Wednesday, July 29, 2015

edible/inedible vs eatable/uneatable กินได้ และกินไม่ได้
edible
edible vs eatable
source: cartoonstock.com

Aloha!

สวัสดีครับวันนี้ English tips for Thai เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ขอนำเสนอภาษาอังกฤษคำว่า  edible กับคำว่า eatable ที่มีความหมายไกล้เคียงกัน ที่แปลว่า กินได้ (can be eaten)

edible (Adj - เอดดะเบิล) คำนี้แปลว่ากินได้ คือกินแล้วไม่มีอันตรายไม่มีพิษ (suitable/safe for eating) นั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น

Are these mushrooms edible? No, you are not supposed to eat them because they are poisonous and they are not edible.
เห็ดพวกนี้กินได้หรือเปล่า? ไม่ได้ๆ คุณไม่ควรกินเพราะว่ามันมีพิษ มันกินไม่ได้

จากประโยคข้างบนจะเห็นว่าถ้าเราจะบอกว่า กินไม่ได้เราก็เติม not ไปข้างหน้า edible เลย หรือเราอาจจะใช้คำว่า inedible (Adj - อินเอดดะเบิล) ก็ได้ ก็จะได้ความหมายว่ากินไม่ได้ (not edible/uable to be eaten) เหมือนกัน

eatable (Adj - อีท'ทะเบิล) คำนี้มีความไกล้เคียงกับคำว่า edible แต่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง (the meaning is slighly difference) eatable จะมีความหมายว่า รสชาติกินได้ ส่วนคำที่ตรงกันข้ามกับคำนี้ก็คือ uneatable (Adj - อันอีท'ทะเบิล) รสชาติกินไม่ได้ (cannot be eaten because of the taste/flavor)

Food that is edible may sometimes be uneatable.
อาหารที่กินได้บางที่รสชาติอาจจะกินไม่ได้

eatables
eatables
Source:fima.net.in
นอกจากนี้ eatable และ edible สามารถเป็นคำนามได้ด้วย คำว่า eatable (noun - อีท'ทะเบิล) ซึ่งแปลว่าอาหารหรือของกิน ถ้าเป็นพหุพจน์ก็เติม s เข้าไป เป็น eatables และ edibles

Eatables not allowed in work place.
ไม่อนุญาติให้นำอาหารเข้ามาในที่ทำงาน

Some edibles from the North-Eastern come in form of insects.
อาหารบางชนิดที่ได้จากภาคตะวันออกเฉีงเหนือมาในรูปแมลง

เมื่อพูดถึงอาหารที่กินได้ ทั้งสองแบบ ผมก็อยากนำเสนออีกคำหนึ่งคือคำว่า uneaten (Adj - อันอีทเทน) อาหารที่ยังไม่ได้กิน อีกคำหนึ่งก็คือคำ leftover (nounเลฟท์โอเวอร์) อาหารที่กินเหลือ


He sank down into a chair in front of the uneaten breakfast.
เขาทรุดลงนั่งเก้าอี้หน้าอาหารเช้าที่ไม่ถูกแตะต้องedible
edible vs eatable
source: cartoonstock.com


Put them in sentences.

The meat was so burnt that it was inedible.
เนื้อใหม่จนไม่สามารถกินได้

Freshly picked fruit is edible but recommended to be wasted first
ผลไม้ที่เกิบมาสดๆสามารถกินได้แต่แนะนำว่าควรล่างก่อน

The bread is inedible as it was already expired.
ขนมปังกินไม่ได้แล้วเพราะมันหมออายุแล้ว

If you are lost in the jungle, eat only the fruit that animal eats because that is proven that it is edible.
ถ้าคุณหลงอยู่ในปา กินผลไม้ที่พวกสัตว์กินเท่านั้นเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วว่ากินได้

Are these mushrooms edible? Yes, but not more than once.
เห็ดพวกนี้กินได้ใหม๊ ได้ซิแต่กินได้แค่ครั้งเดียวนะ (และก็จะไม่ได้กินอะไรอีกเลย)

At least my cooking is edible even it is not eatable.
 อย่างน้อยอาหารที่ผมทำก็กินได้ ถึงแม้รสชาติสุนัขจะไม่รับประทาน

Even crab meat is edible, but it is not eatable for someone they are allergy to it.  To me, it is also uneatable but because I don't like its taste.
ถึงแม้ว่าเนื้อปูเป็นสิ่งที่กินได้ แต่บางคนก็อาจจะกินไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาแพ้เนื้อปู สำหรับผม ผมก็กินไม่ได้เช่นกันแต่เป็นเพราะผมไม่ชอบรสชาติของมัน

There are billions of dollars wasted annually on uneaten food.
เงินจำนวนหลายล้านบาทสูญเสียไปกับ อาหารที่กินเหลือ

To ensure that leftovers are safe to eat, make sure the food is cooked to a safe temperature and refrigerate the leftovers promptly.
เพื่อที่จะให้อาหารที่เหลือปลอดภัยสำหรับรับประทาน ต้องทำให้สุกในอุณหภูมิที่ปลอดภัยและเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างทันที

Leftovers from a restaurant meal may either be left behind to be discarded by the restaurant, or taken away by the diner for later consumption.
อาหารที่เหลือจากร้านอาหารอาจจะไม่ถูกเก็บไว้เพื่อนำไปทิ้งโดยทางร้านอาหารหรือลูกค้าก็อาจจะเอากลับบ้านเพื่อไปรับประทานในภายหลัง

Read more at:
Share:

0 comments:

Post a Comment