Friday, May 13, 2016

การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2
การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2It's easier to fool people than
to convince them that they have been fooled.

- Mark Twainครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่อง การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 ไป ซึ่งพูดถึงสองคำในเรื่องที่เกี่ยวของกับการโกง คือ cheat และ bluff  ครั้งนี้เราจะมาพูดกันต่อในหัวข้อเกี่ยวกับการโกง ไปดูกับครับว่ายังมีคำว่าอะไรกันอีกบ้าง

กลุ่มแรกมาดูวิธีที่จะพูดว่าเราถูกโกง หรือถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอก

has been had 

คำว่า has been had แปลว่าถูกโกง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ has been cheated
เช่น 

If you paid for this shirt for 30 bucks, then you must have been had.
ถ้าคุณซื้อเสื้อตัวนี้มาในราคา 30 ดอลลา คุณก็โดนโกงแล้ว

I was told this is a fake picture, I have been had.
มีคนบอกว่านี่เป็นรูปของปลอม ผมโดนให้แล้ว

has been fooled

คำว่า has been fooled ก็มีความหมายคล้ายๆกับ has been had คือถูกโกง หรือถูกหลอก คำนี้มาจาก กริยา foo (verb - ฟูล) ที่แปลว่าหลอกลวง has been fooled ก็อยู่ในรูปของ passive voice คือกรรมวาจก ประธานถูกกระทำ คือถูกหลอก หรือถูกโกงนั่นเอง

เช่น 
You must have been fooled if you paid for this shirt for 300 baht.
คุณโดนโกงแล้วถ้าซื้อเสื้อตัวนี้มา 30 บาท

I don't know this is a fake picture, I have been fooled.
ผมไม่รู้ว่านี่เป็นรูปของปลอม ผมโดนหลอกให้แล้ว

has been tricked

คำว่า trick (verb - ทริค) มีความหมายว่าการ หลอกลวงด้วยเลห์เหลี่ยม ทีนี้พอจะบอกว่าถูกหลอกลวงด้วยเล่เหลี่ยมก็จะพูดว่า has been tricked

เช่น  You had been tricked when you had to pay that huge amount of money for that broken toy.
คุณโดนหลอกแล้ว ตอนที่คุณจ่ายค่าของเล่นพังๆนั้นด้วยเงินจำนวนมาก
It was too late to know that I had been tricked.
กว่าจะรู้ว่าผมโดนโกงก็สายเสียแล้ว

has been duped

คำว่า dupe (verb - ดูพ) มีความหมายว่าการ เหมือนกับ คำว่า trick คือหลอกลวงด้วยเลห์เหลี่ยม ทีนี้พอจะบอกว่าถูกหลอกลวงด้วยเล่เหลี่ยมก็จะใช้ประโยคเดียวกับ trick นั้นคือ has been duped เช่น 

You had been duped when you had to pay that huge amount of money for that broken toy.
คุณโดนหลอกแล้ว ตอนที่คุณจ่ายค่าของเล่นพังๆนั้นด้วยเงินจำนวนมาก

It was too late to know that I had been duped .
กว่าจะรู้ว่าผมโดนโกงก็สายเสียแล้ว

การโกงประเภทต่างๆ 

หลังจากรู้จักวิธีการพูดว่า ถูกโกงในภาษาอังกฤษแล้ว ต่อไปนี้เราไปดูวิธีการพูดถึงการโกงแบบอื่นๆ ต่อจากครั้งที่แล้ว

โกงเงินทอน ในภาษาอังกฤษการโกงเงินทอนจะใช้คำว่า shortchange (verb - ชอร์ท เชนจ์) คือทอนเงินไม่ครบ หรือทอนเงินขาด เช่น

I was shortchanged by that street vendor.
ผมโดยโกงเงินทอนจากพ่อค้าหาบเล่

โกงตาชั่ง ทีนี้มาถึงการโกงตาชั่งบ้าง ในภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า shortweight (verb - ชอร์ท เวท) คือชั่งให้ขาด นั่นเอง คำนามของคำนี้ก็น่าจะใช้คำว่า short weight ในภาษาอังกฤษแบบเก่าถ้าจะบอกว่าโกงตาชั่งใครจะใช้คำว่า give someone short wieght/measure คำกริยา ตัวอย่างการใช้ shortweight

This vendor was accused of shortweighting grain.
ผู้ขายเจ้านี้ถูกกล่าวหาว่าโกงตาชั่ง


ทำบัญชีปลอม ทำบัญชีปลอม ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cook the accounts (verb - คุก เธอะ อะเคานท์ซ) หรือบางทีก็ใช้คำว่า cook the book (verb - คุก เธอะ บุคซ)

Jane was accused of cooking the accounts of her own company.
เจนถูกกล่าวหาว่า ปลอมบัญชีให้บริษัทของเธอเอง

These companies have hired someone to cook the books for them.
บริษัทเหล่านี้ได้จ้างคนมาปลอมบัญชีให้

แปลงตัวเลขในบัญชี การแปลงตัวเลขในบัญชี จะใช้คำว่า juggle figures (verb - จักเกิล ฟิกเกอะร์) คำว่า juggle แปลว่าตบตา โกง เล่นกล ส่วน figure แปลว่าตัวเลข

Don't try to juggle figures in a ledger
อย่าพยายามแปลงตัวเลขในบัญชี

ปลอมเช็ค มาถึงอีกคำหนึ่งที่ยังไม่หนีไปจากเงินๆทองๆ คำนี้คือคำว่าปลอมเช็ค คำว่าปลอมเช็ค จะใช้คำว่า forge cheques/checks คำว่า forge (verb - ฟอร์จ) ในที่นี้แปลว่า ปลอมแปลง (to illegally copy something, especially something printed or written, to make people think that it is real -  longman)
ส่วนการโกงเช็คจะเรียกว่า cheque/check fraud (noun - เช็ค ฟรอด)  คำว่า cheque จะเป็นการสะกดคำแบบผู้ดีอังกฤษ แต่ check  เป็นการสะกดคำแบบอเมริกันชน

ใหนๆก็กล่าวถึงเรื่องเช็คละก็กล่าวถึง คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลย การโอนเช็คลอย ฝร้่งจะใช้คำว่า  cheque/check kiting

คำว่า fraud (noun - ฟรอด) แปลว่า การโกง การหลอกลวง การต้มตุ๋น อาจจะใช้กับคำอื่นๆได้ด้วยเช่น tax fraud (noun-แทกซ์ ฟรอด) การโกงภาษี, insurance fraud (noun-อินชัวแรน ฟรอด) การโกงประกัน,  credit card fraud (noun-เครดิท คาร์ด ฟรอด) การโกงบัตรเครดิต election frauds (noun -  อีเลค'เชิน ฟรอด) โกงการเลือกตั้ง vote fraud (noun - โวท ฟรอด) การโกงการออกเสียง เป็นต้น

คำคุณศัพท์ของคำว่า fraud ก็คือ fraudulent (adj - ฟรอ'จะเลินทฺ) เช่น a fraudulent insurance claim การโกงเวลาเคลมประกัน
เช็คคืน (No sufficient funds หรือ NSF Check)  เป็นเช็คที่กิจการนำฝากธนาคาร  แต่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

เช็คเด้ง มาถึงกรณีที่ออกเช็คไปแล้วแต่ธนาคารปฎิเสธไม่จ่ายเงิน หรือที่เรียกสั้นๆว่า เช็คเด้ง หรือ เช็คคืน ซึ่งอาจจะเกิดจากได้จากหลายเหตุผล คำจำกัดความในภาษาอังกฤษ คือ a cheque returned by a bank because of insufficient funds in the payer's account

ในภาษาอังกฤษ คำว่า เช็คเด้ง หรือ เช็คคืน มีใช้อยู่หลายคำ ได้แก่
a bounced cheque/check (noun - อะ เบาซฺด เช็ค)  
non-sufficient funds cheque/check(noun - นอน ซะฟิช'เชินทฺ ฟันด์ซ เช็ค)  เรียกย่อๆว่า NFS checks
a bad cheque/check (อะ แบด เช็ค)
dishonoured/dishonored cheque/check (noun - อะ ดิสออน'เนอะ เช็ค)
hot cheque/check (noun - อะ ฮิท เช็ค)
a cold cheque/check (noun - อะ ฮิท เช็ค)
a dud cheque/check (noun - อะ ดูด เช็ค)
a rubber cheque/check (noun - อะ รับเบอร์ เช็ค)
returned cheque/check (noun - อะ รีเทอร์น เช็ค)

คำเหล่านี้ล้วนแต่หมายถึง เช็คเด้ง แต่คำที่แปลว่าเช็คเด้งน่า มาจากคำว่า a bounced cheque/check  คำว่า bounce (verb - เบาซฺ) แปลว่าเด้ง กระเด้งออก คำกริยาของเช็คเด้งก็คือ a cheque/check bounce (verb - อะ เช็ค เบาซฺด)  เช่น

What if a cheque bounces? จะทำยังใงถ้าเช็คเด้ง
What do you do with a bounced check?จะทำยังใงกับเช็คเด้ง
How do you deal with a bad cheque? เราจะรับมือกับเช็คเด้งอย่างไร
The bank will bounce the check when there are insufficient funds in an account.
ธนาคารจะคืนเช็คเมื่อมีวงเงินในบัญชีไม่พอ

โกงการเลือกตั้ง การโกงการเลือกตั้ง ฝรั้งจะใช้คำว่า rig an election (verb - ริก แอน อีเลค'เชิน)
คำว่า  rig (verb - ริก)ในที่นี้แปลว่า ใช้อุบาย หรือวางแผนหลอกลวง โกงการเลือกตั้ง คำนี้มีความหมายถึงการฮั้วราคาโดยไม่เป็นธรรม เช่น

There was a claim from some international observers that the election was rigged.
มีการทักท้วงจากผู้สังเกตุการนานานชาติว่ามีการโกงการเลือกตั้ง

ฮั้วราคา  การฮั้วราคา หรือร่วมกันโก่งราคาในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า rig prices/rig financial markets (verb - ริก ไพรซิส/ริก ไฟแนนเชิล มาร์เกท) หมายถึงการที่ผู้ค้าร่วมกันตรึงราคาหรือ ฮั้วราคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้ราคาสินค้าสูง อีกคำหนึ่งที่ ที่ใช้ในความหมายนี้คือ fix prices (verb - ฟิกซ ไพรซิส)

Two of the largest oil companies have been accused of rigging prices.
สองบริษัทยักใหญ่ถูกกล่าวหาว่าฮั้วราคาน้ำมัน

The government accused the two companies of fixing petrol prices.
รัฐบาลกล่าวหาทั้งสองบริษัทว่าได้ฮั้วราคาน้ำมัน (ตั้งราคาไม่เป็นธรรม)

ฮั้วประมูล การฮั้วประมูล จะใช้คำว่า bid rigging (noun - บิด ริกกิง)

Bid rigging is illegal in most countries.
การฮั้วการประมูลผิดกฏหมายเกือบจะทุกประเทศ

โก่งราคา การขายของหรือบริการด้วยราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ที่เรียกสั้นๆว่าโก่งราคา ก็เป็นการโกงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า raise the prices unfairly (เรส เธอะ ไพรซิส อันแฟร์ลี่)

That shop has a double standard prices, they raise the prices unfairly every time they have foreign customer.
ร้านนั้นมีราคาสองมาตรฐาน พวกเขาโก่งราคาถ้ามีลูกค้าต่างชาติ

ล้มมวย มาถึงวงการหมัดมวย ก็ไม่วายจะมีการโกงครับ ล้มมวย จะใช้คำว่า

 • fix the fight (verb - ฟิคซ์ เธอะ ไฟลท์)
 • fix the match (verb - ฟิคซ์ เธอะ แมทช์)

ถ้าเป็นคำนาม จะใช้คำว่า 

 • fight fixing (noun - ไฟลท์ ฟิกซิง) 
 • fixed fight (noun -  ฟิคซท์  ไฟลท์) 
 • fixed boxing fight (noun -  ฟิคซท์ บอกซิง ไฟลท์) 
 • match fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 
 • fixed match (noun -  ฟิคซท์  แมทช์) 
คำว่า fix นอกจากเอามาใช้ในวงการหมัดมวยแล้วอาจจะเอาไปใช้กับวงการกีฬาอย่างอื่นก็ได้ คำว่า fix the match หรือ match fixed น่าจะใช้พูดได้ในกีฬาเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น football, snooker, horse racing และอื่นๆอีกมากมาย แถมให้อีกสาม terms สามคำที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้ครับ
 • game fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 
 • race fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง)  
 • sports fixing (noun - แมทช์ ฟิคซิง) 

นอกจากคำว่า fix อาจจะใช้คำว่า manipulate (verb - แมนิพูเลท) แทนก็ได้ โดยคำนามของเขาก็คือ manipulation (noun - แมนิพูเลเชิน) เช่น minipulate the match/flight หรือ match/flight manipulation ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า จัดฉากการแข่งขันไว้นั่นเอง

There has been a rumour spreading around that this boxing match is fixed.
มีข่าวรือไปทั่วว่าการชกมวยรอบนี้ถูกจัดฉากไว้แล้ว

By monitoring the pre-match betting markets, it is possible to detect planned match fixing.
การจับตาดูตลาดการลงเงินพนันก่อนการแข่งขัน ก็น่าจะบอกได้ว่า การแข่งขันมีการจัดฮากอยู่หรือเปล่า

รู้สึกว่าเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการโกงยังคงไม่หมดในฉบับนี้นะครับ ขนมาสองรอบก็ยังไม่หมด ครั้งหน้ามาติดตามกันต่อกับ การโกง ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 ส่วนจะมีอะไรบ้าง โปรดรอดูรอชมกันครับ

Thanks for reading and please stay tuned.

bluff
s3.amazonaws.comRead more at:
Share:

3 comments:

 1. These are very useful contents. But please re-check all the spellings of "flight" in the ล้มมวย section. They are supposed to be "fight"?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. My bad, I wasn't aware of that. Thank you so much, this is very helpful.

   Delete