Friday, May 13, 2016

การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2

การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2
การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2It's easier to fool people than
to convince them that they have been fooled.

- Mark Twainครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่อง การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 ไป ซึ่งพูดถึงสองคำในเรื่องที่เกี่ยวของกับการโกง คือ cheat และ bluff  ครั้งนี้เราจะมาพูดกันต่อในหัวข้อเกี่ยวกับการโกง ไปดูกับครับว่ายังมีคำว่าอะไรกันอีกบ้าง

กลุ่มแรกมาดูวิธีที่จะพูดว่าเราถูกโกง หรือถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอก

has been had 

คำว่า has been had แปลว่าถูกโกง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ has been cheated
เช่น 

If you paid for this shirt for 30 bucks, then you must have been had.
ถ้าคุณซื้อเสื้อตัวนี้มาในราคา 30 ดอลลา คุณก็โดนโกงแล้ว

I was told this is a fake picture, I have been had.
มีคนบอกว่านี่เป็นรูปของปลอม ผมโดนให้แล้ว

has been fooled

คำว่า has been fooled ก็มีความหมายคล้ายๆกับ has been had คือถูกโกง หรือถูกหลอก คำนี้มาจาก กริยา foo (verb - ฟูล) ที่แปลว่าหลอกลวง has been fooled ก็อยู่ในรูปของ passive voice คือกรรมวาจก ประธานถูกกระทำ คือถูกหลอก หรือถูกโกงนั่นเอง

เช่น 
You must have been fooled if you paid for this shirt for 300 baht.
คุณโดนโกงแล้วถ้าซื้อเสื้อตัวนี้มา 30 บาท

I don't know this is a fake picture, I have been fooled.
ผมไม่รู้ว่านี่เป็นรูปของปลอม ผมโดนหลอกให้แล้ว

has been tricked

คำว่า trick (verb - ทริค) มีความหมายว่าการ หลอกลวงด้วยเลห์เหลี่ยม ทีนี้พอจะบอกว่าถูกหลอกลวงด้วยเล่เหลี่ยมก็จะพูดว่า has been tricked

เช่น  You had been tricked when you had to pay that huge amount of money for that broken toy.
คุณโดนหลอกแล้ว ตอนที่คุณจ่ายค่าของเล่นพังๆนั้นด้วยเงินจำนวนมาก
It was too late to know that I had been tricked.
กว่าจะรู้ว่าผมโดนโกงก็สายเสียแล้ว

has been duped

คำว่า dupe (verb - ดูพ) มีความหมายว่าการ เหมือนกับ คำว่า trick คือหลอกลวงด้วยเลห์เหลี่ยม ทีนี้พอจะบอกว่าถูกหลอกลวงด้วยเล่เหลี่ยมก็จะใช้ประโยคเดียวกับ trick นั้นคือ has been duped เช่น 

You had been duped when you had to pay that huge amount of money for that broken toy.
คุณโดนหลอกแล้ว ตอนที่คุณจ่ายค่าของเล่นพังๆนั้นด้วยเงินจำนวนมาก

It was too late to know that I had been duped .
กว่าจะรู้ว่าผมโดนโกงก็สายเสียแล้ว

การโกงประเภทต่างๆ 

หลังจากรู้จักวิธีการพูดว่า ถูกโกงในภาษาอังกฤษแล้ว ต่อไปนี้เราไปดูวิธีการพูดถึงการโกงแบบอื่นๆ ต่อจากครั้งที่แล้ว

โกงเงินทอน ในภาษาอังกฤษการโกงเงินทอนจะใช้คำว่า shortchange (verb - ชอร์ท เชนจ์) คือทอนเงินไม่ครบ หรือทอนเงินขาด เช่น

I was shortchanged by that street vendor.
ผมโดยโกงเงินทอนจากพ่อค้าหาบเล่

โกงตาชั่ง ทีนี้มาถึงการโกงตาชั่งบ้าง ในภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า shortweight (verb - ชอร์ท เวท) คือชั่งให้ขาด นั่นเอง คำนามของคำนี้ก็น่าจะใช้คำว่า short weight ในภาษาอังกฤษแบบเก่าถ้าจะบอกว่าโกงตาชั่งใครจะใช้คำว่า give someone short wieght/measure คำกริยา ตัวอย่างการใช้ shortweight

This vendor was accused of shortweighting grain.
ผู้ขายเจ้านี้ถูกกล่าวหาว่าโกงตาชั่ง


ทำบัญชีปลอม ทำบัญชีปลอม ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cook the accounts (verb - คุก เธอะ อะเคานท์ซ) หรือบางทีก็ใช้คำว่า cook the book (verb - คุก เธอะ บุคซ)

Jane was accused of cooking the accounts of her own company.
เจนถูกกล่าวหาว่า ปลอมบัญชีให้บริษัทของเธอเอง

These companies have hired someone to cook the books for them.
บริษัทเหล่านี้ได้จ้างคนมาปลอมบัญชีให้

แปลงตัวเลขในบัญชี การแปลงตัวเลขในบัญชี จะใช้คำว่า juggle figures (verb - จักเกิล ฟิกเกอะร์) คำว่า juggle แปลว่าตบตา โกง เล่นกล ส่วน figure แปลว่าตัวเลข

Don't try to juggle figures in a ledger
อย่าพยายามแปลงตัวเลขในบัญชี

ปลอมเช็ค มาถึงอีกคำหนึ่งที่ยังไม่หนีไปจากเงินๆทองๆ คำนี้คือคำว่าปลอมเช็ค คำว่าปลอมเช็ค จะใช้คำว่า forge cheques/checks คำว่า forge (verb - ฟอร์จ) ในที่นี้แปลว่า ปลอมแปลง (to illegally copy something, especially something printed or written, to make people think that it is real -  longman)
ส่วนการโกงเช็คจะเรียกว่า cheque/check fraud (noun - เช็ค ฟรอด)  คำว่า cheque จะเป็นการสะกดคำแบบผู้ดีอังกฤษ แต่ check  เป็นการสะกดคำแบบอเมริกันชน

ใหนๆก็กล่าวถึงเรื่องเช็คละก็กล่าวถึง คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลย การโอนเช็คลอย ฝร้่งจะใช้คำว่า  cheque/check kiting

คำว่า fraud (noun - ฟรอด) แปลว่า การโกง การหลอกลวง การต้มตุ๋น อาจจะใช้กับคำอื่นๆได้ด้วยเช่น tax fraud (noun-แทกซ์ ฟรอด) การโกงภาษี, insurance fraud (noun-อินชัวแรน ฟรอด) การโกงประกัน,  credit card fraud (noun-เครดิท คาร์ด ฟรอด) การโกงบัตรเครดิต election frauds (noun -  อีเลค'เชิน ฟรอด) โกงการเลือกตั้ง vote fraud (noun - โวท ฟรอด) การโกงการออกเสียง เป็นต้น

คำคุณศัพท์ของคำว่า fraud ก็คือ fraudulent (adj - ฟรอ'จะเลินทฺ) เช่น a fraudulent insurance claim การโกงเวลาเคลมประกัน
เช็คคืน (No sufficient funds หรือ NSF Check)  เป็นเช็คที่กิจการนำฝากธนาคาร  แต่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

เช็คเด้ง มาถึงกรณีที่ออกเช็คไปแล้วแต่ธนาคารปฎิเสธไม่จ่ายเงิน หรือที่เรียกสั้นๆว่า เช็คเด้ง หรือ เช็คคืน ซึ่งอาจจะเกิดจากได้จากหลายเหตุผล คำจำกัดความในภาษาอังกฤษ คือ a cheque returned by a bank because of insufficient funds in the payer's account

ในภาษาอังกฤษ คำว่า เช็คเด้ง หรือ เช็คคืน มีใช้อยู่หลายคำ ได้แก่
a bounced cheque/check (noun - อะ เบาซฺด เช็ค)  
non-sufficient funds cheque/check(noun - นอน ซะฟิช'เชินทฺ ฟันด์ซ เช็ค)  เรียกย่อๆว่า NFS checks
a bad cheque/check (อะ แบด เช็ค)
dishonoured/dishonored cheque/check (noun - อะ ดิสออน'เนอะ เช็ค)
hot cheque/check (noun - อะ ฮิท เช็ค)
a cold cheque/check (noun - อะ ฮิท เช็ค)
a dud cheque/check (noun - อะ ดูด เช็ค)
a rubber cheque/check (noun - อะ รับเบอร์ เช็ค)
returned cheque/check (noun - อะ รีเทอร์น เช็ค)

คำเหล่านี้ล้วนแต่หมายถึง เช็คเด้ง แต่คำที่แปลว่าเช็คเด้งน่า มาจากคำว่า a bounced cheque/check  คำว่า bounce (verb - เบาซฺ) แปลว่าเด้ง กระเด้งออก คำกริยาของเช็คเด้งก็คือ a cheque/check bounce (verb - อะ เช็ค เบาซฺด)  เช่น

What if a cheque bounces? จะทำยังใงถ้าเช็คเด้ง
What do you do with a bounced check?จะทำยังใงกับเช็คเด้ง
How do you deal with a bad cheque? เราจะรับมือกับเช็คเด้งอย่างไร
The bank will bounce the check when there are insufficient funds in an account.
ธนาคารจะคืนเช็คเมื่อมีวงเงินในบัญชีไม่พอ

โกงการเลือกตั้ง การโกงการเลือกตั้ง ฝรั้งจะใช้คำว่า rig an election (verb - ริก แอน อีเลค'เชิน)
คำว่า  rig (verb - ริก)ในที่นี้แปลว่า ใช้อุบาย หรือวางแผนหลอกลวง โกงการเลือกตั้ง คำนี้มีความหมายถึงการฮั้วราคาโดยไม่เป็นธรรม เช่น

There was a claim from some international observers that the election was rigged.
มีการทักท้วงจากผู้สังเกตุการนานานชาติว่ามีการโกงการเลือกตั้ง

ฮั้วราคา  การฮั้วราคา หรือร่วมกันโก่งราคาในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า rig prices/rig financial markets (verb - ริก ไพรซิส/ริก ไฟแนนเชิล มาร์เกท) หมายถึงการที่ผู้ค้าร่วมกันตรึงราคาหรือ ฮั้วราคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้ราคาสินค้าสูง อีกคำหนึ่งที่ ที่ใช้ในความหมายนี้คือ fix prices (verb - ฟิกซ ไพรซิส)

Two of the largest oil companies have been accused of rigging prices.
สองบริษัทยักใหญ่ถูกกล่าวหาว่าฮั้วราคาน้ำมัน

The government accused the two companies of fixing petrol prices.
รัฐบาลกล่าวหาทั้งสองบริษัทว่าได้ฮั้วราคาน้ำมัน (ตั้งราคาไม่เป็นธรรม)

ฮั้วประมูล การฮั้วประมูล จะใช้คำว่า bid rigging (noun - บิด ริกกิง)

Bid rigging is illegal in most countries.
การฮั้วการประมูลผิดกฏหมายเกือบจะทุกประเทศ

โก่งราคา การขายของหรือบริการด้วยราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ที่เรียกสั้นๆว่าโก่งราคา ก็เป็นการโกงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า raise the prices unfairly (เรส เธอะ ไพรซิส อันแฟร์ลี่)

That shop has a double standard prices, they raise the prices unfairly every time they have foreign customer.
ร้านนั้นมีราคาสองมาตรฐาน พวกเขาโก่งราคาถ้ามีลูกค้าต่างชาติ

ล้มมวย มาถึงวงการหมัดมวย ก็ไม่วายจะมีการโกงครับ ล้มมวย จะใช้คำว่า

  • fix the fight (verb - ฟิคซ์ เธอะ ไฟลท์)
  • fix the match (verb - ฟิคซ์ เธอะ แมทช์)

ถ้าเป็นคำนาม จะใช้คำว่า 

  • fight fixing (noun - ไฟลท์ ฟิกซิง) 
  • fixed fight (noun -  ฟิคซท์  ไฟลท์) 
  • fixed boxing fight (noun -  ฟิคซท์ บอกซิง ไฟลท์) 
  • match fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 
  • fixed match (noun -  ฟิคซท์  แมทช์) 
คำว่า fix นอกจากเอามาใช้ในวงการหมัดมวยแล้วอาจจะเอาไปใช้กับวงการกีฬาอย่างอื่นก็ได้ คำว่า fix the match หรือ match fixed น่าจะใช้พูดได้ในกีฬาเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น football, snooker, horse racing และอื่นๆอีกมากมาย แถมให้อีกสาม terms สามคำที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้ครับ
  • game fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 
  • race fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง)  
  • sports fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 

นอกจากคำว่า fix อาจจะใช้คำว่า manipulate (verb - แมนิพูเลท) แทนก็ได้ โดยคำนามของเขาก็คือ manipulation (noun - แมนิพูเลเชิน) เช่น minipulate the match/flight หรือ match/flight manipulation ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า จัดฉากการแข่งขันไว้นั่นเอง

There has been a rumour spreading around that this boxing match is fixed.
มีข่าวรือไปทั่วว่าการชกมวยรอบนี้ถูกจัดฉากไว้แล้ว

By monitoring the pre-match betting markets, it is possible to detect planned match fixing.
การจับตาดูตลาดการลงเงินพนันก่อนการแข่งขัน ก็น่าจะบอกได้ว่า การแข่งขันมีการจัดฮากอยู่หรือเปล่า

รู้สึกว่าเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการโกงยังคงไม่หมดในฉบับนี้นะครับ ขนมาสองรอบก็ยังไม่หมด ครั้งหน้ามาติดตามกันต่อกับ การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 ส่วนจะมีอะไรบ้าง โปรดรอดูรอชมกันครับ

Thanks for reading and please stay tuned.

bluff
s3.amazonaws.comRead more at:
Share:
Read More

Friday, May 6, 2016

การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1


กลโกงและการโกง ภาษาอังกฤษ
กลโกงและการโกง ภาษาอังกฤษ
source: hubspot.com

วันนี้เรามาดูวิธีการเรียกกลโกงและการโกงประเภทต่างๆ ในแบบฉบับการนำเสนอแบบ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษกันครับ ไม่ว่าจะเป็น โกงเงิน โกงการพนัน โกงเงินทอน โกงในวงไพ่ การโกงตาชั่ง การโกงในการสอบ และสารพัดการโกงแบบอื่นๆ

cheat (verb/noun - ชีท)

คำว่าโกง ภาษาอังกฤษ ก็คือคำว่า cheat (verb/noun - ชีท) ซึ่งเป็นคำที่ใช้พูดถึงการโกงแบบทั่วๆไป คำนี้เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาถ้าเป็นคำนามก็แปลว่า การโกง หรือคนโกง  ส่วนอีกคำหนึ่งที่แปลว่าคนที่โกงก็คือคำว่า cheater (noun - ชีทเทอร์) แต่ดูเหมือนว่า cheat จะใช้ในความหมายนี้มากกว่าใน UK และ cheater จะใช้มากกว่าใน US เช่น you are such a cheat/cheater แกเป็นไอ้ขี้โกง

cheat at something/cheat in something/cheat on something ถ้าจะพูดว่า โกงอะไร ก็ใช้คำว่า cheat at + สิ่งนั้น เช่นโกงหมากรุกก็พูดว่า cheat at chess  โกงไพ่ ก็ cheat at card คนที่หากินในการโกงไพ่ก็คือ cardsharper ถ้าเป็นการโกงการสอบ cheat at dice ก็เป็นการโกงลูกเต๋า ก็จะใช้คำว่า cheat in a test หรือ cheat in an exam

Don't try to cheat in your exam, you will fail this subject if you are caught cheating.
อย่าพยายามโกงข้อสอบ คุณจะถูกปรับให้ตกถ้าถูกจับได้ว่าโกง

Jenny's friend cheated at card in the casino.
เพื่อนของเจนนี โกงไพ่ในบ่อนคาซิโน

If you are going to play gamble in that casino, be prepared to be cheated.
ถ้าแกจะไปเล่นการพนันในบ่อนนั้น เตรียมโดนโกงได้เลย

แต่ถ้าเป็น cheat on someone จะไม่ได้แปลว่าโกงใครนะครับ แต่จะมีความหมายว่า นอกใจ หรือ ที่เราเรียกว่า สวมเขานั่นเอง เช่น
She cheated on her husband ก็คือนอกใจสามี

Danny's sister found her ex cheated on her so their love story finished there
น้องของแดนนี เจอว่าแฟนคนที่แล้วของเธอนอกใจ นิยายรักของเธอและแฟนเก่าก็เลยจบลงตอนนั้น

cheat someone out of something ก็คือโกงใครซักคนโดยโกงอะไรซักอย่าง โกงเงินก็พูดว่า cheat someone out of his/her money เช่น cheat John out of his money โกงเงินจอห์น

การโกงมรดกใครซักคน ก็จะใช้คำว่า cheat someone out of his/her inheritance เช่น 
He cheated his brother out of his inheritance

be cheated of victory/success การถูกโกงในการชัยชนะก็จะใช้คำว่า be cheated of victory หรือถ้าถูกโกงความความสำเร็จ ก็จะใช้คำว่า be cheated of success  เช่น

There were many time that the winner of the boxing was cheated of his victory.
มีหลายสังเวียนที่ผู้ชนะในการชกมวยถูกโกงชัยชนะline up
cheater
Source:s3.amazonaws.com
เคยดูเรื่อง Final Destination ไหมครับ อันนั้นจะเรียกว่า cheat death คือโกงความตาย ชื่อภาษาไทยของเรื่องนี้คือ เจ็ดต้องตาย โกงความตาย รู้สึกจะมีหลายภาค นะครับ เรื่องนี้

ถ้าหากเป็นการโกงหรือฝืนโชคชะตา ก็ใช้คำว่า cheat fate หรือฝืนพรมลิขิตก็เรียกว่า cheat destiny ซึ่งอยู่ในความหมายว่าหลีกเลี้ยงหรือหลบเลี่ยงสิ่งนั้นๆ แต่ถ้าเป็นคำนาม เราก็สลับคำนิดหน่อยเป็น death cheat, fate cheat,  destiny cheatbluff (verb/noun - บลัฟ) 

bluff คือการหลอกหรือแสร้งให้เชื่อ ตบตา หรือลักไก่ ซึ่งบางที่พี่ไทยเราก็พูดทับศัพท์ ใช้คำว่า บลัฟเลย bluff เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าการตบตาการหลอกให้เชื่อ  ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เล่น poker คนที่จะ bluff จะทำที่ว่าไพ่ของเขาเหนือกว่าคนอื่น ทั้งๆที่ไพ่แต้มไม่ได้ดีอย่างที่แสร้งทำ หรือกรณีที่กระสุนหมดแต่ทำเป็นเอาปืนขู่คนอื่นก็เรียกว่า bluff ได้เหมือนกัน
ส่วน double  bluff ไม่ได้แปลว่า หลอกสองรอบนะครับ หากแต่แปลว่า หลอกหรือแสร้งพูดเหมือนกับว่ากำลังพูดเล่นหรือหลอกอยู่ แต่เอาความจริงมาพูดโดยคิดว่าคนอื่นจะเชื่อว่าเรากำลังหลอกอยู่

You must be bluffing, how could I believe you.
แกเล่นลิ้นอยู่แน่เลย ฉันจะเชื่อแกได้ยังใง

bluff your way out of/through/past etc somebody/something นอกจาก bluff จะ ใช้ในกรณีทั่วๆไปไม่ต้องมีกรรม (object) แล้ว ยังสามารถใช้ในกรณีกล่าวถึงสิ่งหรือคนที่ถูก bluff ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น

We need to bluff our way past the guard. เราต้องแสร้งทำให้ผ่าน รปภ.ไปให้ได้

bluff somebody into (doing) something การหลอกให้ใครทำอะไรมนกรณีที่ใช้คำว่า bluff ก็ใช้ในรูปแบบหรือ pattern bluff somebody into something หรือ bluff somebody into doing something 
ตัวอย่างเช่น

Jacked tried to bluff me into giving up without a fight.
แจคพยายามหลอกให้ผมยอมแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้ง

I won't be bluffed into that cheat game.
ผมไมยอมให้ถูกหลอกไปเล่นเกมโกงนั่นหรอก

ในกรณีที่จับการโกงหรือทำความผิดได้แบบคาหนังคาเขา ฝรั่งเขาจะเรียกว่า catch red-handed (แคทช์ เรด แฮนดิด) ทำไมต้องเป็นมือเปลื่อนสีแดงผมเดาว่าน่าจะมาจากที่ จับได้ตอนที่เลือดเปลื่อนมือ คือกำลังทำการฆาตกรรมนั่นเอง

The thief was caught red-handed while he was trying to steal my car.
โจรถูกจับคาหนังคาเขาขณะพยายามโขมยรถของผม

The police caught human trafficking red-handed.
ตำรวจจับการค้ามนุษย์ได้ดคาหนังคาเขา
bluff
s3.amazonaws.com

Put them in sentences.

Don't look at his answer sheet, that's cheating.
อย่าดูกระดาษคำตอบเขา นั้นเป็นการโกงนะ

He always cheats at card, so never try to play with him.
เขาโกงไพ่เสมอๆ อย่าไปเล่นกับเขาเลย

John has been cheated on by his wife for almost one year when he caught her red-handed.
จอนถูกภรรยาสวมเขาให้มาเกือบปีตอนที่เขาจับได้คาหนังคาเขา

My cousin was cheated of his success in his work.
ญาติของผมถูกโกงเอาความสำเร็จไป

The gang was caught red-handed in the act of unloading the drug.
แก้งนั่นถูกจับได้คาหนังค่าเขาขณะกำลังขนยาลงจากรถ


Read more at:
Share:
Read More

Tuesday, May 3, 2016

Mind Your Language

Family Album USA
Mind Your Language

Hello Folk,

Earlier I have talked about Learning Real English video series, Family Album USA. I hope you have taken a look at it. Today, I would like to bring up British comedy television series, Mind Your Language. The show is set in an adult education college in London and focuses on the English as a Foreign Language class taught by Mr Jeremy Brown, portrayed by Barry Evans, who had to deal with a motley crew of foreign students.

I found this video course very funny. I have learned many news word from these video series. One of them is "french letter" which means a condom.

The website have a complete set of the video and also the video script and it could be found at Learn Real English. You can also get some more information about Mind Your Language and the links to the videos at Mind Your Language.

www.learnrealeng.com
Mind Your Language

สวัสดีอีกครั้งครับ วันนี้เป็นอีกวันทีเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษมี video ภาษาอังกฤษดีๆ มาฝากอีกครั้งครับกับ video sitcom (situational comedy) ชุดนี้ Mind Your Language ซึ่ง เป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบ British English และเป็นเรื่องราวของ เจเรมี่ บราวน์ ครูสอนภาษาอังกฤษหนุ่มที่มาสอนภาษาให้กับนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษภาคค่ำในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนเป็นชาวต่างชาติที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ บางคนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลย

เรื่องนี้พกความฮาเต็มพิกัด จากนักเรียนแต่ละเชื้อชาติต่างภาษา ซึ่งมีทั้งชาว Italian, German, Spanish, Indian, Chinese, Japanese,  French, Pakistani, Swedish และ Hungarian และจุดที่ series นี้เอามาเล่นคือการพูดภาษาสำเนียงและรูปแบบของแต่ละเชื้อชาติ การเข้าใจภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง

เป็น series ที่สนุกมากๆครับรับรองว่าดูไปหัวเราะไป รับประกันความฮาความมันได้เลยครับ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปดูไปชม ก็คือ ภาษาอังกฤษของตัวละครของแต่ละชาติอาจจะมีการพูดภาษาอังกฤษที่ผิดเพื้ยนอยู่บ้าง อาจจะต้องระวังตรงนั้นนิดหนึ่ง นอกนั้นก็เตรียมไปพบกับความฮาครับ


​ More at:
Share:
Read More