Saturday, June 20, 2015

months - ครบเครื่องเรื่องเดือนภาษาอังกฤษ รวมทั้งจักรราศรีและอื่นๆที่เกี่ยวกับเดือนmonths - เดือนภาษาอังกฤษ
months - เดือนภาษาอังกฤษ
source: thumbs.dreamstime.com

วันนี้ผมอยากจะขอเสนอ คำศัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่อง เดือนในภาษาอังกฤษ (month in English/month name in English - month อ่านว่า มันธฺ ต้องให้มีเสียง th ด้วยแน่นอนเดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เราทุกคนน่าจะได้เรียนกันมาแล้ว และเป็นคำที่เราใช้บ่อยไม่น้อย เช่นในเวลาที่เรา มีนัด (appointment อะพอย'เมินทฺ) หรือทำ project plan ก็ต้องระบุ วันเดือนและปีที่ project จะเริ่มและจะเสร็จ ดังนั้น เดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรมาทบทวนกันหน่อย

เดือนในภาษาอังกฤษทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า มี 12 เดือน ใน 1 ปี (there are 12 months in a year - แธร์ อาร์ ทเวลฟ์ มั้นธฺซ์ อิน อะ เยียร์) ซึ่งเดือนทั้ง 12 พร้อมกับ ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ นั้นได้แก่

MonthMonth (ย่อ)คำอ่านเดือน
JanuaryJanแจ๊นยุอะริมกราคม
FebruaryFebเฟ๊บบรุอะริกุมภาพันธ์
MarchMarมาร์ชมีนาคม
AprilAprเอพรึลเมษายน
MayMayเมพฤษภาคม
JuneJunจูนมิถุนายน
JulyJulจุลายกรกฎาคม
AugustAugออ-กัสท์สิงหาคม
SeptemberSepเซพเท็มเบอะร์กันยายน
OctoberOctออคโท๊เบอะร์ตุลาคม
NovemberNovโนเว๊มเบอะร์พฤศจิกายน
DecemberDecดิเซ๊มเบอะร์ธันวาคม

คำที่เรามักใช้กับเดือนในภาษาอังกฤษ
preposition เมื่อพูดเกี่ยวกับเดือนในภาษาอังกฤษ เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้คู่กับ preposition ซึ่งเราใช้คำกับคำว่า in, on, during, by

In
ถ้าใช้กับเดือนอย่างเดียวเราใช้ in เช่น

I was born in September
(ไอ วอส บอร์น อิน เซพเท็มเบอะร์ - ผมเกิดในเดือนกันยายน)

She needs to go to Australia in January.
(ชี นีดซ์ ทู โก ทู ออสเตรเลีย อิน แจ๊นยุอะริ - เธอต้องไปที่ออสเตรเลียในเดือนมกราคม)

On
แต่ถ้าเมื่อใหร่มีวันเข้ามาด้วย (พร้อมกับเดือน) เราจะใช้ on แทน เช่น

Rosie's born on January 6th.
(โรซี่ซ บอร์น ออน แจ๊นยุอะริ ซิกซธ์ - โรซี่สเกิดวันที่ 6 เดือน มกราคม)

The competition will begin on the 20th of June.
(เดอะ คอมพิทิช'เชิน วิล บิกิน ออน เดอะ ทเวนทิเอธ ออฟ จูน - การแข่งขันจะเริ่มวันที่ 20 เดือนมิถุนายน)

The project need to finish on March 3, 2015.
(เดอะ พรอเจค นีด ทู ฟิน'นิช ออน มาร์ช เธิร์ด ทูเธา'เซินดฺ ฟิฟทีน'  - โครงการต้องเสร็จวันที่ 3 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2015)

During (เดียว'ริง - ช่วงระหว่าง)

During January the average sunshine hours are around eight hours, which is the same as December and February
(เดียว'ริง แจ๊นยุอะริ  ดิ เอฟเฝอริจ ซันชาย อ๊าวเออร์ซ อาร์ เออะราว เอท อ๊าวเออร์ซ วิช อีส เดอะ เซม แอสซ์ ดิเซ๊มเบอะร์ แอน เฟ๊บบรุอะริ - ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์โดยประมาณคือ แปดชม. ซึ่งคล้ายๆกับเดือนธันวาคมและเดือนกุมภาพันธ์)

Within (วิธอิน - ภายใน)

We need to finish this project within July.
(วี นีด ทู ฟิน'นิช เดอะ พรอเจค วิธอิน จุลาย เราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม)

By (บาย - ภายใน
We need to finish this project by next/this July.
(วี นีด ทู ฟิน'นิช เดอะ พรอเจค บาย เนคซ์ทฺ/ธีส จุลาย เราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมหน้า/ที่จะถึงนี้)


employee of the month
employee of the month
Source:s3.amazonaws.com
Collocation - คำที่เรามักจะใช้กับเดือน

 • early - in early January (อิน เออร์ลิ แจ๊นยุอะริ - ต้นเดือนมกราคม)
 • late - in late January (อิน เลท แจ๊นยุอะริ -  ปลายเดือนมกราคม)
 • beginning - at the beginning of January/the month (แอท เดอะ บิกินนิง อัฟ แจ๊นยุอะริ/เดอะมันธฺ - ต้นเดือนมกราคม/ต้นเดือน)
 • end - at the end of January/the month (แอท ดิ เอ็น อัฟ แจ๊นยุอะริ/เดอะมันธฺ - ปลายเดือนมกราคม/ปลายเดือน) (เราไม่ใช in the end เพราะ in the end = finally ซึ่งตรงข้ามกับ at first)  นอกจากนี้ยังมีคำว่า month end มันธ์เอนด์ - สิ้นเดือน
 • mid/middle - in mid January (อิน มิด แจ๊นยุอะริ - กลางเดือน) We will arrive on site in mid-January.
 • coming - in the coming January/month (อิน เดอะ คัมมิง แจ๊นยุอะริ/มันธฺ - ในเดือนมกราคม/เดือน ที่กำลังจะมาถึง)
 • last - (แลสทฺ/ลาสทฺ) last January/last Month - เดือนมกราคมที่ผ่านมา/เดือนที่ผ่านมา
 • next - (เนคซฺทฺ) ​next January/next month - เดือนมกราคมหน้า/เดือนหน้า
 • this - (ธีส) ​this January/this month - เดือนมกราคมนี้/เดือนนี้
 • holiday - (ฮาละเดย์)  January/February/... holidays วันหยุดในเดือนมกราคม/กุมพาพันธ์/....
 • first - (เฟิร์สทฺ - อันแรก สิ่งแรก) March was originally the first month of the year in the old Roman calendar  เดิมทีนั้น เดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกของปีในปฏิทินดั้งเดิมแบบโรมัน.
 • last - (แลสทฺ/ลาสทฺ - สุดท้าย) December is the last month of the year.
 • following - (ฟาละวิง) in the following month ในเดือนถัดมา
 • before - (บิฟอร์ - ก่อน) in the month before
 • after - (แอฟเทอร์/อาฟเทอร์ - หลัง) in the month after
 • late - (เลทฺ) late this month ปลายเดือนนี้
 • later - (เล'เทอะ) later this month หลังจาก(วัน)นี้ในเดือนนี้
 • of - (อัฟ) the month of June เดือนมิถุนายน The zodiac signs for the month of July are Cancer. (เดอะ โซ'ดิแอค ซายน์ ฟอร์ เดอะ มันธ์ อัฟฺ จุลาย อาร์ แคนเซอร์ - ราศีในเดือนกรกฎาคม คือราศีกรกฎ)

เราพูดถึง เดือนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ข้อมูลสมบูรณ์เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง  ชื่อของวันทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ในภาษาอังกฤษ  (when we talk about name of the months and to have complete information, it is inevitable to talk about the name of 7 days in a week in English)
DayDay (ย่อ)คำอ่านวัน
MondayMonมันดิย์วันจันทร์
TuesdayTueทยูส-ดิย์วันอังคาร
WednesdayWedเวนส-ดิย์วันพุธ
ThursdayThuเธอซ'ดิย์วันพฤหัสบดี
FridayFriไฟร'ดิย์วันศุกร์
SaturdaySatแซท'เทอดิย์วันเสาร์
SundaySunซัน'ดิย์วันอาทิตย์

เมื่อพูดถึงวัน คำ preposition ที่ใช้ ก็ต้อง  เป็น on เช่น on Monday,  on Friday

คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชื่อเดือนในภาษาอังกฤษ

คำเหล่านี้เป็นหน่วยวัดที่ใช้กับเวลา โดยไล่จากหน่วยที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุด
millisecond (1/1000 seconds) ->  second -> minute -> hour -> day -> week -> month ->  year -> decade (10 years) -> century (100 years) -> millennium (1,000 years) -> era (ยุค)

คำคำย่อคำอ่านคำแปล
millisecond/millisec msec. มิล'ลิเซคเคินดฺ/มิล'ลิเซค 1/1000 วินาที
secondsec.เซคเคินดฺ/มิล'ลิเซควินาที
minutemin.มิน'นิทนาที
hourhr.เอา'เออะชั่มโมง
dayเดย์วัน
weekwk.วีคฺสัปดาห์
monthmo.มันธฺเดือน
yearเยียร์ปี
decadeเดค'เคดทศวรรษ
centuryเซน'ชิวรีศตวรรษ
eraเอีย'ระยุค สมัย


Source:www.offthemark.com
calendar -  แคล'เลนเดอร์ - ปฏิธิน
calendar year - ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน
calendar month - ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน
leap year -  ลีพ์ เยียร์ - ปีอธิกสุรทิน ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี
schedule - เชด'ดูล, สเคด'ดูล - หมายกำหนดการ, ตารางเวลา

Note - หมายเหตุ
นอกจาก in จะใช้กับเดือนแล้ว เรายังใช้กับ
ปี (year -เยียร์) เช่น in 1992, in 2006
ทศวรรษ (decade - เดค'เคด) เช่น in the sixties, in the 1790s
ศตวรรษ (century -เซน'ชิวรี): in the 19th century
ฤดู (season - ซีซั่น) in winter (วิน'เทอะ - ในฤดุหนาว), in summer (ซัม'เมอะ - ในฤดูร้อน), in autumn (ออ'ทัมน์ - ในฤดูใบไม้ร่วง), in spring (อิน สปริง - ในฤดูใบไม้ผลิ), in dry season (อิน ดราย ซีซัน - ฤดูแล้ง)
ช่วงระหว่างวัน (part of the day - พาร์ท ออฟ เดอะ เดย์) in the morning, in the afternoon, in the evening

last January อาจจะทำให้สับสนไม่แน่ใจได้ว่าเป็น last January ของปีนี้หรือของปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะต้องถามให้แน่ใจว่า Is it last January of this year or last year?
ถ้าจะลดความสับสนลงโดยอ้างถึงปีนี้เราควรจะใช้ this January/February... หรือ  this past January/Febuary

day-end closing, month-end closing, year-end closing หรือบางที่ก็เรียกว่า daily close/monthly close/yearly close.
สามกลุ่มคำนี้หมายถึงช่วงเวลาในการตรวจสอบหรือปิดงบทางบัญชี (close out the current posting period)
ซึ่งจะเป็นเมื่อใหร่ก็ขึ้นอยู่กับรอบ day-end closing ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นวัน month-end closing ก็ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นเดือน year-end close  ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี

lunar month ลู'นะ มันธฺ - เดือนตามจันทรคติ
lunar calendar ลู'นะ แคล'เลนเดอร์ - ปฏิทินจันทรคติ
zodiac โซ'ดิแอค - จักรราศรี The Zodiac is the twelve constellations in the form animals or humans. จักรราศรีคือกลุ่มดาวทั้ง 12  ซึ่งอยู่ในรูปของสัตว์หรือคน
constellation ค้านสเตเลชั่น - กลุ่มดาว
horoscope ฮอร'ระสโคพ - ดวงชะตาราศี

Zodiac - จักรราศรี
เมื่อพูดถึงเดือนในภาษาอังกฤษก็อยากจะพูดถึงราศีในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเดือนเกิดของแต่ละคน
zodiac
zodiac - จักรราศี
Source: astrodecision.com

ภาษาละตินคำอ่านภาษาไทยสัญลักษ์Sign
AriesเอริสราศีเมษแกะThe Ram
TaurusทอรัสราศีพฤษภวัวThe Bull
Geminiเจมินี่ราศีเมถุนคนคู่The Twins
Cancerแคนเซ่อร์ราศีกรกฎปูThe Crab
Leoลิ'โอราศีสิงห์สิงโตThe Lion
Virgoเวอร์โกราศีกันย์หญิงสาวThe Virgin
Libraลิเบรอราศีตุลย์คันชั่งThe Scales
Scorpioสโกร์พีโอราศีพิจิกแมงป่องThe Scorpion
SagittariusซะจิเทเรียสราศีธนูคนยิงธนูThe Archer
Capricornแค็พพริโคร์น ราศีมังกรแพะทะเลThe Sea-goat
Aquariusอเควเรียสราศีกุมภ์คนแบกหม้อน้ำThe Water Carrier
Piscesไพ้ซี่สราศีมีนปลาThe Fish

เวลาที่จะบอกว่าเราราศีอะไร ก็จะพูดว่า
I am a Virgo (ไอ แอม อะ เวอร์โก - ผมอยู่ราศีหญิงสาว)
You were born on January 1st so you are a Pisces. (ยู เวอร์ บอร์ ออน แจ๊นยุเออะริ เฟิร์สทฺ โซ ยู อาร์ อะ ไพ้ซี่ส - คุณเกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม ดังนั้นคุณจัดเป็นคนราศีมีน)

Chinese Zodiac - ราศีตามปีเกิดในภาษาอังกฤษ
ทางจีนเขาก็มีราศี แต่ต่างจากทางตะวันตก ราศีของจีนจะไม่ได้แบ่งตามเดือนเกิด แต่แบ่งตามปีเกิดแทน ซึ่งเราเรียกว่า 12 นักษัตร แต่ระรอบก็จะมี 12 ปี ซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้
ปีชวดYear of the rat
ปีฉลูYear of the ox
ปีขาลYear of the tiger
ปีเถาะYear of the rabit
ปีมะโรงYear of the dragon
ปีมะเส็งYear of the snake
ปีมะเมียYear of the horse
ปีมะแมYear of the goat
ปีวอกYear of the monkey
ปีระกาYear of the rooster
ปีจอYear of the dog
ปีกุลYear of the pigleap year
Source: hawaii.hawaii.edu

Put them in sentences

What month were you born in? I was born in May. (what = identify)
คุณเกิดในเดือนใหน? ผมเกิด(ใน)เดือนพฤษภาคม

Which month do you want to go? (which = selection)
คุณอยากไปเดือนใหน?

How many days are there in February? Depends, in a leap year there are 29 days and in a non leap year there are 28 days.
เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน จะมี 29 วัน และถ้าไม่ใช่ก็จะมี 28 วัน

My friend was born in the year of the snake.
เพื่อนผมเกิดปีมะโรง

I love to sit in the sun in spring.
ผมชอบนั่งตากแดดในฤดูใบไม้ร่วง

In accounting the monthly close is the processing of transactions, journal entries and financial statements at the end of each month
ในทางบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนคือการทำธุรกรรม รายการบันทึก และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

สุดท้ายนี้หวังว่า เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเดือนภาษาอังกฤษ และเกร็ดความรู้อื่นจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

Read more at:
Share:

2 comments: