Wednesday, June 17, 2015

breath - ว่าด้วยเรื่องของลมหายใจ
breath
i.ytimg.com
วันนี้นั่งอ่านภาษาอังกฤษกับลูกสาว ไปเจอคำว่า hold your breath (verb - โฮล์ด ยัว เบร์ธ)มา วันนี้เลยอยากจะนำเสนอคำว่า breath คำว่า hold someone's breath ก็คือการกลั้นใจนั้นเอง ส่วนใครเป็นคนกลั้นก็เอาไปแทนคำว่า someone's เช่น hold your breath, hold our breath. คำว่า breath เป็นคำนาม อ่านว่า เบร์ธ แปลว่าลมหายใจ ส่วนคำกริยาก็คือ breathe เติม e เข้าไป อ่านว่า บรีธ เช่น breathe in (verb - บรีธ อิน), breath out (verb - บรีธ เอ้า) หายใจเข้า หายใจออก หรืออีกคำคือ  inhale  (verb - อินเฮล) และ exhale (verb - เอคซฺเฮล)

กลั้นใจ-hold your breath
กลั้นใจ-hold your breath
source: amazonaws.com

We needed to hold our breath, when one of our friends farted.
เราต้องกลั้นใจแทบแย้เมื่อเพื่อนคนหนึ่งของเราตดออกมา

beath holding (noun - เบร์ธ โฮลดิง)อาการที่เรากลั้นใจเราใช้คำว่า beath holding

There are many cases of death with breath holding underwater.
มีหลายๆกรณีที่การเสียชีวิต เกิดจากการกลั้นใจใต้น้ำ

จากรูปการ์ตูนข้างบน เป็นการเล่นคำ
Don't hold your breath for too long. You might....pass out.
อย่ากลั้นใจนานเกินไป คุณอาจจะ....เป็นลมได้

catch your breath
catch your breath
Source:media.onsugar.com
คำว่า don't hold your breath (ด้นทฺ์ โฮล์ดฺ ยัว เบร์ธ) นอกจากจะแปลว่า อย่ากลั้นใจแล้ว  ยังแปลว่า อย่ารอเลย (used to say that something is not going going to happen soon - ใช้พูดในกรณีที่อยากจะบอกว่าอะไรที่เรากำลังรอยังไม่เกิดหรอก source: Longman)

นอกจาก hold your breath ก็ยังมีคำว่า catch your breath (แคทฺช ยัว เบร์ธ) ซึ่งหมายถึงการหยุดพักหายใจหลังจากที่เหนื่อยจนหายใจไม่ทัน เช่นหลังจากไปวิ่งหรือเล่นกีฬามา ซึ่งอาการเช่นนี้เราเรียกว่า out of breath (เอ้าทฺ์ ออฟ เบร์ทหายใจไม่ทั่วท้อง)

The jogger stopped to catch her breath.
นักวิ่งหยุดเพื่อที่จะหายใจ

อีกสำนวนหนึ่ง take a deep/long/big breath (verb - เทค อะ ดีพฺ/ลอง/บิกฺ เบรธ) แปลว่า หายใจเข้าลึกๆ deep/long/big breathing (noun - ดีพฺ/ลอง/บิกฺ บรีธิง)

Take a deep breath, we are about to face it.
หายใจเข้าลึกๆ เรากำลังจะเผชิญหน้ากับมันแล้ว

ส่วน gasp/fight for breath หมายถึง เหนื่อยหอบ การหายใจเร็วๆถี่ๆซึ่งเกิดจากการหายใจลำบาก

I had to gasp for breath when I reached the top of the building.
ผมถึงกับหอบเลยตอนที่ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดของตึก

take someone's breath away ถ้าอะไรก็ตาม take your breath away นั้นหมายความว่าสิ่งๆนั้น ทำให้คุณประหลาดใจหรือตื่นเต้น (จนลืมหายใจไปเลย)
Believe me, if you have a chance to go to Antelope Canyon, the view over there will take your breath away
เชื่อหัวไอ้เรืองได้เลย ถ้าคุณมีโอกาสไปที่ แอนเทอโลปแคนยอน วิวที่นั้นสวยมากจนทำให้คุณลืมหายใจเลยที่เดียว

don't waste your breath (ด้นทฺ์ เวสทฺ์ ยัว เบร์ธ) สำนวนนี้หมายความว่า  อย่าเปลืองน้ำลายเลย ถ้าแปลตามตัวหนังสือ(literally) ก็ประมาณอย่าเปลืองลมหายใจเลย ใช้ในกรณีถ้ามีใครพยายามมาชักจูงให้เราทำอะไรหรือซื้ออะไร หรือพยายามพูดให้ทำอะไร แต่เราไม่เชื่อ เราก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้ save your breath (verb - เซฟ ยัว เบร์ธ) เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันเลย

Don't waste your breath, I am not going to buy those Amway products from you. I have already brought them from my brother.

อย่าเปลืองน้ำลายเลย ผมไม่ซื้อผลิตภัณท์แแอมเวย์ (เหล่านั้น)จากคุณหรอก ผมซื้อมาจากพี่ชายผมแล้ว

a breath away (noun - อะ เบร์ธ อะเวย์) มีความหมายว่าใกล้มาก ห่าง(กัน)แค่ลมหายใจเอง
Don't worry mom, the clinic is just a breath away
ไม่ต้องห่วงครับมาม๊า คลีนิคอยู่ไกล้แค่ลัดนิ้วมือเอง

with last/dying breath (วิธ แลสท์/ดายอิง เบร์ธ) หมายถึง พร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย(ก่อนตาย)
She asked me with her last breath not to take any revenge.
เธอขอร้องผมก่อนสิ้นใจว่าอย่าได้ไปแก้แค้น

bad breath (noun - แบด เบร์ธ) น่าจะหมายความว่าลมหายใจเหม็นหรือปากเหม็นอะไรประมาณนั้น
Many kind of fruits are the cause of bad breath.
ผลไม้หลายชนิดเป็นสาเหตุที่ทำให้ลมหายใจ(ปาก) เหม็น

draw breath (verb - ดรอว์ เบร์ธ) หมายถึ่ง หาเวลาหยุดพัก (หายใจ)
Hey give me a break man. I haven't had a moment to draw breath yet.
เฮ้ยขอให้อั้วได้หยุดพักหน่อยเถอะวะ ยังไม่มีเวลาได้หายใจเลยนี่

breath test (noun - เบร์ธ เทสทฺ์) คือการเป่าแอลกอฮอล์ ซึ่งตำรวจจะตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถหลังจากดื่มเหล่า (drunk drivers/drunken drivers/drink-drivers กริยาที่ทำแบบนี้เรียกว่า drunk-driving)

Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง
​คำประเภทคำอ่านความหมาย
breath (N)เบร์ธลมหายใจ
breathe (V)บรีธหายใจ
bad breath (N)แบด เบร์ธปากเหม็น
hold your breath (V)ไลน์ อัพกลั้นใจ
catch your breath (V)แคทฺช ยัว เบร์ธการหยุดพักหายใจหลังจากที่เหนื่อยจนหายใจไม่ทัน
out of breath (N)เอ้าทฺ์ ออฟ เบร์ทหายใจไม่ทั่วท้อง
last/dying breath (V)แลสท์/ดายอิง เบร์ธลมหายใจเฮือกสุดท้าย
draw breath (V)ดรอว์ เบร์ธหาเวลาหยุดพัก (หายใจ)
breath test (V)เบร์ธ เทสทฺ์การเป่าแอลกอฮอล์
a breath away (N)อะ เบร์ธ อะเวย์ใกล้แค่ลัดนิ้ว
don't waste your breath (PH)ด้นทฺ์ เวสทฺ์ ยัว เบร์ธอย่าเปลื่องน้ำลายเลย
save your breath (N)เซฟ ยัว เบร์ธอย่าเปลื่องน้ำลาย 


take a deep breath
source: po4ep.s3.amazonaws.com

Read more at:
Share:

0 comments:

Post a Comment