/close your eyes ลืมตา/หลับตา
close your mouth fully when you gargle ปิดปากให้สนิทตขณะที่กลั่วคอ
open/close your mouth อ้าปาก/ปิดปาก

line up
closed
Source:searchenginewatch.com
ในกรณีเปิดบัญชีปิดบัญชีธนาคาร เราก็ใช้คำว่า open และ close
open a bank account -โอเพิน อะ แบงคฺ อะเคานทฺ - เปิดบัญชีธนาคาร
close a bank account -โคลส อะ แบงคฺ อะเคานทฺ - ปิดบัญชีธนาคาร

open the door/way to something  เปิดโอกาส
English study could open doors for a better career.
การเรียนภาษาอังกฤษช่วยเปิดโอกาสให้ได้งานที่ดีขึ้น

Research on genes should open the door to exciting new medical treatments.
การวิจัยเรื่องยีนน่าจะเปิดโอกาสที่น่าตื่นเต่นให้กับการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่

open somebody's eyes (to something) เปิดโลกทัศน์
This technology will open your eyes to the new world of photography.
เทคโนโลยีนี้จะเปิดโลกทัศน์ของคุณไปสู่โลกใหม่ของการถ่ายภาพ

open your mind (to something) เปิดใจ (เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ)
You should open your mind to new ideas as it may lead to new opportunity.
คุณควรเปิดใจรับความคิดใหม่ๆเพราะมันอาจจะพาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆ

open, closed
มีอีกสองคำที่ใช้ในความหมายที่แปลว่าเปิดหรือปิด คือคำว่า open และ closed สองคำนี้เป็นคำ adjective ใช้ต่างจากข้างบนที่เป็นคำกริยา เช่น
The library is closed on Monday and on public holiday.
ห้องสมุดปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัดฤกษ

Temple of the dawn is open daily from 08:30 to 17:30.
วัดอรุณเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวาลา 8:30 ถึง 17:30.

All the windows are closed, please help to open them all.
หน้าต่างทุกบานปิด ช่วยเปิดทุกๆบานด้วยนะ

the door is open คำนี้นอกจากจะแปลว่าประตูเปิดอยู่ ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า มีโอกาสเปิดรออยู่ เช่น
We're told that the door is open to student who is good in science to study abroad.
พวกเราได้ยินมาว่ามีโอกาสเปิดรอให้นักเรียนที่เก่งวิทยาศาตร์ไปเรียนต่อต่างประเทศ

an open mind (noun)/open minded (adj.)  แปลว่า เปิดใจ
It's important to keep an open mind as you study the topic.
It's important be open minded as you study the topic.
มันสำคัญมากที่ต้องเปิดใจขณะที่คุณอ่านเรื่องนี้

keep your eyes/ears open มีสติ รอบคอบ เปิดหูเปิดตาให้กว่างเผื่อว่าจะมีอะไร (ที่สำคัญหรือันตราย) เกิดขึ้น มีสำนวนสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจของ Benjamin Franklin ที่มีคำนี้อยู่ด้วย เขากล่าวไว้ว่า

Keep your eyes wide open before marriage. Half shut afterward.
คำแปลก็น่าจะประมาณว่า ก่อนแต่งงานควรคิดพิจารณาเลือกคู่ครองอย่างรอบครอบถี่ถ่วน แต่หลังจากจากแต่งไปแล้วควรจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้าง (หลับตาเอาไว้ข้างหนึ่งจะได้มองไม่เห็นข้อเสียของกันและกัน) ถึงจะอยู่กันยืด

unlock, lock สองคำนี้ เป็นอีกคำที่แปลว่า เปิดและปิด แต่มีในที่แตกต่างกันนิดหนึ่ง lock เราใช้ในกรณี ปิดล๊อคโดยใช้กุญแจ หรือปิดล๊อคลูกบิด หรือล๊อครถเป็นต้น ส่วน unlock ก็ตรงกันข้ามกันแปลว่าเปิดล๊อค คำว่า lock แปลว่าขังไว้ก็ได้ ในรูปประโยค lock someone somewhere ในความหมายที่ว่า ขังไว้ที่ใหน อาจจะใช้คำว่า shut แทนก็ได้ shut someone somewhere แต่จะใช้คำว่า close ไม่ได้

ตัวอย่าง

Did you lock the door before you go out.
คุณปิดประ(ล๊อค)ตูก่อนที่จะออกไปข้างนอก

I lost my key and I could not unlock the door.
ผมทำกุญแจหาย และเปิด(ล๊อค)ประตูไม่ได้

We use the remote to unlock the car.
เราใช้รีโมทเปิดล๊อครถ

นอกจากนั้น lock ยังแปลว่าปิดประตูขังไว้ เช่น ​
He locks the dog in the cage before going to work everyday.
เขาขังหมาไว้ในกรงก่อนไปทำงานทุกวัน

They shut her in her bedroom.
พวกเขาขังเธอไว้ในห้องนอนของเธอ

I accidentally locked myself out of my bedroom and my daughter unlock the door for me.
ผมเผลอปิดล๊อคประตูห้องนอนแล้วเข้าห้องไม่ได้ ลูกของผมเปิด(ล๊อค) ประตูให้

turn on, turn off, switch on, switch off มาถึงอีกสองคำที่ใช้ในความหมายเปิดและปิด turn on และ turn off แต่สองคำนี้ใช้ในกรณีการเปิดหรือปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรอย่างเช่น ทีวี (telvision) เครื่องยนต์ (engine) ไฟฟ้า (light) คอมพิวเตอร์ (computer) ก๊อก (tap/faucet) วิทยุ (radio) แอร์  (air conditioner) พัดลม (fan) เครื่องฟอกอากาศ (air purifier) สัญญาณกันขโมย (burglar alarm)และอื่นๆ ซึ่งการเปิดหรือปิดทำโดยการ กดปุ่ม (button) หรือ สวิตช์ (switch) หรือโดยการใช้กุญแจ หรือโดยการหมุน ซึ่งคำที่ใช้ในความหมายเดียวกันก็คือ switch on กับ switch off 

วิธีใช้คำเหล่านี้
จะวางสิ่งที่เราจะ เปิดหรือปิด ไว้ที่ ตรงกลางระหว่าง turn/swtich กับ on/off หรือ ข้างหลัง on/off เลย ก็ได้แล้วแต่สะดวก

turn something on/off
turn on/off something
switch something on/off
switch on/off something

ตัวอย่าง
John turned on the radio while I was sleeping.
จอร์นเปิดวิทยุ ขณะที่ผมหลับอยู่

Jane has a television turned on and always forget to turn it off before going to bed.
เจนเปิดทีวิแล้วชอบลืมปิดก่อนเข้านอนตลอด

Can you please turn off the light before you leave?
ช่วยปิดไปให้ด้วยก่อนออกไป

Could you turn on the engine for me please?
ช่วยเปิดเครื่องให้หน่อย

My kids turn the air conditioner on in every rooms.
ลูกๆของผมเปิดแอร์ที่อยู่ในทุกๆห้อง

There are hot tap and cold tab provided in the bathroom.
มีก๊อกน้ำเย็นกับน้ำร้อนให้ด้วยในห้องน้ำ

Jack turned on his computer and checked his email.
แจคเปิดคอมพิวเตอร์และก็เช็คอีแมวของเขา

Hey, how do I turn this thing off? It is very annoying.
เฮ้ย ผมจะปิดไอ้เจ้านี้ยังใง มันน่ารำคาญมาก

The air purifier is operated by switch it on by pushing this button and when you want to switch it off you just press the same button again.
เครื่องฟอกอากาศทำงานโดยการเปิดที่ตรงปุ่มนี้ และถ้าต้องการปิดก็เพียงแต่กดที่ตรงปุ่มเดิม

From the manual, we need to switch on the power first.
ตามคู่มือเราต้องเปิดใช้พลังงานเป็นอันดับแรก

Sweetie, make sure the burglar alarm is switched on before we go.
ที่รัก อย่าลืมเปิดเครื่องสัญญาณกันขโมยก่อนที่เราจะไปนะ

cap, uncap การเปิดหรือปิด ขวดพวกน้ำอัดลม ที่มีฝาจีบ (ซึ่งฝาจีบจะเรียกว่า bottle cap) จะใช้คำว่า cap หรือ uncap เช่น

You need to uncap this bottle with this bottle opener.
คุณต้องเปิดขวดด้วยที่เปิดขวดนี้

Please put the cap back on when you finish.
ปิดขวดด้วยฝาขวดนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนะ

Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
open (V, ADJ)โอ'เพินเปิด
close (V)โคลสปิด
shut (V)ชัทปิด
closed (ADJ)โคซดฺปิด
lock (V)ลอคปิดลอค
unlock (V)อันลอคเปิดลอค
turn on (V)เทินออนเปิด
turn off (V)เทิร์นออฟปิด
switch on (V)สวิทช์ ออนเปิด
switch off (V)สวิทช์ ออฟปิด
uncap (V)อันแคพเปิดขวด(ฝาจีบ)
cap (N)แคพฝาจีบ
stopper (V)สทอพ'เพอะปิดขวด(ฝาจุก)queue-jumper
amazonaws.com


Read more at:
Share:
Read More