Tuesday, March 29, 2016

ลางเนื้อชอบลางยา | one man's meat is another man's poison

one man's meat is another man's poison
ลางเนื้อชอบลางยา
source: lowres.jantoo.com


เคยได้ยินสำนวนนี้ไหมครับ ลางเนื้อชอบลางยา สำนวนนี้น่าจะเคยได้ยินมาบ้าง รู้ไหมว่า มีความหมายว่าอย่างไร ถูกต้องละครับ ความหมายของสุภาษิตคำนี้ก็คือ ส่ิงที่เป็นอาหารของคนหนึ่งอาจจะเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนหนึ่งอาจจะไปเกิดโทษกับอีกคน หรือ สิ่งที่ดีหรือเหมาะสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้  หรือแม้กรทังอาจจะหมายความว่า สิ่งที่คนหนึ่งชอบอาจะไม่ใช่สิ่งที่อีกคนหนึ่งชอบ แต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษก็มี สำนวนที่ใกล้เคียงกันเช่นกัน นั่นก็คือ  one man's meat is another man's posion

meat (noun -  มีท) แปลว่า เนื้อสัตว์ หรือ เนื้อผลไม้ก็ได้ รวมทั้งอาจจะแปลว่าอาหารก็ได้ อย่าเช่น meat and drink ก็จะแปลว่าอาหารและน้ำ

ทีนี้ในกรณีที่มีความหมายว่าเนื้อ ก็มีตัวอย่างให้เห็นประมาณนี้ครับ
crabmeat เนื้อปู
mincemeat ก็คือเนื้อบด
apple meat เนื้อของผลแอปเปิล
แต่ dogmeat คือเนื้อให้สุนัก

poison (noun - พ่อยซัน) ยาพิษ
food poisoning  อาหารเป็นพิษ
blood poisoning เลือดเป็นพิษ

อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกับคำว่า ลางเนื้อชอบลางยาก็คือ every man to his taste แปลว่าแต่ละคนก็มีรสนิยมแตกต่างกันออกไป อันนี้จะตรงข้ามกับ one size fits all ขนาดเดี่ยวใส่ได้ทุกคน

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายคล้ายกับ one man's meat is another poison มีดังต่อไปนี้ครับ

 • one man's trash is another man's treasure
 • one man's ceiling is another man's floor
 • one's man's pleasure is another's pain
 • a thing which is a sin to one is a blessing to another
 • one man's loss is another man's profit
 • one man's fault is another man's lesson
http://image.slidesharecdn.com

Put them in sentences

I don't like the taste of that fruit, but my sister like it. It's like one man's meat is another man's poison
ผมไม่ชอบรสชาจิของผลไม้อันนั้นเลย แต่น้องสาวของผมกับชอบซะอีก ลางเนื้อชอบลางยาโดยแท้

Fred: What do you mean you don't like French fries? They're the best food in the world!
Alan: One man's meat is another man's poison
เฟรด: คุณหมายความว่าใงนะที่ว่าไม่ชอบมันฝรั่งทอด มันเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะ
อลัน: ลางเนื้อชอบลางยา

John likes English very much but his friend does not at all, every man to his taste.
จอร์นชอบภาษาอังกฤษอย่างมากแต่เพื่อเขาไม่ชอบเลย แต่ละคนก็มีรสนิยมต่างกันไป


Everyone has their own taste in music, one may like rock music and the other may like classical music. It is every man to his taste.
คนละคนมีรสนิยมทางตนตรีแตกต่างกันไป บางคนก็ชอบร็อค บางคนก็ชอบดนตรีคลาสิค มันเป็นIn English

One man's meat is another man's poison has the meaning that things that is good for one people maybe bad for someone else or Something that one person likes may be distasteful to someone else.

In Thai we also have the proverb that has the same meaning as the English proverb version. This proverb is ลางเนื้อชอบลางยา (Larng Nuea Chorb Larng Yar) literally means some medicine is good for someone and might be bad for the others.

Read more at:
 • http://idioms.thefreedictionary.com/One+man's+meat+is+another+man's+poison
Share:
Read More

Sunday, March 27, 2016

สอนจระเข้ว่ายน้ำ | teach grandmother to suck eggs

teach grandmother to suck eggs
สอนจระเข้ว่ายน้ำ
Source:azimo.com

ครั้งที่แล้ว ผมเขียนถึง สุภาษิตสำนวนภาษาอังกฤษ เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน ซึ่งกลับไปดูได้ที่  เอามะพร้ามห้าวไปขายสวน ภาษาอังกฤษ

มาครั้งนี้ก็อยากจะพูดถึงสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันกับ เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน ก็คือ สอนจระเข้ว่ายน้ำ หรือ สอนหนังสือสังฆราช ซึ่งในภาษาอังกฤษ มีสำนวนในทำนองเดียวกัน คือ teach grandmother to suck eggs หรือ teach one's grandmother to suck eggs นั่นเอง แปลตรงๆก็คือ สอนคุณยายหรือคุณย่าให้ดูดไข่หรือกินไข่ ความหมายในภาษาอังกฤษก็คือ giving ​advice to someone about a ​subject that they already ​know more about than you.

ภาษาไทยเรา เปรียบคนที่มีความรู้กับจรเข้ หรือพระสังฆราช สำนวนนี้ก็มีความหมายว่า การแสดงความรู้ อวดฉลาดกับคนที่มีความรู้ ความชำนาญในสิ่งนั้นมากกว่าตน

ภาษาอังกฤษเปรียบเทียบคนที่มีความรู้คือคุณย่าคุณยาย ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อน
ในกรณีที่จะบอกว่า อย่าสอนจระเข้ว่ายน้ำ หรือ อย่าสอนหนังสือสังฆราช ก็เพิ่ม don't หรือ neverข้างหน้า ประโยค เป็น

don't/never teach grandmother to suck eggs

เคยเห็นสำนวนที่น่าจะมีความหมายคล้ายๆกันคือ
don't teach your grandmother how to milk ducks
don't teach your grandmother to steal sheep

ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้

Hey, you don't teach your grandmother to suck eggs. He is a programmer and he knows how to write that easy piece of code.
เฮ ไม่ต้องมาสอนจระเข้ว่ายน้ำ เขาเป็น programmer เขารู้วิธีการเขียน code แบบง่ายๆนั้น

I know the way around here Mitty I can even close my eyes and do the walking, you don't need to teach your grandmother to suck eggs.
ผมรู้ทางแถวนี้เป็นอย่างดี มิตตี้ ผมหลับตาเดินยังได้เลย ไม่จำเป็นต้องสอนหนังสือสังฆราชหรอก

Teaching your teacher how to count is like teaching your grandmother to suck eggs.
สอนคุณครูให้นับเลขก็เหมือนกับการสอนหนังสือสังฆราช

The one who has open minded will not complain when someone tries to teach him something he already know well even it is like teaching grandmother to suck eggs.
คนที่ใจกว้างจะไม่บ่นเมื่อมีคนพยายามสอนเขาในเรื่องที่เขารู้ดี ถึงแม้มันจะเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำ

She was a sensible girl who didn’t talk very much or try to teach her grandmother to suck eggs.
เธอเป็นผู้หญิงอ่อนไหวผู้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากหรือ(ไม่)พยายามเป็นคนอวดรู้อวดฉลาด

Explanation In English

There is a saying in Thai meaning "to give ​advice to someone about a ​subject that they already ​know more about than you" and this has the very same meaning to English proverb or idiom "to teach grandmother to suck eggs". This Thai saying is สอนจระเข้ว่ายน้ำ (Sorn Jorrake Wai Narm - teaching a crocodile to swim) or สอนหนังสือสังฆราช  (Sorn Nung Seu Sang Ka Rart - teaching the Supreme Patriarch to read and write)

In Thai, with this saying, crocodile is referred as the expert in swimming and Supreme Patriarch  is the expert in reading and writing. So there is no need to teach the the crocodile to swim as it has an expertise in swimming and the same way with the Supreme Patriarch who has great knowledge in writing and reading. While in English The comparison is done with grandmother who is older and has more experience in life.


Read more at:
Share:
Read More

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน | carry coals to Newcastle

carry coals to Newcastle
เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

รู้ไหมครับว่า สุภาษิตหรือสำนวนภาษาอังกฤษที่ ว่า เอามะพร้ามห้าวไปขายสวน ฝรั่งเขาพูดว่าอย่างไร

สำนวน เอามามะพร้าวห้าวไปขายส่วน ในภาษาอังกฤษ ก็คือ
carry/take/sell/bring coals to Newcastle

แปลว่า เอาถ่านหรือนำถ่านหรือขายถ่านที่เมือง Newcastle ซึ่งก็คือเมืองๆหนึ่งในประเทศอังกฤษ

คนไทยเราใช้มะพร้าวห้าว ส่วนฝรั่งเขาใช้ ถ่านหิน และทำไมต้องเป็น เมือง Newcastle ทำไมถึงเป็นถ่าน หิน เรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับ เรื่องของเรื่องก็คือ ในประเทศอังกฤษ เมือง นิวคาวเซิล (Newcastle) เป็นเมืองที่มีการส่งออกถ่านหินให้กับเมืองอื่นๆในประเทศอังกฤษนั่นเอง  นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าทำไมต้องเป็น coal และ Newcastle และเป็นที่มาของสำนวน carry/take coals to Newcastle ด้วยประการละฉนี้

ทีนี้ผมขออนุญาติเอามะพร้าวห้าวมาขายในสวนคนไทยหน่อยครับก็คือ คำว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนมีความหมายว่า การแสดงความรู้ อวดฉลาดกับคนที่มีความรู้ ความชำนาญในสิ่งนั้นมากกว่าตน หรือในภาษาอังกฤษ ที่ว่า giving ​advice to someone about a ​subject that they already ​know more about than you.

ทีนี้ถ้าจะบอกว่า อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เราก็เติม don't ไปข้างหน้าประโยคกลายเป็น don't carry/take/sell/bring coals to Newcastle

หรือจะเปลี่ยนจาก don't เป็น ​never ก็ได้ never carry coals to Newcastle หรือ never take coals to Newcastle

carry coals to Newcastle
carry coals to Newcastle
Source:ehistory.osu.edu
มีอีกสำนวนหรือ version หนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับ don't carry coals to Newcastle แต่เป็น version ที่ดัดแปลงไป ซึ่งก็คือ don't sell ice in the Himalayas แปลตรงๆก็คือ อย่าเอาน้ำแข็งไปขายที่ภูเขาหิมาลัย ลองจินตนาการถึงภูเขาหิมาลัยก็จะรู้ว่าทำไมไม่ควรเอาน้ำแข็งไปขายที่นั่นครับ ถั่วต้มครับมันเป็นภูเขาน้ำแข็งนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้

Joey told the nurse how to do blood pressure measurement and it seemed he was carrying coals to Newcastle.
โจอี้สอนพยาบาลว่าจะวัดความดันอย่างไร ดูเหมือนว่าเขาจะเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนเด้อ

It was like carrying coals to Newcastle when John was giving a flower to my sister who is a florist.
คล้ายๆกลับว่าจอร์นกำลังเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน ตอนที่เขาเอาดอกไม้ไปให้พี่สาวของผม ซึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านดอกไม้

You don't need to give coconuts my friend, Mitty. It will be like taking coals to Newcastle. Haven't I told you he is doing coconut export.
เองไม่ต้องเอามะพร้าวไปให้เพื่อนข้าหรอกมิตตี้ มันจะกลายเป็นว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนซะ ข้าไม่เคยบอกเองเหรอว่าเพื่อนข้าทำธุรกิจส่งออกมะพร้าว

If you are going to sell salt to people who is in Samut Songkhram, you are selling coals to Newcastle.
ถ้าคุณจะเอาเกลือไปขายให้กับคนที่สมุทรสงคราม คุณกำลังเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนแล้ว

Explanation In English

There is a saying in Thai meaning "to ​supply or give something to a ​place or ​person that already has a lot of that ​particular thing" and this saying has the very same meaning with idiom in English "to carry or take or sell or bring coals to Newcastle". This evuivalent version of Thai saying is "เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน" ("Owl Ma Prao How Pai Kai Saun")  literally meaning to take ripe coconuts and sell them at the coconut garden or to sell ripe coconuts to the coconut farmer.

The longer version of the Thai saying is "เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง" ("Owl Ma Prao How Pai Kai Saun  Own Paeng Naun Pai Kai Chao Wang") meaning to take coconuts and sell them at the coconut garden and to sell face powder to the ones who live in the palace. This also has the very same meaning with the short version. This long version has rhyme words "Saun" , which is a garden, and "Paeng Naun", which is face powder.  However, you will hear the short version more often.

In the proverb both in Thai and English, the comparison are done with coconuts and coals.  In English the, comparison is done with coals but in Thai the comparison is done with coconuts, a ripe coconut. However, they're very close in the meaning and usage.


Read more at:
Share:
Read More

Wednesday, March 23, 2016

เจ็บ ปวด ภาษาอังกฤษ | Hurt, Pain, Sore, Ache

เจ็บ ปวด ภาษาอังกฤษ
เจ็บ ปวด ภาษาอังกฤษ-Hurt, Pain, Sore, Ache
source: gclan.net
Hi Folks,

There was a saying that if you don't know what sadness is, how could you treasure the happiness.  And while talking about this saying, I was also thinking of the idioms that could describe this saying -"no gain, no pain"  and "no sweet without sweat".

Talking about pain, there are also many words that have the same or at least similar meaning and they sometimes are confusing. So, in this article I would like to bring them up. Please read along!.

"no gain, no pain". ไม่เจ็บก็ไม่จำ
No sweet without sweat ไม่ลำบากทุกข์ยากจะรู้จักความสุขได้อย่างไร

ตอนที่แล้วได้มีโอกาสนำเสนอ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง สุขภาพ ภาษาอังกฤษ | health วันนี้เลยอยากนำเสนอ คำว่าเจ็บ และ ปวด ในภาษาอังกฤษ ให้แบบล้วงลึกกันไปเลย

คำว่าเจ็บหรือปวด มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก คำว่า เจ็บ ปวดในภาษาอังกฤษ ก็มีให้ใช้หลายคำซึ่งก็มีวิธีการที่ใช้เหมือนกันและต่างกัน คำเหล่านี้คือ ache, hurt, pain, sore

ลองมาดูคำจำกัดความของ คำว่าเจ็บและปวดในภาษาไทยกันก่อน
คำว่า เจ็บ (painhurt, sore) คือ ความรู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบ ตี บีบ หนีบ กด หรือทำให้เกิดแผล เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นบริเวณแคบหรือเฉพาะจุดและมักจะเป็นเวลาสั้น

คำว่า ปวด (ache, pain) คือ ความรู้สึกเจ็บทางกายที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เกิดขึ้นในบริเวณกว้าง เช่น ปวดหลัง. ปวดหัว. ปวดฟัน. นอกจากนี้ ปวด ยังใช้อธิบายความรู้สึกเมื่อต้องการขับถ่ายด้วย เช่น ปวดท้องเบา. ปวดอุจจาระ.

ทีนี้เราลองมาดูกันว่าในภาษาอังกฤษคำว่า เจ็บ ปวด ใช้คำว่าอะไรและใช้อย่างไร และมาดูความแตกต่างของแต่ละคำ ในตอนนี้ ครับ เจ็บ ปวด ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร  | The differences between Hurt, Pain, Sore and Ache

pain  (noun-เพน)  

คำว่า pain เป็นคำกว้างๆ แปลว่า เจ็บหรือปวดก็ได้  คำคุณศัพท์ (adjective)  ก็คือ painful (adj - เพนฟูล)

be in pain มีความหมายกว้างๆว่า ปวดหรือเจ็บ
I was in a lot of pain ผมปวดมาก

pain in + part of your body (ส่วนของร่างกาย) ก็จะแปลว่า ปวด หรือเจ็บที่ตรงนั้นๆของร่างการ เช่น

a pain in the back = ปวดหลัง
a pain in the stomach = ปวดท้อง
a pain in the jaw = ปวดขากรรไกร
a pain in the leg = ปวดขา
a pain in the shoulder = ปวดไหล่
a pain in the eye = ปวดตา

ตัวอย่าง
I have a pain in my back.
ผมปวดหลัง

​I feel a pain in my hands.
ผมรู้สึกปวดมือ

แต่ถ้าเป็น a pain in the arse/ass/butt (อะ เพน อิน ดิ อาร์ส/แอส/บัท)นอกจากจะปวดก้นแล้วยังสามารถเป็นสำนวนมีความหมายว่า ตัวแสบ ได้ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีสำนวนที่มีความหมายที่เหมือนกัน คือมีความหมายว่า ตัวแสบ หรือ จอมวุ่นวาย หรือ จอมป่วน แต่เปลี่ยนเอาความเจ็บปวดไปไว้ที่อื่นแทน ได้แก่ a pain the backside (อะ เพน อิน เดอะ แบคไซด์), a pain in the neck (อะ เพน อิน เดอะ เนค) , a pain in the rear (อะ เพน อิน เดอะ เรียร์) คำทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็น noun phrase แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นคำ adjective ก็เปลี่ยนเป็น pain-in-the-arse/ass/butt/backside/neck 

ตัวอย่างเช่น

Everybody talks in the same way that he is a pain in the arse.
ทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคือเจ้าตัวแสบ

You know John?, he is a real pain in the neck.
คุณรู้จักจอร์นใหม๊ เขาเป็นไอ้ตัวแสบตัวจริงเสียงจริง

We're having Mary over for dinner tomorrow night. I just hope her pain-in-the-butt husband doesn't come along as well.
แมรี่จะมาทานอาหารเย็นกับเราคืนนี้ ผมได้แต่หวังว่าสามีตัวแสบของเธอจะไม่มาด้วย

part of your body + pain มีความหมายเหมือนเดิมคือปวดหรือเจ็บ แต่เอา pain ไปตามหลังส่วนของร่างกายที่เจ็บหรือปวด เช่น
back pain (noun - แบค เพน)  ปวดหลัง
chest pain  (noun - เชสท์ เพน) ปวดหน้าอก
neck pain  (noun - เนค เพน)  ปวดคอ
nerve pain (noun - เนิร์ฟ เพน) ปวดเส้นประสาท
bone pain (noun - โบน เพน) ปวดกระดูก
eye pain  (noun - อาย เพน) ปวดตา
knee pain (noun - นี เพน) ปวดเข่า
kneecap pain (noun - นีแคพ เพน)  ปวดกระดูกสะบ้าหัวเข่า
leg pain (noun - เลก เพน) ปวดขา
arm pain (noun - อาร์ม เพน) ปวดแขน
nose pain (noun - โนส เพน) ปวดจมุก
heel pain (noun - ฮีล เพน) ปวดส้นเท้า
muscle pain (มัสเซิล เพน) = ปวดกล้ามเนื้อ
wrist pain (ริสท์ เพน) ปวดข้อมือ
joint pain (จอยท์ เพน) ปวดตามข้อ
abdominal pain  ปวดท้อง คำว่า abdominal (adj -แอบดอม' มิเนิล) แปลว่า เกี่ยวกับท้อง

I had a stomachache yesterday.
เมื่อวานนี้ผมปวดท้อง

painkiller
painkiller
Source: wedorecover.com
ประเภทและอาการปวด
ทีนี้เมื่อพูดถึงการปวด หรือเจ็บ ซึ่งในที่นี้ก็คือ pain ก็มีคำขยายหรืออธิบายอาการปวดหรือประเภทของการเจ็บหรือปวดดังนี้

แบ่งต่ามประเภทการเกิด
 • acute pain (อะคิวท์ เพน) ปวดแบบเฉียบพลัน
 • chronic pain (ครอนิค เพน) ปวดแบบเรื้อรัง

แบ่งตามอาการ
คำเหล่านี้เกิดจากการ เอา adjective มาผสมกับ คำนามคือ pain (adj + noun) เพื่อบอกลักษณะอาการของ อาการเจ็บปวด
 • mild pain (ไมล์ด เพน) ปวดนิดๆไม่มาก
 • sharp pain (ชาร์พ เพน) ก็คืออาการปวด/เจ็บแปลบ
 • tingling pain (ทิงเกิลลิง เพน) ปวด/เจ็บเสียว ชาๆ
 • stinging pain (สติงกิง เพล)  อาการปวด เหมือนโดยผึ่งหรือแมงต่อย มาจากคำว่า sting (verb - สติง) ที่มีความหมายว่า (ผึ่งหรือแมลง) ต่อย
 • electrical pain ปวด/เจ็บเหมือนไฟชอร์ต
 • shooting pain (ชูททิง เพน)ปวดแป๊บๆ ปวดที่หนึ่งแล้วย้ายไปอีกทีหนึ่ง (a severe pain that starts in one place then quickly moves to another)
 • burning pain (เบอร์นนิง เพน) ปวด/เจ็บแสบ ร้อน
 • stabbing pain ( สแตบบิง เพน) ปวด/เจ็บเหมือนถูกแทง
 • pin and needle pain (พิน แอนด์ นีเดิล เพน) ปวด/เจ็บเหมือนเข็มแทง/ตำ
 • throbbing pain (ธรอบบิง เพน) ปวดตุบๆ
 • splitting pain (สปิททิง เพน) ปวดร้าว splitting คืออาการแบบปวดจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
 • periodic/intermitten pain (เพียร'ออด'ดิค/อินเทอมิท'เทินทฺ เพน) ปวด/เจ็บเป็นพักๆ ปวดๆหายๆ
 • dull pain (ดัล เพน) ปวดตลอดเวลาแต่ไม่รุนแรง (the pain that is not severe but continues for a long time)
 • nagging pain (แนกกิง เพน) ปวดไม่มากแต่ไม่หายซะทีทำให้รำคาญ (the pain that continues for a long time and keeps bothering you)
 • severe/terrible pain (ซีเวียร์/เทระเบิล เพิน) ปวดแบบรุนแรง
 • excruciating pain (เอคซฺครู'ซิเอททิง เพน) ปวดหรือเจ็บอย่างมาก เลือดตาแทบกระเด็น(very severe pain)
 • aches and pains (เอคซ์ แอนด์ เพนซ์) อาการเจ็บปวดที่รู้สึกว่าไม่มากมาย(slight feelings of pain that are not very serious)
 • smart (verb - สมาร์ท) คือการทำให้แสบ
 • cramp (noun - แครมพ์) ปวดแบบตะคริว (writer's cramp ตะคิวที่นิ้ว)
 • crick (noun - คริค) เจ็บหรือขัด เช่ากรณีที่ตกหมอน
 • sprain (noun - สเพรน) เคล็ด

อาการปวดอื่นๆ
 • labour pains  (เลเบอร์ เพน) ปวดท้องจะคลอดลูก (pain felt by a woman who is starting to have a baby)
 • menstrual pain/period pain (เมน'สทรูเอิล/เพียเรียด เพน) ปวดท้องเมนส์หรือปวดท้องประจำเดือน
 • colic (คอลิค) อาการปวดท้องเหมือเอาคีมมาบีบ (severe pain in its stomach and bowels)
 • gripes (ไกรพฺซ์) อาการปวดท้องแบบเฉียบพลัน (sudden bad stomach pains)
 • angina (noun - แอนใจนะ)  คืออาการปวด แบบจุกเสียด อาจจร้าวไปถึงหน้าอก ไหล่ แขนและคอ เกิดจากการที่เลือดใหลไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ (a condition marked by severe pain in the chest, often also spreading to the shoulders, arms, and neck, caused by an inadequate blood supply to the heart) อาจจะกล่าวได้ว่า เป็น chest pain ชนิดหนึ่ง บางทีก็เรียกว่า 
 • angina pectoris (noun - แอนใจนะ เพค' โทริส) เป็นชื่อเรียกอีกอย่างของ angina
 • migraine (noun - ไมเกรน) ปวดไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียว

ดังนั้นถ้าเอาคำที่เป็นอาการต่างๆเหล่านี้ไปบวกกับส่วนของร่างกายที่ปวดก็จะเป็นการอธิบายอาการปวดของแต่ละที่ได้อีก เช่น

He has a chronic neck pain เขามีอาการปวดคอเรื้อรัง
I feel a tingling pain in my knee. ผมรู้สึกเจ็บเสียวชาๆที่เข่า
John has had a severe back pain for 3 months. จอร์นมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงมา 3 เดือนแล้ว
Sylvie suffer a splitting pain in her head for many hours before getting the medicine.
ซิล์เวียร์ทมารจากอาการปวดร้าวที่หัวหลายชั่วโมงก่อนที่เธอจะได้รับยา

This nagging pain in my stomach has continued after I had a car accident อาการปวดท้องต่อเนื่องที่น่ารำคาญเกิดหลังจากผมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

คำว่า nagging มีความหมายถึงอาการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปใหน ซึ่งสามารถเอาไปขยาย คำอื่นๆได้ เช่น nagging feeling/doubt/suspicion etc  แปลว่า ความรู้สึก หรืออาการสงสัยที่ไม่หายซะที และอีกความหมายหนึ่งอาจจะแปลว่า จู้จี้ขี้บ่น ก็ได้ เช่น a nagging wife ภรรยาที่ขี้บ่น (Note: nagging เอาไว้ขยายนามได้อย่าเดียวนะครับ)

คำศัพท์อื่นๆที่เกี่บกับ pain
 • ease/relieve/kill pain (verb - อีซ/รีลีฟว์/คิลล์ เพน) ลดหรือหยุดอาการเจ็บหรือปวด
 • pain relief/control (noun - เพน รีลีฟว์/คอนโทร์ล) การลดความเจ็บหรือควบคุมการเจ็บ
 • painkiller/pain-killer (noun - เพน คิลเลอร์)  ยาแก้ปวด
 • pain killer (adj -  เพน คิลเลอร์)  แก้ปวด
 • painful memories/experience etc (adj+noun - เพนฟูล เมมโมรีซ์/เอกซ์พีเรียนซ์) ความทรงจำหรือประสบการณ์ที่เจ็บปวด
 • painless (adj - เพนเลส) ไม่เจ็บไม่ปวด
 • pain level (noun - เพนเลเวล) ระดับของความปวด

This is a painless treatment.
นี้เป็นวิธีรักษาแบบไม่ต้องเจ็บตัว

That must be very painful, I could feel the pain from your face.
นั้นต้องปวดมาก ผมรู้สึกถึงการปวดจาก(สี)หน้าของคุณได้

I feel a pain in my stomach. Could you please give me a pain killer to relieve this pain?
ผมรู้สึกปวดท้อง ขอยาแก้ปวดมาบรรเทาปวดหน่อยครับ
pain
pain - www.toonpool.com

นอกจาก pain แล้วเรายังมีคำอื่นๆที่มีความหมายในทำนองเดียวกันนั้นก็คือ

ache (verb/noun-เอค) 

ache ในที่นี้มีความหมายกินไปถึงอาการเจ็บปวดที่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งก็คืออาการปวดนั่นเอง รวมทั้งอาจจะแปลว่าเมื่อยก็ได้ สรุปก็คือ แปลว่า ปวด ปวดเมื่อย คำว่า ache เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา คำคุณศัพท์ (adjective) ของ ache ก็คือ aching (adj. - เอคคิง) ส่วนคำที่เป็นกริยาวิเศษ (adverb) ก็คือ achingly (adv- เอคคิงลี่) แปลว่า อย่างเจ็บปวด

ache ในหน้าตาที่ป็นคำนาม (noun) นำไปต่อท้ายส่วนใหนของร่างกายก็จะได้ความหมายว่า ปวด หรือปวดเมื่อยตรงนั้น ซึ่งบางคำก็ใช้ คำว่า pain แทนกันได้

คำที่มักนำมาใช้กับ ache
earache (noun - เอียร์เอค) ปวดหู
headache (noun - เฮดเดค) ปวดหัว/ปวดศีรษะ
stomachache/stomach ache (noun - เสทัม'มัคเอค) ปวดท้อง
backache (noun - แบคเอค) ปวดหลัง
toothache (noun - ทูธเอค) ปวดฟัน
shoulder ache (โชลเดอร์เอค) ปวดไหล่
muscle ache (มัสเซิล เอค) ปวดกล้ามเนื้อ
heartache (noun - ฮาร์ทเอค) ปวดใจ

ตัวอย่าง
I have a headache
ฉันปวดหัว ภาษาอังกฤษ

Sylvie had a splitting headache and she asked me for a painkiller.
ซิลเวีย ปวดหัวแทบจะแตกและเธอก็ขอยาแก้ปวดจากผม

John has a nagging stomach ache
จอร์นมีอาการปวดท้องแบบน่ารำคาญและไม่หายซะที

She has severe backache
เธอมีอากรปวดหลังอย่างรุนแรง

Jimmy's daughter had a toothache. She ate too many candies and didn't brush her teeth.
ลูกสาวของจิมมีปวดฟันเพราะเธอกินลูกผมเยอะไปหน่อยแถมยังไม่แปรงฟัง

This ​painkiller is good for ​general aches and ​pains, but ​maybe you need something ​stronger.
ยาแก้ปวดนี้ใช้สำหรับอาการเจ็บปวดทั่วไป บางทีคุณอาจจะต้องใช้ยาที่แรงกว่า(ยานี้)

I had terrible stomach ache before I found out that kidney stone was the cause of the severe pain in my stomach.
ผมปวดท้องอย่างหนักก่อนที่จะเจอว่าอาการปวดที่ท้องเกิดจากนิ่วที่ไต

ache ในอีกหน้าตาหนึ่งทำหน้าที่เป็นกริยา (verb) แปลว่า ปวด หรือ เมื่อย ซึ่งเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม 

His feet were aching from standing so long.
เท้าของเขาปวดซึ่งเกิดจากการยืนนานๆ

Jenny ached all over after marathon walking.
เจนนี่ปวดเมื่อยไปทั้งตัวหลังจากเดินมาราธอน

Your body will be aching after your first exercise, then it will get better and better after several more exercises.
คุณจะปวดเมื่อยตัวหลังจากการออกกำลังกายครั้งแรก หลังจากอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากออกกำลังกายหลายๆครี้ง

นอกจากแปลว่าปวดแล้ว ache ยังแปลอีกในหนึ่งว่า ต้องการทำอะไรหรืออยากได้อะไรบางอย่าง (to want to do or have something very much) มีรูปแบบการใช้สองลักษณะคือ

 1. ache for something
 2. ache to do something

ตัวอย่างเช่น
I haven't been sleep for 3 days, I'm aching for sleep.
ผมไม่ได้นอนมาสามวันละ ผมอยากจะนอนมาก

He aches to pursuit his study in the university.
เขาอยากจะเรียนต่อในมาหาวิทยาลัย

sore (adj/noun - ซอร์)

คำว่า sore มีความหมายว่า ระบมหรือบวม อะไรไปโดนก็จะเจ็บ หรือเมื่อมีการใช้งานก็จะรู้สึกเจ็บ ถ้าเป็นคำนาม sore ก็แปลว่าแผล หรืออาการเจ็บ คำนามที่มีความหมายถึงอาการเจ็บปวด ของ sore ก็คือ soreness (noun - ซอร์เนส)

คำที่พบโดยมากที่ใช้กับ sore
 • sore gum (noun - ซอร์ กัม) ปวดเหงือก
 • sore throat (noun - ซอร์ โธรท) เจ็บคอ
 • sore eyes (noun - ซอร์ อายซ์) ปวดตา
 • sore tongue (noun - ซอร์ทัง) อาการเจ็บที่ลิ้น 
 • sore nipples (noun - ซอร์นิพเพิลซ์) ปวดหัวนม
 • mouth sore/canker sore (noun - เมาธ์ซอร์/แคงเกอร์ซอร์) แผลในปาก แผลร้อนใน
 • mouth ulcer/aphthous ulcer/aphthous stomatitis (noun - เมาธ์อัล'เซอะ/แอฟทัสอัล'เซอะ/แอฟทัส สโทมาไททิส) แผลในปาก แผลร้อนใน
 • sore in my mouth แผลในปาก
 • cold sore (noun - โคล์ด ซอร์) เริม
 • sore leg (noun -ซอร์ เลก) ปวดระบมที่ขา 
 • sore foot (noun - ซอร์ฟูท) เท้าระบม
 • bedsore (noun -เบดซอร์ ) แผลกดทับ (a sore place on your skin caused by lying in bed for a long time)
 • running sore (noun - รันนิ่งซอร์) แผลที่ผิวหนังที่มีน้ำใหลออกมา
 • muscle soreness (noun - มัสเซิล ซอร์เนส) อาการปวดกล้ามเนื้อ

แต่คำว่า eyesore แปลว่าสิ่งที่ไม่น่ามอง สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา
ส่วน sore spot/sore point/sore object ก็คือ สิ่งที่กล่าวถึงแล้วทำให้เศร้าหรือโกรธหรืออาย อาจจะเทียบเคียงได้กับ จุดอ่อนหรือแผลในใจ

hurt
hurt - s3.amazonaws.com

hurt  (noun/verb/adj เฮิร์ท)

คำว่า hurt แปลว่า เจ็บ เป็นได้ทั้งคำนาม คำคุณศัพทและคำกริยา คำนามก็แปลว่า อาการบาดเจ็บ ทั้งนี้ hurt เป็นอาการเจ็บที่มีความหมายแบบทั้งกายและใจก็ได้ คำคุณศัพท์อีกคำหนึ่งของ hurt ก็คือ hurtful (adj - เฮิร์ทฟูล)

เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยา hurt แปลว่า ทำเจ็บ เจ็บ เช่น ​​

Ouch!! it hurts.
โอ๊ย มันเจ็บนะ

And it still hurts badly.
มันยังเจ็บมากอยู่นะ

My back hurts.
หลังผมปวด

Where does it hurt?
เจ็บที่ตรงใหน

Does it hurts when you move your leg.
ตอนที่ขยับขาเจ็บใหม๊

Do you new shoes hurt you?
รองเท้าใหม่กัดใหม๊

The sun hurts my eyes.
แสงแดดทำให้ผมแสบตา

Giving me that look hurts my feeling very much.
มองผมด้วยสายตาแบบนั้นทำร้ายความรู้สึกผมมาก

hurt เมื่อเทียบกับคำว่า pain หรือ ache เราอาจจะเขียนได้ประมาณนี้
My ankle hurts. = I have a pain/ache in my ankle. ผมปวด/เจ็บทข้อเท้า
My neck hurts. = I have a pain/ache in my neck. ผมปวด/เจ็บคอ
My shoulders hurt. = I have a pain/ache in my shoulders. ผมปวดไหล่

การใช้ hurt เมื่อเป็น คำคุณศัพท์ และ คำนาม

ตัวอย่าง
badly/seriously hurt เจ็บอย่างสาหัส
very/deeply hurt เจ็บอย่างมาก

Fortunately, no one was seriously hurt from the accident.
โชคดี ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

She was badly hurt from the earthquake.
เธอบาดเจ็บอย่างหนักจากแผ่นดินไหว

Alice was deeply hurt after she knew that her boyfriend had an affair.
อลิซเจ็บปวดเป็นอย่างมากหลังจากรู้ว่าแฟนมีชู้

Please stay calm and I promise that nobody is going to get hurt.
กรุณาอยู่อย่างสงบแล้วผมสัญญาว่าจะไม่มีใครได้รับอันตราย

คำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บหรือปวด
 • wound (noun - วูนด์) แผล
 • inflammation (noun - อินเฟลมเมเชิ่น) การอักเสบ
 • fracture (noun - แฟรคเชอร์) กระดูกแตกหัก
 • dislocation (noun -ดิสโลเคเชิ่น) กระดูกเคลื่อน
 • lesion (noun - ลีเชิน) อวัยวะชำรุด
 • contusion (noun - คอทูเชิน) อาการฟกช้ำ
 • cut (noun - คัท) แผลแตก
 • scratch/abrasion (noun - สแครทช์/อะเบรเชิ่น)แผลถลอก
 • swelling (noun - สเวลลิ่ง) อาการบวม
 • bump (noun - บัมพ์) โน
 • laceration (noun - แลสเซอเร'เชิน) แผลฉักขาด
 • discoloration/bruise (noun - ดิสคะเลอร์เร'เชิน/บรูซ) ห้อเลือก
 • bruise (noun/verb - บรูซ) แผลฟกช้ำ รอยฟกช้ำ คล้ายๆกับ contusion คำว่า bruise อาจจะเอาไปใช้กับผลไม้ในกรณีที่มีรอยช้ำได้ เช่น apple bruise, fruit bruise หรือเป็นคำคุณศัพท์ของ bruise ก็คือ bruised  เช่น bruised fruit หรือ bruised knee
 • rankle (verb - แรง'เคิล) ระบม 

คำศัพท์อื่นๆ
 • symptom (noun - ซิมพฺ'เทิม) อาการ
 • sign (noun - ไซน์) สัญญานบอกเหตุ
 • cause (noun - คอสซ์) สาเหตุ
 • symptoms and signs อาการและสัญญานบอกเหตุ
 • prevention (noun - พริเวนเชิ่น) การป้องกัน
 • treatment (noun - ทรีทมั่น) การรักษา
 • remedy (noun - เรมมิดี) การรักษา
 • cure (verb/noun - คิวเออะร์) รักษา การรักษา
 • menopause (เมนะพอซ) วัยหมดประจำเดือน
 • menstruation / period (noun -เมน'สทรูเอชั่น/ เพียเรียด) ประจำเดือน

prevention is better than cure (พริเวนเชิ่น อีส เบทเทอร์ แธน คิวเออะร์) กันไว้ดีกว่าแก้

หวังว่าท่านคงอิ่มหนำสำราญกับ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง อาการเจ็บและปวด นะครับ please stay tuned for my next post.


pain hurt sore ache - amazonaws.com

Read more at:
Share:
Read More

Thursday, March 17, 2016

All About Place | สถานที่ เพิ่ม degree ภาษาอังกฤษของคุณ

place
Place
source:previews.123rf.com

Timing has always been a key element in my life. I have been blessed to have been in the right place at the right time. 
- Buzz Aldrin

การอยู่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของผมเสมอมา ผมโชคดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลา

Hi Folks!!

In this article, for English Tips For Thai, I'd like to talk about the very common word "place"

วันนี้อยากจะนำ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า place ซึ่งคำๆนี้เป็นคำที่เราทุกคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี
place (noun/verb - เพลสซฺ)
มีให้ใช้อยู่สองหน้าตา คำนามและกริยา หน้าตาแรกเป็นคำนามที่เราคุ้นเคยกันอยุ่แล้ว ซึ่งแปลว่า ที่ สถานที่ บริเวณ หรือ ตำแหน่ง

และอีกหน้าตา place ทำหน้าที่เป็นกริยา ซึ่งแปลว่า วาง คำนี้บางท่านอาจจะคุณหน้าน้อยกว่า แบบแรก ซึ่งความหมายของแบบที่สองนี้เหมือนกับคำว่า put เลย
ตัวอย่างของการใช้คำนี้

There is no place like home.
ไม่มีที่ใหนเหมือนบ้าน

I am finding a place to park my car.
ผมกำลังหาที่ที่จะจอดรถ

Thailand is just a place for my holiday.
ประเทศไทยเป็นที่ที่เหมาะสำหรับวันหยุดของผม

I have been looking for a place that I can call home for all of my life and I find it here with you.
ผมได้มองหาสถานที่ที่จะเรียกว่าบ้านทั้งชีวิต และผมก็เจอมันแล้วที่นี่พร้อมกับได้เจอคุณ (how sweet and how romantic I am อิอิ)

Do you know any proper place that we can place this box.
คุณรู้จักสถานที่ที่เหมาะที่จะวางกล่องนี้ใหม่

I couldn't place this toy back into this box.
ผมผมไม่สามารถวางของเล่นกลับเข้ากล่องได้


place
there is no place like home
Source:thumbs.ebaystatic.com

ยังครับยังไม่หมด นอกจากสองหน้าตานี้ ผมยังมีสำนวนและคำอื่นๆที่เกี่ยวและมีเอี่ยวกับ place มาฝากครับ ตามไปดูกันครับ

hiding place (noun - ไฮดิง เพลสซฺ) = ที่ซ่อน คำนี้ค่อนข้างจะตรงตัว เป็นคำนามผสม  compound noun โดยใช้คำว่า hide ที่แปลว่าซ่อน เติม ing กลายเป็น adjective มาขยายคำว่า place

A tree house in my backyard was my hiding place when I was a kid.
บ้านต้นไม้หลังบ้านของผมเป็นที่ซ้อนของผมตอนที่ผมเป็นเด็ก

meeting place  (noun - มีดดิง เพลสซฺ) = สถานที่หรืออาคารที่คนมาพบเจอกัน สถานที่นัดพบ คำนี้ ก็เป็น compound noun เหมือนกับ hiding place โดยนำ กริยา meet  ที่แปลว่า พบ หรือ เจอ มาขยาย คำว่า place

The pub is a popular meeting place for local teenagers.
ผับเป็นสถานที่นัดพบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นท้องถิ่น

place of birth (noun-เพลสซฺ ออฟ เบริธ) สถานที่เกิด คำนี้จะเห็นบ่อยๆ เวลาที่ต้องกรอกเอกสารต่างๆ คำย่อของเขาก็คือ POB นั้นเอง

The applicants need to fill in their place of birth in the application form.
ผู้สมัครต้องกรอกสถานะที่เกิดในใบสมัคร

What is your place of work? (not - Where is your place of work?)
คุณเกิดที่ใหน (สถานที่เกิดของคุณคือที่ใหน)

place of work (noun - เพลสซฺ ออฟ เวิร์ค) ที่ทำงาน (= workplace - เวิร์คเพลสซ์) คำนี้ก็จะคล้ายๆกับคำว่า place of birth คำพบเจอบ่อยๆในการกรอกเอกสารต่างๆ

What takes place in your place of work that customers do not know?
อะไรบ้างที่เกิดที่ทำงานของคุณที่ลูกค้าไม่รู้

place of worship (nounเพลสซฺ ออฟ วอร์ชิพ)  เทวสถาน (= shrine - ชไรนฺ) คำนี้มีให้เห็นบ่อยเหมือนกัน
This path will lead you to the place of worship for islam.
เส้นทางนี้จะนำไปสู่เทวสถานของชาวอิสลาม

take place (verb - เทค เพลสซฺ ) เกิดขึ้น บังเกิด (= occur - ออคเคอร์, happen - แฮพเพน) กริยา take place จะเห็นได้บ่อยๆ เป็นคำที่เห็นถูกใช้บ่อยมาก จนผมจำได้ขึ้นใจเลย

Where did the accident take place.
อุบัติเหตุเกิดที่ใหน

The volcano eruption took place many million years ago.
ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้ว

1st place, 2nd place, 3rd place, ... (adv - เฟิร์สทฺ เพลสซฺ, เซคเคิน เพลสซฺ, เธิร์ด เพลสซฺ,...) ลำดับที่ คำนี้เป็นการบอกลำดับที่ในการแข่งขันว่าได้ลำดับที่เท่าใหร่ เมื่อใหร่มีการแข่งขันคำเหล่านี้นำเอาไปใช้ได้เลยครับ

He took 2nd place in the long jump.
เขาได้ที่สองในการแข่งกระโดดไกล

John finished in 3rd place in grand prix racing league 2015.
จอร์นได้ที่สามในการแข่งกรังปรีซ์ปี 2015

out of place (adj - เอาร์ ออฟ เพลสซฺ) ไม่เข้าที่เข้าทาง แปลก ไม่เข้ากับ คำว่า  out of place มีให้เห็นไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อใหร่ก็ตามเราไปเจออะไรที่ แปลก หรือดูแปลกที่แปลกทาง ก็เอาคำนี้ไปใช้ได้เลยครับ

This picture frame looked out of place in this room.
กรอบรูปอันนี้ดูไม่เข้ากับห้องนี้

all over the place (adj - ออล โอเวอร์ เธอะ เพลสซฺ) ทุกหนแห่ง (=everywhere)
His writing is very famous and is sold all over the place.
งานเขียนของเขาโด่งดังมากและก็มีขายทุกหนทุกแห่ง

in the first place (prep phr -  อิน เธอะ เฟิร์สทฺ เพลสซฺ)  ประการแรก ในตอนแรก ในเบื้องต้น คำๆนี้บางที่ก็นำไปใช้เวลามีการอภิปรายโดยเป็นการเกิ่นนำก่อน น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า from the beginning

In the first place, I'm too busy, and in the second I don't really want to go.
ประการแรก ฉันยุ่งมาก ประการที่สองผมไม่ได้อยากจะไปจริงๆ

I didn't want to come in the first place.
ผมไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรกแล้ว

be in the right place at the right time (phr - บี อิน เธอะ ไรท์ เพลสซฺ แอท เธอะ ไรท์ ไทม์) อยู่ถูกที่ถูกเวลา

Opportunity sometimes just popup in front of you when you are in the right place at the right time.
โอกาสบางที่ก็กระโจนออกมาตรงหน้าเมื่อคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลา (ดูเรื่อง โอกาสได้ที่ Opportunity | โอกาส)

in somebody's place (prep phr - อิน ซัมบอร์ดีซ์ เพลสซฺ) ใช้กล่าวในกรณี่ที่อยู่ในสถานะการของใครซักคน คำๆนี้น่าจะมีความหมายคล้ายๆกับสำนวนที่ ว่า  to put yourself in someone else's shoes เช่น  put yourself in my shoes คือถ้าเป็นเข้าแล้วจะเป็นอย่างไร น่าจะใกล้เคียงกับสำนวนที่ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา

What would you do in his place?
ถ้าเป็นเขาคุณจะทำอย่างไร

Try to put yourself in my place and think how you would feel.
ลองคิดดูว่าถ้าเป็นผมแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร
out of place
lowres.jantoo.comRead more at:
Share:
Read More

Tuesday, March 15, 2016

สุขภาพ ภาษาอังกฤษ | health

สุขภาพ ภาษาอังกฤษ - health
สุขภาพ ภาษาอังกฤษ - health
source: expertbeacon.com


วันนี้ผมขอพูดถึงคำว่า สุขภาพในภาษาอังกฤษ โดยคำว่า สุขภาพ ในภาษาอังกฤษ ก็คือคำว่า health ( noun - เฮลธ์)  นั่นเอง ถ้าอยู่ในรูป คำ adjective ก็จะกลายเป็น healthy (adj - เฮลธี) แปลว่า สุขภาพดี คำว่า health นี่โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงสุขภาพทางร่างกาย (the general condition of your body and how healthy you are)

มีคำกล่าวที่ว่า early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise
นอนให้เร็วตื่นให้เช้าทำให้คนเรา สุขภาพดี มีความมั่งคั่งและฉลาด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเข้านอนให้ไวตื่นให้เร็วเป็นปัจจัยเบื่องต้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นเอง

คำว่า health  กับ wealth เป็นภาษาอังกฤษที่ผมจำตัวสะกด (spelling) ได้ดีเพราะคล้ายกันมาก พอมาเจอรูป adjective healthy กับ wealthy ยิ่งเหมือนได้กำไร เพราะมีความคล้ายกันเข้าไปอีก wealth (noun-เวลธ์) แปลว่าความมั้งคั่ง หรือความรำ่รวย ส่วน wealthy (adj-เวลธี) แปลว่าร่ำรวย หรือมั่งคั่ง


health-wellness
health-wellness
Source:csum.edu
นอกจากคำว่า health ที่แปลว่า สุขภาพ เราอาจจะใช้ คำว่า healthiness (noun - เฮลธิเนส) หรือ wellness (noun - เวลเนส) ก็ได้เช่นกัน รวมทั้งอาจจะใช้คำว่า well-being (noun - เวลล์บีอิง) ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้ เช่น physical well-being สุขภาพทางร่างกาย

ทีนี้เราลองมาดูสำนวนหรือคำที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆเวลาที่พูดถึง health ในภาษาอังกฤษ

damage somebody's health (แดมมิจ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่าง
Smoking will surely damage your health.
การสูบบุหรี่จะทำลายสุขภาพของคุณอย่างแน่นอน

Second-hand smoking or passive smoking damage non-smoker's health more than the smoker himself and it makes you more likely to get lung cancer.
ควันบุหรี่มือสองที่เรียก second-hand smoking หรือ passive smoking ทำลายสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากกว่าคนสูบซะเองและมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นมะเร็งปอด

improve somebody's health (อิมพรูฟ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ทำให้สุขภาพดีขึ้น
ตัวอย่าง
Going to bed early improve your health.
การเข้านอนเร็วจะทำให้สุขภาพดีขึ้น

good/excellent health (กูด/เอค'ซะเลินทฺ เฮลธ์) สุขภาพดี สุขภาพดีเยี่ยม
ตัวอย่าง
Even Jenny is 60, she is still in good shape and have an excellent health.
ถึงเจนนี่จะอายุ 60 แล้ว แต่เธอก็ยังคงหุ่นดีและมีสุขภาพดีเยี่ยม

poor/ill health (พัวร์/อิล เฮลธ์) สุขภาพแย่ สุขภาพไม่ดี
ตัวอย่าง
Sara had to leave her job due to ill health.
ซาราต้องออกจากงานเพราะสุขภาพไม่ดี

be in good/excellent/the best of health (บี อิน กูด/เอค'ซะเลินทฺ/เธอะ เบสท์ ออฟ เ ฮลธ์) มีสุขภาพดีเยี่ยม
ตัวอย่าง
Don't worry too much, she is in excellent health.
อย่ากังวลไปเลย เธอมีสุขภาพดีเยี่ยม

be in poor health (บี อิน พอร์ เฮลธ์) มีสุขภาพแย่

ตัวอย่าง
He is still young but he is in poor health.
เขายังหนุ่มอยู่แต่มีสุขภาพที่แย่

be good for somebody's health (บี กูด ฟอร์ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ดีต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพดี
ตัวอย่าง
Eating healthy food is good for your health.
การกินอาหารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดี

Light meals is better for a patient's health after the operation.
อาหารอ่อนๆจะดี(กว่าอาหารหนัก)ต่อสุขภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัด

be bad for somebody's health  (บี แบด ฟอร์ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์ไม่ดีต่อสุขภาพ
ตัวอย่าง
Being around tobacco smoke is bad for your health.
การอยู่ใกล้ควันบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ

somebody's state of health ​( ซัมบอดีซ์ ซะเทท ออฟ เฮลธ์) สภาพของสุขภาพ
ตัวอย่าง
The amount of the medicine they are giving you depends on your state of health
ปริมาณของยาที่พวกเขาจะให้คุณขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ

mental health (เมนทัล เฮลธ์) สุขภาพจิต
ตัวอย่าง
Her uncle has mental health problem.
ลุงของเธอมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

health care (เฮลธ์ แคร์ ) การดูแลสุขภาพ
ตัวอย่าง
Health care or healthcare is the maintenance or improvement of health via the diagnosis, treatment, and prevention of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in human beings.
health care หรือ health care คือการดูแลสุขภาพหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยการวิเคราะห์ รักษา และการป้องกันเชื้อโรค การเจ็บป่วย การบาดเจ็บและความบกพร่องทางรางกายและจิตใจอื่นๆ ของผู้คน

health problem (เฮลธ์ พรอบเลม)  ปัญหาสุขภาพ
ตัวอย่าง
She had to leave early because of her health problem.
เธอต้องกลับเร็วเพราะปัญหาทางสุขภาพของเธอ

health risk/hazard (เฮลธ์ ริสค์/แฮซ'เซิร์ด) สิ่งที่ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่าง
Air pollution is a serious health hazard.
มลภาวะทิงอากาศเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพที่ร้ายแรงมาก

health insurance (เฮลธ์ อินชัวเรินซ์) ประกันสุขภาพ
ตัวอย่าง
Having health insurance is very good if you can afford it.
การมีประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าคุณสามารถจ่ายได้

health warning (เฮลธ์ วอร์นนิง) ป้ายเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ติดกับผลิตภัณท์ที่มีผลต่อสุขภาพ
ตัวอย่าง
There is health warning on tobacco packages to give people the awareness about the dangers of tobacco use.
มีป้ายเตือนข้างซองบุหรี่เพื่อที่จะให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

nurse someone back to health (เนอร์ส  ซัมวัน แบค ทู เฮลธ์) ดูแลคนป่วยจนอาการดีขึ้นเป็นปกติ
Sally was glad to help nurse her mother back to health.
แซลลี่ดีใจที่ได้ช่วยดูแลแม่ของเธอให้หายป่วย

ติดตาม เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ในตอนต่อไป ในเรื่อง เจ็บ ปวด ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร  สำหรับ เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง สุขภาพ ภาษาอังกฤษ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ


health warning
lindasepp.files.wordpress.comRead more at:
Share:
Read More

Saturday, March 5, 2016

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น | a picture paints a thousand words

a picture paints a thousand word
a picture paints a thousand word
source: allthingslearning.files.wordpress.com


If a picture paints a thousand words,
Then why can't I paint you?
The words will never show the you I've come to know.
If a face could launch a thousand ships,
Then where am I to go?
There's no one home but you,
You're all that's left me too.
And when my love for life is running dry,
You come and pour yourself on me.

If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.
If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
I'd spend the end with you.
And when the world was through,
Then one by one the stars would all go out,
Then you and I would simply fly away

วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเพลง If ของ วง Bread พร้อมกับสำนวน สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น (บางที่ก็มีสร้อยด้วย เป็น สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ) ซึ่งในภาษาอังกฤษก็พอจะเทียบเคียงได้กับ a picture paints a thousand words แปลตรงๆก็คือ ภาพหนึ่งภาพ แทนค่ามากกว่าคำพูดเป็นพันคำ

ความหมายของสำนวนนี้ก็คือ การบอกเล่าบอกต่อผ่านคนมามากๆ ก็ไม่เท่ากับเราได้เห็นด้วยตาตนเอง  บางที่คำพูดมากมายเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งๆก็บอกหรืออธิบายเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆไม่ได้หมด สู้การได้ไปเห็นด้วยตาตนเองไม่ได้ บางที่ก็มีความหมายในทำนองว่า อย่าเพิ่งไปเชือสิ่งที่คนบอกต่อๆกันมา จนกว่าจะได้เห็นเอง

ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้

You will need to show him the photos and he will understand. You know, a picture paints a thousand words.
ต้องเอารูปให้เขาดูแล้วเขาจะเข้าใจ อย่างที่รู้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

Someone needs to take John to the place and let him see it with his very own eyes, a picture paints a thousand words.
ต้องมีใครซักคนพาจอร์นไปที่นั้นและให้เขาเห็นด้วยตาเขาเอง สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ

You couldn't believe what you heard in today world. Seeing what you heard is something more believable, remember a picture paints a thousand words.
อยู่เชื้อในสิ่งที่ได้ยินมา ได้เห็นสิ่งที่คุณได้ยินจะน่าเชื่อถือกว่า จำได้ใหม๊ สำนวน สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

a picture paints a thousand word
a picture paints a thousand word
Source:cartoonmotivators.com
ได้ยินมาว่าสำนวน a picture paints a thousand words จริงๆแล้ว มาจากสำนวนดั้งเดิม (originally) ก็คือ

a picture is worth a thousand words
one look is worth A thousand words

ตัวอย่างเช่น 

Don't believe what you have heard and sometime you can't even  believe what you've seen. Though, a picture is worth a thousand words still it could be an illusion. The good example of this is mirage .

อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นถึงแม้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แต่มันก็สามารถเป็นภาพลวงตาได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ปรากฏการณ์ ภาพลวงตา (mirage)

Note:
ปรากฏการณ์ ภาพลวงตา (mirage) เป็นปรากฏการณ์การมองเห็นภาพลวงตาที่
เกิดบ่อยๆ ในทะเลทราย สาเหตุการเกมิราจคือความหนาแน่นที่เปลี่ยนไปหรือความแตกต่างกันมากของชั้นอากาศใกล้พื้นดิน
A mirage is a naturally occurring optical phenomenon in which light rays are bent to produce a displaced image of distant objects or the sky

Explanation In English

"a picture paints a thousand word/a picture is worth a thousand words
/one look is worth A thousand words" are saying or idiom that has meaning like

"The saying or description about something can't tell all about it. Only when we see it then we will know about it"

In Thai we also have a saying with equivalent meaning and it is "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น". This, literally, ten people's saying is not like you see it for your own eyes
In English the, comparison is done with the picture and in Thai the comparison is done with the seeing. Actually, they are very close in the meaning. The meaning in Thai also has something to do with don't believe what you heard, but you need to see it for yourself.Read more at:
Share:
Read More

Thursday, March 3, 2016

ใบสั่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร | ticket


Q: คำว่าใบสั่งภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร
A: คำว่าใบสั่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า ticket  หรือ ถ้าให้ specific ลงไปก็น่าจะเป็น traffic ticket

ในทางกฏหมาย ใบสั่งเรียกเป็นทางการ ว่า ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่

speeding ticket
speeding ticket
Source:joke-of-the-day.com
ใบสั่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
1. moving violation 
moving violation คือการทำผิดจราจรตอนที่รถเคลื่อนที่
ตัวอย่างประเภทนี้ได้แก่
exceed the speed limit การขับเกินความเร็วที่กำหนด ซึ่งใบสั่งประเภทนี้เรียกว่า speeding ticket หรือ speeding citation

2. non-moving violation 
non-moving violation คือการทำผิดจราจรตอนที่รถไม่ได้เคลื่อนที่
ตัวอย่างประเภทนี้ ได้แก่
parking violation คือการทำผิดจราจรตอนจอด ใบสั่งประเภทนี้เรียกว่า
parking citation, notice of illegal parking หรือ parking ticket
ticket VS citation
โดยทั้วไป ticket และ citation ใชในความหมายที่เหมือนกัน ใช้แทนกันได้ (can be used interchangeably) แต่บางที่ก็ตะมีความแตกต่างกัน คือ

ticket เมื่อได้แล้วไม่ต้องขึ้นศาล โดยการที่จะไม่ต้องขึ้นศาลก็คือต้องจ่ายค่าปรับ หรือที่เรียก fee ก่อนถึงวันที่ศาลเรียก (court appearance is not mandatory. You can avoid the appearance by paying it before your court date)

citation เมื่อได้แล้วต้องไปขึ้นศาล (appear in court, and an appearance is mandatory)

ในต่างประเทศโดยเฉพาะ america ผมได้ยินมาว่าต้องขึ้นศาลโดยสถานเดียว ผิดถูกอย่างไรวานท่านที่รู้ช่วยให้ feedback ด้วยครับ ขอชคุณครับ


เมื่อพูดถึง ใบสั่ง หรือ ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ก็ ขอกล่าวถึงคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

hit and run อันนี้แปลว่า ชนแล้ววิ่ง เอ้ย ชนแล้วหนี
driving under the influence (DUI) คือเมาแล้วขับ
driving while intoxicated (DWI) เมาแล้วขับ

คำอื่นๆที่มีความหมายเดี่ยวว่าเมาแล้วขับ
drink-driving, drunk driving, drunken driving, impaired driving, operating under the influence, drinking and driving, over the prescribed limit


reckless driving ขับรถประมาท
driving without a valid driver's license ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้อง
running a stop sign or red traffic light ไม่หยุดในที่มีป้ายจราจรให้หยุดหรือผ่าไฟแดง
failure to signal for turns or lane changes ไม่เปิดไฟสัญญานเมื่อมีการเลี้ยวหรือเปลื่อนเลน
failure to use a seat belt ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
failure to stop for a pedestrian in a crosswalk ไม่หยุดรถให้คนข้ามในที่ให้คนข้ามถนน
double parking จอดรถซ้อน
parking in a prohibited space จอดในที่ห้ามจอด

cut off ขับปาดหน้า
speed cameras กล้องจับความเร็ว
red light cameras กล้องไฟจราจร


speeding-ticket
beirutspring.com


Read more at:
Share:
Read More

Wednesday, March 2, 2016

Time (4) : From Time To Time

from time to time
from time to time
source: wikimedia.org

พบกันอีกเช่นเคยครับ กับเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ดูเหมือนว่าเรายังคุยเรื่องเวลายังไม่จบนะครับ ยังมีสำนวนเรื่องเวลาที่น่าสนใจอีกพอสมควร ดู 3 ตอนย้อนหลังได้ที่
ตอนที่ 1 - Time (1): Time Consuming
ตอนที่ 2 - Time (2) : It's About Time
ตอนที่ 3 - Time (3) : Keep Up With Time

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกา (เวลา) เรามาเริ่มกันเลยครับ (to not waste the time, let's begin....)

from time to time
from time to time มีความหมายว่า บางครั้งบางคราว มีความหมายเดียวกันกับคำเหล่านี้ครับ

 • irregularly
 • now and then
 • occasionally
 • sometimes 
 • not predictably

I have been bothered from time to time by pain in my stomach. Recently, I have had it more frequently and it turned out that the cause of it was from the kidney stone.

อาการปวดท้องรบกวนผมเป็นบ้างครั้งบางคราว หลังๆนี้ผมรู้สึกปวดบ่อยขึ้นและผมมาเจอทีหลังว่ามันเกิดจากนิ่วในไตนี่เอง

Many of our friends visit us at our house from time to time. (Many of our friends occasionally
visit us at our house).
เพื่อนๆหลายๆคนมาเยี่ยมเราที่บ้านเป็นครั้งคราว

be in the right place at the right time
สำนวน to be in the right place at the right time น่าจะแปล ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา (to be in the place where an opportunity is being offered)  ผมเข้าใจว่าสำนวนนี้น่าจะมีความหมายเดียวกันหรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับ สำนวน be in the right spot at the right time คือมีความหมายว่า ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา เช่นกัน คอว่า spot ในที่นี้ก็น่าจะเหมือนคำว่า place นั่นเอง  (spot = จุด place = ที่)

The secret of success is being in the right place at the right time.
ความลับของการการประสบผลสำเร็จก็คืออยู่ให้ถูกที่ถูกเวลา

a matter of time
a matter of time สำนวนนี้แปลว่า ขึ้นอยู่กับเวลา ไม่ช้าก็เร็ว  เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะเกิดแน่นอนถูกยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ เราสามารถใช้คำว่า a matter of time ได้เลย คำนี้บางบริบท หรือ context อาจจะใกล้เคียวกับคำว่า sooner or later ก็น่าจะได้

As you sow, so shall you reap. That bad guy will get what he has done for sure, it is just a matter of time.
หว่านพื่ชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น ไอ้คนชัาวคนนั้นต้องได้รับผลที่มันก่อแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

puts trousers on one leg at a time
สำนวน puts trousers on one leg at a time ใช้ในกรณีที่อยากจะพูดว่า คนที่เราพูดถึงก็คือคนธรรมดาสามัญนั้นเอง ไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าใคร บางที่อาจจะเพิ่ม just like everybody/everyone else  หรือ just like the rest of us หรือ just like you and me ต่อท้ายเพื่อเน้นขึ้นไปอีกว่า เหมือนคนอื่นๆนั้นแหละ

The rumour on that superstar has been around for a while. But you know, it does not surprise me if it is true as she puts her trousers on one leg at a time just like the rest of us. She is an ordinary human being who still can have love, greed, anger and can also be misled.
ข่าวลือของดาราคนนั้นแพร่ออกไปซักระยะหนึ่งละ แต่รู้ใหม๊ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ทำให้ผมประหลาดใจหรอกนะ เธอก็แค่คนธรรมดาสามัญชน มี รัก โลภ โกรธ หลง

I have been exercising from time to time, but recently I have not been exercise for quite some time.

There is still more to come with time, please stay tuned.

Until next time, goodbye!

English Tips for Thai - signing off for today...Share:
Read More