Thursday, June 30, 2016

ว่าด้วยเรื่องของอุณหภูมิ - temperaturetemperature-อุณหภูมิ
temperature-อุณหภูมิ
source: filepicker.io


ห่างหายไปพักหนึ่ง ยังคิดถึงกันอยู่ไหม๊ครับ ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนละ ฝนเริ่มตกบ่อยขึ้น ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคร้าบบบ (it's rained a lot recently as it is now rainy season, please take care of yourself)

วันนี้ผมอยากนำเสนอภาษาอังกฤษคำง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันในสไตล์เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษครับ คำที่จะพูดถึงวันนี้คือคำว่า temperature (noun - เทม'เพอเชอะ) คำนี้ไม่ได้อ่าน ว่า เทมเพอเรเจอ หรือ เทมเพอเรเชอ นะครับ คำๆนี้แปลว่า อุณหภูมิ  เรานะจะคุ้นเคยได้ใช้ได้เห็นกันบ่อยๆ

What is temperature? 

มาดูคำจำกัดความของ คำว่า อุณหภูมิ หรือ temperature กันนิดหนึ่งครับ ในทางวิทยาศาตร์ อุณหภูมิ คือการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น

definitionในภาษาอังกฤษก็คือ
Temperature is a degree of hotness or coldness the can be measured using a thermometer. It's also a measure of how fast the atoms and molecules of a substance are moving. Temperature is measured in degrees on the Fahrenheit, Celsius, and Kelvin scales.
weatherwizkids.com

temperature conversion
การวัดอุณหภูมิตามหลักสากล ก็จะมีหน่วยอยู่สามหน่วย หรือที่เรียกว่า สเกลอุณหภูมิ  นั่นคือ

 1. Fahrenheit (adj-ฟาร์'เรนไฮทฺ) องศาฟาเรนไฮต์ ตัวย่อก็คือ °F เป็นหน่วยมาตรวัดมาตรฐานของฝรั่งเศสเก่า ประเทศที่มีการใช้หน่วยวัดแบบนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ คอสตาริกา เปอร์โตริโก 
 2. Celsius (adj-เซล'ซียส) องศาเซลเซียส ตัวย่อก็คือ °C  เมื่อก่อนใช้คำว่า Centigrate 
 3. Kelvin  (noun-เคลวิน)เคลวิน (องศาสัมบูรณ์) ตัวย่อก็คือ K
ทราบใหม๊ครับว่า มีสูตรง่ายๆในการแปลงค่า °F ไปเป็น °C และจาก °C ไปเป็น °F  ดังนี้ครับ
°F to °C = deduct 32, then multiply by 5, then divide by 9
°C to °F = multiply by 9, then divide by 5, then add 32
หรือ
°C = ((°F - 32) * 5 )/ 9
°F = ((°C*9)/5) + 32
หรือถ้าไม่อยาก คำนวณเองก็ ใช้ google คำนวณให้ก็ได้ครับ โดยป้อน  keyword  "212°F in °C"  หรือ
"100°C in °F" เป็นต้น
ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า thermometer (noun - เธอมอม'มิเทอะ) เทอร์โมมิเตอร์  มีอยู่  3 ประเภทหลักๆคือ

 • analogue thermometer (แอนนะลอก เธอมอม'มิเทอะ) เทอร์โมมิเตอร์ แบบปรอท
 • digital thermometer (ดิจิทัล เธอมอม'มิเทอะ) เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล
 • infrared thermometer (อินฟราริด เธอมอม'มิเทอะ) เทอร์โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด


ถ้าอยากรู้ประเภทของ thermometer ที่ละเอียดกว่า 3 ประเภทนี้ก็ตามไปดูที่นี่ครับ different types of thermometer

Do you know that - ทราบไหม๊ครับว่า

 • เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า thermometer (noun - เธอมอม'มิเทอะ) เทอร์โมมิเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ปรอทวัดไข้
 • thermometer ประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่า Thermo และ meter ซึ่งมีความหมายว่า heat (noun - ฮีท - ความร้อน) และ measure (noun/verb - เมช'เชฺอะ -วัด)
 • อุณหภูมิร่างกายเรียกว่า body temperature (บาร์ดิ เทม'เพอเชอะ) 
 • อุณหภูมิร่างกายคนปกติ หรือที่เรียกว่า normal body temperature (นอร์เมิล บาร์ดิ เทม'เพอเชอะ) อยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส 
 • มีไข้ต่ำๆ เรียกว่า  have mild fevers (แฮฝ ไมล์ด ฟีเวอร์)
 • มีไข้สูงเรียกว่า have high fever/high temperature (แฮฝ ไฮ ฟีเวอร์/ ไฮ เทม'เพอเชอะ) ซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 38°C (100.4°F)
 • จุดเยือกแข็งของน้ำ เรียกว่า freezing point (ฟรีซิง พอยท์) อยู่ที่ 0°C (32 °F) 
 • จุดหลอมเหลว เรียกว่า melting point (เมลทิง พอยท์) ซึ่งอยู่ที่ 0°C (32 °F) 
 • จุดเดือดของน้ำ  เรียกว่า boiling point (บอยล์ลิง พอยท์) อยู่ที่ 100°C (212  °F)
 • อุณหภูมิห้องหรือที่เรียกว่า room temperature (รูม เทม'เพอเชอะ) คือ 20 to 25°C หรือ 23°C โดยประมาณ 70°F.


Put them in sentences.

Melting point is the temperature at which a substance changes from solid to liquid state.
จุดหลอมเหลวคืออุณหภูมิที่สสารเปลือนจากสภาพของแข็งไปเป็นของแหลว

Water boils at a temperature of 100°C.
น้ำเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส

Water freezes at a temperature of 0°C.
น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส

We use thermometer to measure the temperature.
เราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

Thermometer is a device that measures the temperature of things.
เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องที่ใช้วัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ

 Let the nurse take your temperature.
ให้พยาบาลวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย (วัดไข้นั่นเอง)

You are having a temperature.
คุณกำลังมีไข้

The symptom starts with having a high temperature.
อาการเริ่มต้นคือมีไข้สูง

Please keep this medicine at room temperature.
เก็บย่านี้ไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับ

Your temperature is 40.5 degrees °C, you're having a high temperature.
อุณหภูมิของคุณ (วัดได้) 40.5 คุณกำลังมีไข้สูง

ดูเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องอุณหภูมิตอนที่แล้วที่ ว่าด้วยเรื่องของอุณหภูมิ - temperature 2


Read more at:
Share:

1 comment: