สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverb)

สุภาษิต ภาษาอังกฤษ (Proverb)

  1. อย่าตีตนไปก่อนไข้ | Don't cross the bridge until you come to it
  2. ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นหมดข้อง | One rotten apple spoils the whole barrel
  3. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา | There are plenty more fish In the sea
  4. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน | Carry coals to Newcastle
  5. สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำ | Teach grandmother to suck eggs
  6. ลางเนื้อชอบลางยา | one man's meat is another man's poison1 comment:

  1. The Covid outbreak led to a dramatic increase in revenues and downloads of prime Casino games, which continued by way of November 2020. While revenues remain excessive and have not yet normalized to pre-Covid numbers, downloads dropped significantly 썬시티카지노 in 2021. This report wouldn’t be possible with out the assistance from our pals at Sensor Tower. Follow us for all the thrilling things taking place on the planet of Aristocrat Gaming™.

    ReplyDelete