Monday, February 29, 2016

Time (3) : Keep Up With Time

Keep Up With Time
Keep Up With Time
source: romanythresher.com

พบกันอีกเช่นเคยครับ กับเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ บทความนี้เป็นตอนที่ 3 แล้ว ดู 2 ตอนย้อนหลังได้ที่
ตอนที่ 1 - Time (1): Time Consuming
ตอนที่ 2 - Time (2) : It's About Time

มาดูสำนวนที่เกี่ยวกับ time ตอนนี้กันเลยดีกว่าครับ

change with/keep up with/move with the times
สำนวนนี้ แปลว่า เปลี่ยนความคิด วิธีคิดหรือการใช้ชีวิตให้ตามทันเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบัน
(to ​change ​your ​ideas, ​opinions, or way of ​living or ​working to make them ​modern)

One of my friends does not really like technology. But, I told him that the world has changed and he has to ​change with the ​times.
เพื่อนคนหนึ่งของผมไม่ชอบเทคโนโลยี่ แต่ผมก็บอกเขาว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วและเขาต้องตามให้ทันกับโลก

In the world today, the internet has become one of the essential things in our life and it keep me up with the times.
ในโลกปัจจุบัน อินเตอร์เนทกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตและมันทำให้ผมตามทันโลก

a stitch in time saves nine
สำนวน a stitch in time saves nine แปลตรงๆ (litterally) ก็ประมาณว่า การเย็บที่ทันเวลาจะประหยัดไปได้อีกเก้าเข็ม  ความหมายคือ การทำอะไรก็ตามควรทำให้เนิ่น ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินแก้ (If you fix a small problem right away, it will not become a bigger problem later)

Let's patch the roof before that hole gets bigger. A stitch in time saves nine.
ยารอยรั่วหลังคากันเถอะกันที่รอยรั่วมันจะใหญ่กว่านี้

find the time (to do something)/find time to do something
find the time/find time แปลว่า หาเวลาทำอะไร หาเวลาเหมาะที่จะทำอะไรที่อยากทำ

You have to find the time to check the internet to keep up with the times.
คุณควรจะหาเวลาเช็คอินเตอร์เนทเพื่อที่จะตามให้ทันกับโลกปัจจุบัน

I couldn't believe how she could finds time to do meditation as she works around the clock.
ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอสามารถหาเวลานั่งสมาธิได้ไงเพราะเธอทำงานตลอดเวลา

time flies/how time flies
time flies/how time flies เป็นอีกสำนวนภาษาอังกฤษที่จะเห็นบ่อยๆ สำนวนนี้แปลว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว หรือ เวลาติดปีก

 Oh, time flies, I could believe we have talked non-stop for 5 hours.
โอ้ เวลาติดปีก ผมไม่อยากเชื่อว่าเราคุยกันมา 5 ชม. โดยไม่หยุด

Look at the clock! how time flies! I guess I'll have to be going.
ดูนาฬิกาซิ เวลาช่างผ่านไปเร็วมาก ผมว่าผมต้องไปแล้วละ

once upon a time
once upon a time เป็นวลีที่หาท่านอ่านหนังสืออีสป หรือเรื่องเล่าต้องได้เคยเจอแน่นอน ใช่ละครับ วลีนี้แปลว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เป็นวลีที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัวในการเริ่มต้นเล่าเรื่อง

Once upon a time, there was a peasant who, in spite of his poverty, had a small farm (more..)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาผู้หนึ่ง ซึ่งถึงแม่ว่าเขาจะยอกจน แต่เขาก็มีฟาร์ม

ดูเหมือนว่าสำนวนที่เกี่ยวกับ time ยังมีอีกเยอะนะครับ ผมจะทะยอยนำมาเขียนให้อ่านกันนะครับขอบคุณที่ติดตามอ่านนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ

Thanks for reading, and I promise that I will keep posting. Remember to keep up with time as time always flies. Find some time to recharge yourself and always do things early if you can, don't forget that a stitch in time saves nine.

Until then, goodbye!

English Tips for Thai - signing off for today...Share:
Read More

Sunday, February 28, 2016

Time (2) : It's About Time

It's About Time
It's About Time
source: amazon.com

... English Tips for Thai - signing in

Hi there, today we will still talk about time. As you know time is one of the precious resource, let's not waste it.

สวัสดีครับ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษในวันนี้เราก็ยังจะมาคุยกันเรื่องเวลาอยู่นะครับ ตอนที่แล้วผมได้พูดเรื่อง time  เอาไว้ย้อนกลับไปดูได้ที Time (1): Time Consuming

อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเวลานั้นแสนจะมีค่า เราจึงต้องรักษาเวลาให้ดี  เวลานั้นเป็นสิ่งมีค่ามากดังที่จะสังเกตุเห็นว่า มีสำนวนอยู่มากมายที่มีเวลามาเกี่ยวข้อง เช่น คำว่ารักษาเวลา อย่าเสียเวลา เวลาเป็นเงินเป็นทอง  เวลาและวารีไม่รอใคร และอีกหลายๆสำนวน

คำว่ารักษาเวลาก็น่าจะ แปลได้ว่า to keep being on time คือตรงต่อเวลานั้นเอง หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะหมายความว่า to save time ก็น่าจะได้

To be professional, one of the keys is you have to keep being on time.
ในการเป็นมืออาชีพ หนึ่งปัจจัยสำคัญคือคุณต้องตรงต่อเวลาอยู่เสมอ

It saves time in the kitchen to have things you use a lot within reach.
เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลา(รักษาเวลา)ในครัวเราต้องวางสิ่งของที่เราใช้บ่อยๆไว้ใกล้ๆมือ

สำนวนอย่าเสียเวลา ผมได้กล่าวไว้แล้วในครั้งที่แล้วในบทความ Time (1): Time Consuming คือ Don't waste time

Don't waste time talking about that nonsense things.
อย่าเสียเวลาพูดไร้สาระอยู่

สำนวนที่ว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง ก็น่าจะตรงกับคำว่า time is money

I strongly believe time is money. You waste it you waste your money.
ผมเชื่อเป็นอย่างมากว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง คุณเสียมันไปก็เท่ากับคุณสูญเสียเงินไป

สำนวนที่ว่าเวลาและวารีไม่รอใคร ก็น่าจะตรงกับคำว่า time and tide waste for no man  (Time (1): Time Consuming)

นอกจากนั้นยังมีสำนวนภาษาอังกฤษอีกหลายสำนวนที่เกี่ยวกับเวลาเช่น

time flies  เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก

Time really flies, especially when you are in a hurry.
เวลาผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังรีบ

there is no time to lose ไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้ว

The plane gets in at 7 o'clock so there's no time to lose.
เครื่องบินลงเวลา 7 โมง ไม่มีเวลาให้เสียแล้ว

time is a great healer เวลาเป็นยาสมานแผลชั้นเลิศ

Time is a great healer for broken heart person.
เวลาเป็นยาสมานแผลชั้นเลิศ สำหรับคนที่อกหัก

มีบทความหนึ่งน่าสนใจครับ เขียนไว้เกี่ยวกับเรือง broken heart ไว้ครับ Is Broken Heart Syndrome Real? อาการของอกหักเป็นอาการทางการแพทย์จริงหรือเปล่า  If you have some time, you can take a look. ถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปอ่านดูครับน่าสนใจทีเดียว

สำนวนสุดท้ายของวันนี้ it's about time ซึ่งมีความหมายว่า เกือบจะสายเกินไป หรือเลยเวลามาแล้ว (It is almost too late,  you haven't done it yet but you should) เราสามารถใช้คำว่า it's high time หรือสั้นๆว่า it's time ในความหมายเดียวกันนี้
สำนวนนี้กล่าวถึ่งสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งจะต้องตามด้วย past tense ในโครงสร้าง

it's about time someone did something

It's about time you went to bed children, you should go to bed now.
เลยเวลานอนมาแล้วเด็กๆ เข้านอนกันได้แล้ว

I think it's about time that our country invested in education.
ฉันคิดว่าประเทศของเราควรลงทุนกับการศึกษาได้แล้ว

It's high time I bought my own car after I have used public transport for many years.
ได้เวลาซื้อรถให้ตัวเองซะทีหลังจากที่ใช้ขนส่งสาธารณะมาหลายปี

วันนี้ผมคงต้องจบลงด้วยคำคม
Time is our most valuable resource because it's nonrenewable.
เวลาเป็นทรัพยากรที่ค่ามากที่สุดเพราะว่ามันเอามาทดแทนกันไม่ได้ (เสียแล้วก็เสียไปเลย)

ครั้งหน้าเรายังจะมีการคุยกันเรื่องเวลาอยู่นะครับ please stay tuned!

สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

English Tips for Thai - signing off ...Share:
Read More

Time (1): Time Consuming

แซงคิว-jump the queue
Time Consuming
source: netdna-ssl.com

There are many activities in our daily life that are time consuming and some may be non-essential.
Time consuming activity is the activity that takes a lot of or too much time.

วันนี้ผมเริ่มต้นบทความด้วยภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจาก ตอนที่กำลังลางรถอยู่ แล้วคำว่า wasing a car is quite a time consuming activity ก็แวบเข้ามาในหัว คำนี้แปลว่า การล้างรถนี้ก็ใช้เวลาเอาการที่เดียว  ดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากนำเสนอเกร็ดภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับ time หรือ เวลา คำว่า time consuming ซึ่งแปลว่าใช้เวลานาน หรือ กินเวลานาน คำๆนี้เป็นคำ adjective นำหน้านามก็ได้ หรือ ตามหลัง verb to be หรือ linking verb ก็ได้ จากข้อความภาษาอังกฤษข้างบนแปลว่า

มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในแต่ละวันที่ใช้เวลานานและบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็น time consuming activity คือกิจกรรมที่ใช้เวลานานหรือนานเกินไป

คำว่า essential (adj - เอสเซนเซิล) แปลว่า จำเป็น พอเติม prefix non เข้าไป กลายเป็น non-essential (adj - นอน เอสเซนเซิล) ก็เลยแปลว่าไม่จำเป็นไป

Washing a car is not a nonessential activity, however it is time consuming. การล้างรถไม่ใช่งานที่ไม่จำเป็น   อย่างไรก็ตามมันก็ใช้เวลามากเอาการอยู่

พอนึกถึงคำว่า time consuming ก็เลยไพล่ไปนึกถึ่งคำภาษาอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง ซึ้งใช้ในในกรณีที่บางครั้งคนเราก็มีเวลามากเกินไปจนต้องทำอะไรเป็นการฆ่าเวลา หรือในภาษาอังกฤษที่ว่า kill time (V - คิล ไทอัม)

What can we do to kill time while waiting? เราทำอะไรฆ่าเวลาดีนะในระหว่างที่รอ

เขาว่ากันว่าเวลาเป็นของมีค่า ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลย เพราะฉนั้นไม่ควรปล่อยให้เสียไป  เลยเป็นที่มาของสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า  don't waste someone's time

Don't waste his time, if you want to talk about that stuff you can talk with me.
อย่าไปทำให้เขาเสียเวลาเลย ถ้าอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องพรรณนั้นมาคุยกับผมดีกว่า

Time and tide wait for no man, so don't waste much of your time on Facebook.
เวลาและวารีไม่รอใคร อย่าเสียเวลาส่วนใหญ่ของคุณกับการเล่น Facebook

คำว่า Time and tide wait for no man เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่า เวลาและวารีไม่รอใคร เพราะมันผ่านไปเหมือนกับสายน้ำและไม่หวนกลับ เหมือนกับโอกาสที่ผ่านไปแล้วก็ยากที่จะกลับมา คำว่า tide แปลว่า กระแสน้ำขึ้นน้ำลง

วันนี้ขอจบเรื่อง time consuming และเวลาเท่านี้ก่อนครับ แล้วครั้งหน้าจะหาสำนวนเรื่อง  time มาฝากอีกนะครับ  Hope I didn't waste your time. So long!
queue-jumper
Source:www.toonsup.com
Share:
Read More

Opportunity | โอกาส

opportunity
opportunity
source: public-dm2305.files.1drv.com
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.
- Winston Churchill

Winston Churchill ได้กล่าวไว้ว่า คนที่มองโลกในแง้ร้ายจะเห็นความยุ่งยาก(ปัญหา)ในทุกๆโอกาส แต่คนที่มองโลกในแง่ดีกลับเห็นโอกาสในทุกๆครั้งที่มีปัญหา

ขึ้นต้นกันขนาดนี้ คงเดาออกใช่ใหม๊ครับว่าวันนี้ผมจะเอาอะไรมาดอวดในวันนี้ ถูกต้องแล้วครับ เรากำลังจะมาพูดคุยกันถึงคือว่า โอกาส หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า opportunity นั้นเอง

opportunity
opportunity
Source: msecnd.net
When opportunity knocks at your door,  open the door and seize it as quickly as you can.

เขาบอกว่าเมื่อโอกาสมารออยู่ตรงหน้า เปรียบเสมือนว่ามันมาเคาะประตูเรียกแล้ว เปิดประตูต้อนรับมันแล้วก็คว้ามันมาให้เร็วที่สุด
คำว่าคว้าโอกาศน่าจะตรงกับคำว่า take/seize an opportunity

When one door (of opportunity) closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.
- Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า เมื่อประตูแห่งโอกาสบานหนึ่งปิดลง ประตู่โอกาสอีกบานหนึ่งก็เปิดขึ้น แต่ถ้าเรามัวแต่ไปเสียใจและมองเป็นเวลานานไปยังประตูที่ปิดไป จนเราไม่เห็นว่ามีประตู (แห่งความหวังและโอกาส) ถูดเปิดให้เราอยู่อีกบาน

ตอนที่ผมมีโอกาสทำงานที่ BAY รู้จักพี่คนหนึ่ง ได้เล่าเรื่องโอกาสให้ฟัง ว่าได้มีโอกาสไปเข้าร่วมสัมนา กับอาจารย์ท่านหนึ่ง ทางด้านจิตวิทยา

วันนั้นมีผู้เข้าร่วมสัมนาประมาณ 600 คน อาจารย์ ได้ ให้พวกคนที่เข้าสัมนา นับแถวคู่ แถวคี่ กัน แล้วอาจารย์ ก็บอกว่า ให้คนที่นับแถวคู่ทั้งหมดยืนขึ้น และเดินออกมาข้างหน้า (พี่คนนี้ได้ แถวคี่ ก็เลยนั่งเฉย ๆ) และอาจารย์ก็ให้ทีม งานยกหนังสือออกมาหลาย ร้อยเล่ม และให้ทุกคน เดินหยิบไปคนละเล่ม และ จากนั้น ก็ให้ทุกคนกลับไปนั่งที่

และ อีกสักครู่ อาจารย์ให้คนนับแถวคี่ 3 แถว ลุกขึ้นยืน พร้อมทั้งขยับท่าทาง (พี่คนนี้
โชคไม่ดีบังเอิญ เป็นแถวคี่ แต่แถวที่ 5 ก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นยืน) หลังจากนั้น อาจารย์ก็ให้
ทีมงานยกหนังสือ ออกมาอีก แต่คราวนี้ มาไม่ได้ให้ทุกคนเดินมาหยิบ อาจารย์ หยิบหนังสือและ
โยนให้ ใครคว้าได้ ก็คว้า ใครคว้าไม่ได้ก็อด (เฉพาะ 3 แถวคี่ที่ยืนเท่านั้น) และหลังจากนั้น อาจารย์ก็ให้นั่งลง และก็ประกาศว่า .....

ให้ทุกคนวิ่งออกมาหยิบ หนังสือได้อีก ทุกคนวิ่งออกไปแย้ง กันหยิบ หนังสือ สรุปบางคน
ก็ได้ ไป 2-3 เล่ม (เนื้อหาไม่ซ้ำกันนะครับ) บางคนก็ได้ไป 1 เล่ม ส่วนพี่คนนี้ อด ครับหยิบไม่ทัน

พี่เขาเล่าต่อว่าวันนั้นมีหนังสือ มาแจกประมาณ 500 - 600 เล่ม แต่พี่คนนี้หยิบไม่ได้สักเล่มเลย
และอาจารย์ ก็สรุปให้ฟัง ว่า นี่หล่ะ ที่ทุกคนเรียกมันว่า "โอกาส"  (This is a so called an opportunity)

แล้วพี่ก็สรุปสรุปให้ฟังว่า

คนที่อยู่แถวคู่ ได้ทุกคน อย่างน้อย 1 เล่ม บางคนก็ 2-3 แล้วแต่จะหยิบได้ คนที่อยู่แถวคู่
เปรียบเสมือน คนที่อยู่เฉย ๆ แต่มีโอกาสวิ่งเข้ามาหาเอง โดยไม่ต้องทำอะไรมาก ถึงแม้ว่าคนกลุ่มจะไม่
มีความพร้อมก็ตาม แต่กลับได้โอกาส

คนที่อยู่แถวคี่ 3 แถวแรก ได้เกือบทุกคน เปรียบเสมือนว่า หลังจากที่โอกาส ได้ผ่านจาก
แถวคู่ทั้งหมด มันก็ยังมีโอกาสเหลืออยู่บ้าง และ โอกาสนั้นก็ตกมาเป็นของพวกเขา และการที่อาจารย์
ให้ 3 แถวนี้ ขยับท่าทางด้วยนั้น อาจารย์กำลังจะสื่อว่า คนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ เพื่อที่จะรอ
ได้รับโอกาสบ้าง

ส่วนคนที่อยู่แถวคี่ ที่เหลือ คือ กลุ่มที่แทบจะไม่มี โอกาส เลย และ ยังไม่เตรียมตัวเตรียม
พร้อมอีก และ เมื่อมีโอกาส ผ่านมา ก็ต้องเข้าไปแก่งแย่ง ชิง แข่งขันกัน ประมาณว่าใครดีใครได้
ยังไม่พอ ยังต้องไป แข่งกับ 2 กลุ่มแรกอีก

พอผมฟังแล้วก็คิดตาม และก็มองเห็นภาพของคำว่า an opportunity หรือ โอกาสได้แบบรูปธรรมเลยทีเดียว ต้องขอบคุณพี่คนนี้เป็นอย่างสูงที่นำมาแบ่งปันกัน


Share:
Read More

Friday, February 12, 2016

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา | there are plenty more fish In the sea

there are plenty more fish in the sea
there are plenty more fish in the sea
source: cdn.someecards.com


วันนี้อยากนำเสนอ สำนวนสำนวนหนึ่งที่คนที่เคยอกหักอาจจะเคยได้ยินมา สำนวนนี้คือ

there are plenty more fish in the sea/lake/ocean
there are plenty of fish in the sea/lake/ocean
there are lots of good fish in the sea/lake/ocean
there are more other fish in the sea/lake/ocean
there are plenty of other pebbles on the beach/shore

สำนวนนี้ใช้เมื่ออยากจะพูดถึง กรณีที่ถ้าเราเสียอะไรไปหรือทำอะไรไม่สำเร็จ ก็ยังมีผู้คนหรือความเป็นได้ดีๆอื่นๆอีกมากมายให้เลือก คือไม่ได้มีแค่สิ่งนันหรือคนนั้น  ซึ่งเปรียบเปยกับปลาในแม่น้ำที่ยังมีอยู่อีกเยอะ ถ้าเปรียบเทียบกับสำนวนในภาษาไทยเราก็น่าจะคล้ายคำว่า แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ซึ่งแปลว่า ยังมีทางเลือกหรือตัวเลือกอีกมากอย่าเสียใจกะสิ่งที่เสียไป (ดังเพลงของ เสียแล้วแล้วกันไป เสียแล้วหาเอาใหม่ (กลัวทำไมถ้า ต้องเสีย) เสียแล้วหาไม่ยาก ช้ำแล้วไม่ลำบาก)

ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้

Don't cry over that bastard, believe me there are plenty more good fish in the sea.
อย่าร้องให้ให้ไอ้คนเลวพรรณนั้นเลย เชื่อผมเถอะยังมีคนดีๆให้เลือกอีกมากมาย (ผมนี่ใงคนหนึ่ง อิอิ ว่าไปนั่น)

There are plenty more fish in the ocean, don't think of a bad guy like him.
แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา อย่าคิดถึงคนเลวอย่างมันเลย

There are plenty more fish in the sea: but where are they?
แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา แต่ว่าจะหาคนเหล่านั้นได้ที่ใหนละ (หายังไม่เจอซักคน)

คำต่อไปนี้เป็นการเล่นสำนวนกับ สำนวน plenty more fish in the sea

There are plenty of fish in the sea. But, until I catch one I'm just sitting here holding my rod.
ยังมีปลาอีกมากมายในท้องทำเล แต่ถ้ายังจับไม่ได้ซักตัวผมก็จะยังถือคนเบ็ดของผม (ทำนองว่า มีสิ่งดีๆหรือคนดีๆให้เลือกอีกมากมาย แต่ถ้ายังไม่ได้เจอก็จะยังค้นหาต่อไป - ไม่รู้ผมทำให้งงหรือเปล่า)

There are plenty of fish in the sea, But, the problem is I stop fishing after I found you.
แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา แต่ทว่าผมเลิกค้นหาละหลังจากผมเจอคุณ

There are plenty of fish in the sea, But, you are my Nemo.
ยังมีปลาอีกมากมายในท้องทำเล แต่คุณคือปลานีโมของผม  (อันนี้น่าจะเหมือน บอกเป็นในๆว่า แม้จะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมาย แต่คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ)

ผมเข้าใจว่า สำนวน there are plenty more fish in the sea/lake/ocean ทำให้เกิด website web หนึ่ง นั่นก็คือ www.plentymorefish.com เป็น dating website หรือ web จัดหาคู่ online นั่นเอง ซึ่งตอนที่เปิดตัวใหม่ๆ น่าจะทำเงินจาก google ระดับ เดือนละ 300,000 ดอล์ลาร์เลยที่เดียว


there are plenty of fish in the ocean
there are plenty of fish in the ocean
Source:cdn.someecards.com
นอกจากนั้น ก็มีสำนวนที่ใช้กล่าวทำนองเดียกันกับ there are plenty more fish in the sea นั่นก็คือ

[not] the only pebble on the beach
[not] the only fish in the sea/lake/ocean

ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ได้มีแค่คนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นในโลกนี้ ผมได้เคยเขียนไว้บ้างใน เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง only - แค่เพียง เพียงแค่ ถ้าเอา not ออก ก็จะแปล่ตรงข้ามกันคือ คนๆนั้นหรือสิ่งนั้นเป็นแค่เพียงสิ่งเดียวที่ดี (เอาไปใช้ตอนที่จะจีบคนใหม๊  อิอิ  จัดไปอย่าให้เสีย go for it, don't waste it)

ตัวอย่างเช่น 

I can't see why you have to waste you time crying over that girl. Why don't you look for better one. She is not the only fish in the lake.
ผมไม่เข้าใจเลยทำไมคุณต้องเสียเวลาร้องให้ให้กับผู้หญิงคนนั้น ทำไมไม่มองหาคนที่ดีกว่า โลกนี้ไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวหรอกนะ

No matter how hard Jane has tried to forget her ex, she still thinks of him as the only pebble on the beach for her.
ไม่ว่าเจนจะพยายามลืมแฟนเก่าของเธอ เธอก็ยังคงคิดว่าเขาเป็นคนคนเดียวที่ใช่สำหรับเธอ

After many days of thinking, she is no longer the only fish in the lake.
หลังจากที่ได้คิดมาหลายวัน (ก็ได้คิดว่า) แผนดินนี้ไม่ได้มีผู้หญิงแค่เธอคนเดียว (ยังมีผู้หญิงดีๆอีกมากมาย)

Explanation In English

When talking about the saying "there are plenty more fish in the lake/sea/ocean" and other similar versions, the meaning in English is something like:

"There are other choices, there are other people to choose from; there are many other people or things that are as good as the one somebody has failed to get"

In Thai we also have a saying with equivalent meaning and it is "แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา". This, literally, means the world is not as small as the leave of jujube. The leave of the tree is very small as you may see. So, this means the world is not very small as the leave of the jujube and you still can find many other good people or things.

jujube-พุทรา
Jujube-พุทรา
Source: www.treesofjoy.com

In English the, comparison is done with the fish in the sea and in Thai the comparison is done over the world and the leave of the jujube.

Note:
This saying is often used to console a person who has lost a girlfriend or boyfriend.
คำพูดนี้โดยมากใช้เพื่อปรอบคนที่อกหัก ถูกแฟนทิ้ง


Read more at:
Share:
Read More

คิ้ว ภาษาอังกฤษ | eyebrow

แซงคิว-jump the queue
คิ้ว-eyebrow
source: diskuze.prf.cuni.cz

คิ้วใครคิดว่าไม่สำคัญ เธอยักคิ้วเท่านั้นทำให้ผมสั่นไปถึงหัวใจ

น่าจะเป็นที่รู้กันว่า คำว่าคิ้วใน ภาษาอังกฤษ คือ eyebrow (อ่านว่า อายเบรา) eyebrow นอกจากจะแปลว่าคิ้ว ยังแปลว่า ขนคิ้วด้วย นอกจากนี้ยังมีคำว่า brow(s) ที่แปลว่าขนคิ้วได้อีกด้วยครับ
แต่รู้ใหม๊ครับ คิ้วมีรูปแบบมากมาย ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษเขามีชื่อเรียกว่าอย่างไร ในภาษาไทยใช้คำว่าอะไรกัน ส่วนมากคุณผู้หญิงน่าจะรู้จักคิ้วประเภทต่างๆมากกว่าคุณผู้ชายว่าใหม๊ครับ

งั้นเรามาดูกันว่ารูปแบบหรือ shape ของ  eyebrow หรือคิ้วมีอะไรบ้าง พร้อมกันนี้มาดูคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวกับคิ้วไปพร้อมๆกัน ตามมาครับ

Eyebrow Shape รูปแบบของคิ้ว

curved eyebrow คิ้วโค้ง
angled eyebrow คิ้วแบบหักมุม
soft angled eyebrow คิ้วแบบมุม
rounded eyebrow คิ้วโค้งมน
flat eyebrow คิ้วแบน
straight eyebrow คิ้วตรง

low eyebrow คิ้วตำ่
high eyebrow คิ้วสูง
thin eyebrow  คิ้วบาง
bushy/thick eyebrow คิ้วหนา/ดก
eyebrow's tail หางคิ้ว
blunt tail eyebrow หางคิ้วแบบทื่อ/ไม่แหลม
long eyebrow คิวยาว

คำอื่นๆที่เกี่ยวกับคิ้ว
male eyebrow คิ้วผู้ชาย
female eyebrow คิ้วผู้หญิง
eyebrow kit อุปกรณ์ตกแต่งคิ้ว
eyebrow pencil ดินสอเขียนคิ้ว
eyebrow mascara มาสคาร่าสำหรับคิ้ว
eye lashes ขนตา
eye lid เปลือกตา
eyeliner ที่เขียนขอบตา
eye shadow ที่ปัดเปลือกตา
unibrow หางตาแคบ
eyebrows on fleek / eyebrows on point คิ้วเปะเวอร์
brows ขนคิ้ว


Verb We Use with Eyebrow กริยาที่เราใช้กับ คิ้ว
pluck (V-พลัค) - eyebrow plucking ถอนคิ้ว
over-pluck  - eyebrow over-plucking (N) ถอนขนคิ้วเยอะเกินไป
raise one's eyebrow (V - เรสซ์ ... อายเบรา)   ยักคิ้ว/เลิกคิ้ว
arch one's eyebrow (V - อาร์ค ... อายเบรา)   เลิกคิ้ว
frown (V - เฟราน) ขมวดคิ้ว/ย้นคิ้ว/หน้านิ้วคิ้วขมวด
cock an eyebrow (V - คอร์ค แอน อายเบรา) - eyebrow cocking (N) ยักคิ้ว
remove eyebrows (V - รีมูฟ อายเบรา) - eyebrows removal (N) การกำจัดขนคิ้ว
tweeze eyebrow (V-ทวีซ อายเบรา) - eyebrow tweezing (N) ถอนคิ้ว (โดยใช้แหนบ)
wax eyebrow (V  -  แวกซ อายเบรา) - eyebrow waxing(N)  แวคซ์คิ้ว -
thread eyebrow (V - เธรด อายเบรา) - eyebrow threading (N) กำคิ้วด้วยเส้นด้าย
pierce eyebrow (V - เพียส อายเบรา) - eyebrow piercing (N) เจาะคิ้ว
pull out eyebrow (V - พูล เอา อายเบรา) ถอนขนคิ้ว
make eyes at someone (V - เมค อาย แอท ซัมวัน) ยักคิ้วหลิ่วตา
have eyebrow tattooed (V) eyebrow tattoo (N) สักคิ้ว
trim/shave eyebrow (V) กันคิ้ว

นอกจากนั้นคำว่าคิ้ว ยังมีความหมายอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเรา เช่น คิ้วประตูหน้าต่าง คิ้วรถยนต์ คิ้วหน้าต่างบ้าน ฯลฯ ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า moulding (UK)/molding (US) อ่านว่า โมล'ดิง คำจำกัดความ (definition) ของคำนี้ก็คือ

"piece of ​wood, ​plastic, ​stone, etc. that has been made into a ​particular ​shape to ​decorate the ​top or ​bottom of a ​wall, or a ​door, ​window, or ​piece of ​furniture" (Cambridge Dictionary)

ถ้าเป็นคิ้วประตูรถก็อาจจะเรียกว่า car door moulding/molding ถ้าอยู่กับตัวรถก็เรียก automotive moulding/molding หรือ car body holding แปลว่าคิ้วรถยนต์นั่นเอง ถ้าอยู่ที่หน้าต่าง ก็จะ เรียกคิ้วหน้าต่าง ก็ซึ่งก็คือคำว่า window moulding/molding ถ้าอยู่ที่ล้อ เรียกคิ้วล้อ ใช้คำว่า wheel moulding/molding คิ้วของรถยนต์ที่กล่าวมานี้มีเอาไว้ทำการแต่งรถให้สวยงาม อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันการกระแทกและการเกิดรอยบนรถยนต์

นอกจาก moulding/molding แล้วยังมีคำว่า ไม้คิ้ว  หรือ ​cornice คอร์'นิส ทีเรียกอีกอย่างว่าไม้บัว

Fact About Eyebrow ความจริงเกี่ยวกับคิ้ว

  1. คิ้วช่วยป้องกันเหงื่อหรือหยดน้ำไม่ให้หยดลงมาโดนตาเรา
  2. โดยทั่วไปคนเราจะมีขนที่คิ้วประมาณ 250 ต่อข้าง
  3. อายุโดยทั่วไปของขนคิ้วคือ 4 เดือน
  4. คิ้วเอาไว้แสดงอารมณ์


type of eyebrow
source: wp.com

Put them in sentences.

He raised his eyebrow with surprise.
เขาเลิกคิ้วขึ้นอย่างประหลาดใจ

He cocked a quizzical eyebrow at her.
เขายักคิ้วแบบขำๆให้เธอ

Many of the teenagers have their eyebrows pierced.
วัยรุ่นหลายรายเจาะคิ้วตัวเอง

Tweezing we need to have a single eyebrow pulled out one at a time.
การถอนขนคิ้วโดยแหนบ เราทำโดยการถอนขนคิ้วได้ทีละเส้นในแต่ละครั้ง

There is the science telling that eyebrows say something about the owner.
มีศาสตร์ชนิดหนึ่งบอกว่าคิ้วบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าของคิ้ว

There is a saying that a person who have curved eyebrows is a creative person.
มีคำกล่าวที่ว่าคนที่มีคิ้วโค้ง(โก่ง) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

People who have angled eyebrows tend to be sensitive and private.
คนที่มีคิ้วหักมุมมีแนวโน้วที่จะเป็นคนอ่อนใหว่และมีโลกส่วนตัว

A person who has high eyebrows tends to be dreamers.
คนที่มีคิ้วสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นพวกช่างฝัน

Dennis frowned as he reread the letter.
เดนนิสหน้านิ่วคิ้วขมวดในขณะที่อ่านจดหมายอีกรอบ

Jenny was making ​eyes at John all ​evening.
เจนนี้ยักคิ้วหลิ่วตาให้กับจอนทั้งคืน

I never though of having my eyebrows tattooed.
ผมไม่เคยคิดที่จะสักคิ้วเลย

Read more at:
Share:
Read More

Wednesday, February 10, 2016

ร้อยแปดพันเก้า ภาษาอังกฤษ | a hundred and one

ร้อยแปดพันเก้า-a hundred and one
ร้อยแปดพันเก้า-a hundred and one

มีคำกล่าวที่ว่า
"มีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าที่บอกว่าผมควรจะยอมแพ้ แต่มีเหตุผลเดียวที่ผมไม่ควรจะยอมแพ้นั้นก็เป็นเพราะคุณ"
version ในภาษาอังกฤษก็คือ
"There are a hundred and one reasons telling me that I should give up. But, there is one reason saying that I shouldn't that is YOU."

คำว่าร้อยแปดพันเก้า หรือ ร้อยแปด ในภาษาไทยแปลว่า จํานวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด ในภาษาอังกฤษ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำนี้น่าจะใช้คำว่า a hundred and one/a thousand and one/a million and one คำจำกัดความ (definition) ของคำนี้ในภาษาอังกฤษก็คือ a large number of things or people ใช้เมื่อต้องการเน้นคนหรือสิ่งที่กำลังพูดถึง (emphasize that you are talking about a large number of things or people)

ตัวอย่างเช่น 

There are a thousand and one ways to lose weight.
มีร้อยแปดพันเก้าวิธีที่จะลดความอ้วน

There are a hundred and one problem in our community.
มีปัญหาร้อยแปดในชุมชนของเรา

I can't ​come ​right now - I have a hundred and one things to do.
ผมมาตอนนี้ไม่ได้ ผมมีร้อยแปดสิ่งที่ต้องทำ

A Million (and one) ways to die in the west ชื่อหนังเรื่องหนึ่ง

ที่มีการนำคำว่า a hundred and one/a thousand and one/a million and one มาใช้น่าจะมาจาก จำนวน 100, 1000, 1 ล้าน เป็นจำนวนที่มาก เลยเอามาพูดถึงสิ่งต่างๆเพื่อเน้นถึงจำนวนที่มากมาย นั้นเอง ซึ่งก็น่าจะตรง กับสำนวนที่ว่า ร้อยแปด หรือ ร้อยแปดพันเก่า ของไทยเรานั่นเอง

line up
ร้อยแปดพันเก้า-a hundred and one
Source:cdn-webimages.wimages.net
นอกจากนั้น เราน่าจะใช้ คำว่า  (one) hundred/(one) thousand/(one) million  (โดยไม่มี and one) ในความหมายที่เหมือนกัน จะเห็นได้จาก มีการใช้คำเหล่านี้ หลายๆที่ เช่น

Even if I have a hundred reasons to leave you, I'd still look for that one reason to fight for you.
ถึงแม้ผมจะมีเหตุผลร้อยแปดที่จะจากคุณ ผมก็ยังหาเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่จะต่อสู้เพื่อ(ที่จะอยู่กับ)คุณ


When life gives you a hundred reason to cry, show life that you have  a thousand reasons to smile.
เมื่อมีเหตุผลร้อยแปดที่โชคชะตาจะทำให้คุณร้องให้ ทำให้โชคชะตาเห็นว่าคุณมีอีกพันเก้าเหตุผลที่จะยิ้มออกมา

I have a thousand reasons to think of you, a hundred to admire you, and one to not to forget you, I love you.
ผมมีเหตุผลพันเก้าเหตุผลที่จะคิดถึงคุณ ร้อยแปดเหตุผลที่จะชื่นชมคน และหนึ่งเหตุผลที่จะไม่ลืมคุณ ผมรักคุณ

Jenny always has a millions reasons to avoid going out with me.
เจนนี่มีเป็นล้านเหตุผลเสมอทีจะหลบเลี่ยงการออกไปข้างนอกกับผม

มีคำอื่นๆเหมือนกันที่มีความหมายว่า จำนวนมาก ที่อาจจะใช้แทนกันได้ (แต่อาจจะไม่ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า ร้อยแปด หรือ ร้อยแปดพันเก่า เท่ากับคำว่า a hundred and one/a thousand and one/a million and one) คำเหล่านี้คือ

a lot of/lots of (+plural countable noun, + singular uncountable nouns)
a great deal of (+ singular uncountable nouns)
a large number of (+ plural nouns)
plenty of/plenty more (+plural countable noun, + singular uncountable nouns)

plural countable noun = นามนับได้พหุพจน์
singular uncountable nouns นามนับไม่ได้เอกพจน์

ตัวอย่างเช่น
There are a lot of reasons that people should lose weight.
มีมากมายหลายเหตุผลที่คนเราต้องลดน้ำหนัก

There are a large number of fish in this pond.
มีปลามากมายในบ่อนี้

There are plenty more ways to make money online.
มีมากมายหลากหลายวิธีที่จะหาเงินออนไลน์

She always has such a great deal of knowledge to solve the problem.
เธอมีความรู้มากมายที่จะนำมาแก้ปัญหาRead more at:
Share:
Read More

จัดเต็ม ภาษาอังกฤษ | go all out

จัดเต็ม-to go all out
จัดเต็ม-to go all out
source: googleusercontent.com

คำว่าจัดเต็ม เป็นอีกคำหนึ่งที่เห็นกันบ่อยและถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย คำว่าจัดเต็มน่าจะมีความหมายเดียวกับคำว่า จัดหนัก 
จัดเต็ม หรือ จัดหนัก ในภาษาอังกฤษ น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า go all out 
to go all out คำจำกัดความ (definition) ในภาษาอังกฤษ To put forth the utmost amount of energy, effort, enthusiasm, and/or resources toward some task or action.

ซึ่งแปลว่าการใช้พลัง ความพยายาม ความกระตือรือร้น ทรัพยากร  ทั้งหมด ให้กับงานหรือการกระทำบางอย่าง ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า จัดเต็มหรือจัดหนักนั้นเอง

go all out
จัดเต็ม-go all out
Source:toonpool.com
วิธีใช้
to go all out for someone or something
to go all out to do something

Our team went all out for the victory.
ทีมของเราจัดเต็มเพื่อที่จะได้ชัยชนะ

Out team went all out to win the game.
ทีมของเราจัดเต็มเพื่อที่จะได้ชัยชนะ

Gee, Carlar, you sure go all out to protect yourself from the sun.
อุ๊ย คาร์ล่าร์ แน่นอนว่าคุณได้จัดเต็มเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากแสงแดด

Jane will go all out with her dress for this party.
เจนใส่ชุดแบบจัดหนักเพื่อไปงานเลี้ยงครั้งนี้

We went all out for George and threw a big party on his return.
เราจัดเต็มให้จอร์จ โดยจัดงานต้องรับการกลับมาของเขาอย่างใหญ่โต

all-out  เป็นคำ adjective ทำหน้าที่ขยายคำนาม หมายถึง จัดหนักหรือจัดเต็ม ซึ่งคำจำกัดความในภาษาอังกฤษก็คือ using all one's resources, complete, total
เช่น
an all-out effort ความพยายามแบบจัดเต็ม ความพยายามแบบย่ิงยวด
an all-out show โชว์แบบจัดหนัก/จัดเต็ม

I know it seems like a war, but it's actually an all-out struggle for peace.
ผมรู้ว่ามันดูเหมือนสงคราม แต่จริงๆแล้วมันเป็นความพยายามแบบจัดหนักเพื่อสันติภาพ

We had an all-out dance in the prom last week.
เราได้เต้นแบบจัดเต็มในงาน เต็นรำ (prom/promenade)

Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
energy (N)เอน'เนอร์จีพลัง พลังงาน
effort (N)เอฟ'เฟิทความพยายาม
enthusiasm (N)เอ่นทู้ซิแอ่สซึมความกระตือรือร้น
resource (N)รีซอร์ส'ทรัพยากร
struggle (N)สทริก'เกิลการพยายาม การดิ้นร้น
peace (N)พีสสันติภาพ
throw a party (V)โธร อะ พาร์ทีจัดงาน
prom/promenade (N)พรอม/พรอมมะเนด'งานเต้นรำของนักเรียน-นักศึกษาปีสุดท้ายRead more at:
Share:
Read More

Friday, February 5, 2016

Why me - Try me

แซงคิว-jump the queue
Why me - Try me
source: abcofsuccess.com
วันนี้อยากนำ quote หรือ คำคม ภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งมาให้ได้อ่านกันครับ ข้อความนี้สั้นๆแต่กินใจมากเป็นคำกล่าวของผู้ที่ไม่ยอมย่อท้อต่อโชคชะตา คำกล่าวนั้นก็คือ

When life put you in tough situations, don't says, "WHY ME?" Just say, "TRY ME!"
เมื่อชิวิตอยู่ในสถานะการณ์อันย่ำแย่ อย่าได้กล่าวว่า "ทำไมต้องเกิดกับฉัน" หากเพียงแต่พูดว่า "มาลองกับฉันดู"

Keyword ที่เขานำมาเล่นในสำนวน why me และ try me โดยที่ why me แปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่า ทำไมถีงเป็นฉัน หรือ ทำไมต้องเกิดกับฉัน เราเปลื่ยน pronounce ไปได้ตามสถานการณืแต่ต้องอยู่ในรูปของ กรรม เช่น why him, why us, why her, why them หรืออาจจะแทนด้วยชื่อคนก็ได้ เป็น why John

try me
try me
Source:http://thumb101.shutterstock.com/
หรือ why John's family ทำไมต้องเป็นครอยครัวของจอร์น ส่วน กริยา try ก็เหมือนกัน จาก try me ก็อาจจะพูดว่า try her, try them, try John แต่ส่วนมากที่นิยมใช้เหมือนกัน เป็นการท้าทาย คือมาลองกับฉันดู try me นั่นเอง

กริยา to try จริงๆมีหลายความหมาย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว try ยังแปลว่า พยายามก็ได้ เช่น

I have tried calling him many times but there was nobody answering the phone.
ผมพยายมโทรไปหาเขาหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลย

หรือถ้าเป็นคำนามเราก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับ

I will give you another try don't try to play trick with me.
ผมจะให้คุณลองอีกครั้งอย่าพยายามตุ๊กติ๊ก

Hey!, why don't you give it a try, you never know if you can do it until you have tried doing it.
เฮ้ย ทำไมไม่ลองดู  เจ้าจะไม่รู้ว่าเจ้าทำได้หรือเปล่าจนกว่าจะได้ลองทำดู

try me
Source:dailymail.co.uk
try something on นอกจากนั้น try something on หรือ try on something แปลว่า ลองเสื้อผ้า หรือ ร้องเท้า  ตัวอย่าง

Buying clothes or shoes online sometimes is very risky as you have no chance to try them on before paying.
การซื้อเสื้อผ้า หรือรองเท้า ออนไลน์บางที่ก็เสี่ยงเพราะไม่มีโอกาสที่จะได้ลองก่อนซื้อ

Jenny wants to try on that red sneakers.
เจนนี่อยากจะลองสวมรองเท้าผ้าใบสีแดงอันนั้น

Don't try on clothes at the last minute before the store close.
อย่าได้ลองเสื้อผ้าในวินาทีสุดท้ายก่อนร้านปิด

Fitting room is a room in a store in which we can try on clothes before deciding whether to purchase them.
Fitting room หรือห้องลองเสื้อผ้าคือห้องที่อยู่ในร้านที่เราสามารถลองเสื้อผ้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

Forget the outfit - how much is the mirror?
ลืมเรื่องเสื้อผ้าไปเลย ราคากระจกเท่าใหร่
Share:
Read More