Thursday, December 8, 2016

สามารถภาษาอังกฤษ Can VS Be Able Tocan-be able to
CR:learnthaiwithmod.com

ไม่ได้นำความรู้ภาษาอังกฤษมาเขียนให้มิตรรักแฟนเพจอ่านมาหลายเพลา ลืมกันยังครับ วันนี้เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ขอนำเสนอ ภาษาอังกฤษคำว่า สามารถ และ ความสามารถ

คำว่าสามารถคือ การที่เรา เชี่ยวชาญ, สันทัด หรือ ทำอะไรได้สำเร็จ หรือพูดง่ายๆคือทำได้นั้นเอง เมื่อพูดถึงเรื่อง ความสามารถ คนเรานั้นก็มีด้วยกันมากมายหลายอย่าง ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษา การทำอารหาร การขีดเขียน การขับรถ หรือแม้กระทั้งสามารถอดทนต่อความทุกยากลำบากได้ และอืนๆอีกมากมามาย (you name it)

ทั้งนี้ความสามารถเหล่านี้มีทั้งที่ มีมาตั้งแต่เกิดซึ่งก็คือ พรสววรค์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า gift (noun - กิฟทฺ) หรือเกิดจากการฝึกฝนฝึกหัด  ทีเรียกว่า training (noun - เทรนนิง) หรือ practice  (noun - แพรค'ทิส) แล้วก็เกิดเป็นทักษะที่เรียกว่า skill (noun - สกิล) หรือเกิดจากประสบการณ์ หรือ experience  (noun - อิคซฺเพีย'เรียนซฺ)

can/could

คำว่า สามารถ ในภาษาอังกฤษ ที่ใช้คำว่า can (แคน - modal verb)/could (คูด - modal verb) เป็นคำที่เราน่าจะรู้จักกันดี และน่าจะเห็นกันบ่อยๆ มาลองดูกันอีกทีครับว่าใช้กันในรูปใหนบ้าง

I can talk with her for hours and hours without being bored.
ผมสามารถคุยกับเธอได้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าโดยไม่รู้สึกเบื่อ

She can swim faster than I can.
เธอสามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่าผม

Could you give me a hand? (เชิงขอร้อง)
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

Can't she speak English?
เธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหม

3 years ago, she couldn't speak Japanese but now she can speak fluently.
สามปีก่อนเธอพูดภาษาญี่ปุ้นไม่ได้แต่ตอนนี้เธอพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

John can speak more than 10 languages.
จอร์นพูดได้มากกว่า 10 ภาษา

Can you drive?
คุณขับรถได้ไหม

be able to do something

ยังมีอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกัน ที่แปลว่า สามารถ คือคำว่า be able to (adj - บี เอเบิล ทู) ซึ่งใช้แทนคำว่า can จาก ประโยคด้านบนได้เลย

I am able to talk with her for hours and hours without being bored.
ผมสามารถคุยกับเธอได้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าโดยไม่รู้สึกเบื่อ

She is able to swim faster than I can.
เธอสามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่าผม

Are you able to give me a hand?
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

Isn't she able to speak English?
เธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหม

3 years ago, she wasn't able to speak Japanese but now she is able to speak fluently.
สามปีก่อนเธอพูดภาษาญี่ปุ้นไม่ได้แต่ตอนนี้เธอพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

Why it is so important to be able to speak English?
ทำไมการพูดภาษาอังกฤษได้ถึงสำคัญมาก

แต่ในกรณีที่พูดถึงเรื่องในอนาคต ไม่สามารถใช้ can ได้ แต่เราะจะใช้คำว่า be able to  แทน

I am quite sure (that) I will be able to speak English better after the training.
ผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิมหลังจากเข้าอบรม

Will you be able to help me with my assignment tomorrow?
คุณจะ(สามารถ)ช่วยงานผมได้ไหมพรุ้งนี้

She will not be able to buy the ticket until next month.
เธอจะไม่สามารถซื้อตั๋วได้จนกว่าจะถึงเดือนหน้า

be unable to do something

นอกจากใช้ not ในการพูดถึงเรื่องที่ไม่สามารถทำได้แล้ว เรายังใช้คำว่า be unable to (adj - บี อันเอเบิล ทู)ใช้ได้ด้วย ซึ่งคำว่า unable ก็มาจากคำว่า un + able

I am unable to leave without saying goodbye.
ผมไม่สามารถจากไปโดยไม่กล่าวคำลาได้

We are unable to sleep because our neighbour turn the music on so loud.
พวกเรานอนไม่หลับ (ไม่สามารถหลับได้) เพราะเพื่อบ้านเปิดเพลงเสียดังมาก

She was unable to find the car key because she left it somewhere else.
เธอไม่สามารถหากุญแจรถได้เพราะเธอลืมทิ้งไว้ที่อื่น

If the police are unable to handle this, the military will be called out to take care of this.
ถ้าตำรวจไม่สามารถรับมือเรื่องนี้ได้ ทหารจะถูกเรียกออกมาดูแลเรื่องนี้

enable

คำว่า able ที่เป็น adjective สามารถนำมาทำเป็นคำกริยาได้ คือคำว่า enable (verb - เอนเน'เบิล) ทำให้สามารถ ส่วนมากจะอยู่ในรูป

enable somebody/something to do something

Mobile phones enable us to keep in touch with other people easily.
โทรศัพท์มือถือทำให้เราสามารถติดต่อกับคนอื่นได้โดยง่าย

Technology enables us to build a low-cost solar cells.
เทคโนโลยี่ทำให้เราสามารถสร้างเซลล์สุริยะในราคาถูก

This pill will enable you to be invisible.
ยาเม็ดนี้จะทำให้คุณหายตัวได้

The new skytrain enables me to get to the city in 20 minutes.
รถไฟลอยฟ้าสายใหม่ทำให้ผมสามารถเข้าไปในเมืองภายในเวลา 20 นาที

Web technology enables us to learn online.
เทคโนโลยี่ทางเวบทำให้เราสามารถเรียนออนไลน์

Teleconference enables people to join the same meeting from different corner of the world.
Teleconference (การประชุมทางไกล)  ทำให้เราสามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกันจากทั้วทุกมุมโลก

Selling his big house enabled my friend to pay for his debt and buy a small house.
การขายบ้านหลังใหญ่ของเพื่อนของผมทำให้เขาจ่ายหนึ้ของเขาได้ รวมทั้งทำให้เขาซื้อบ้านหลังเล็กๆได้อีกหนึ่งหลัง

ผมเคยดู Star Trek Next Generation เห็นคนคุยและสั่งงานกับ computer ที่อยู่ในยาน USS Enterprise ได้ รู้สึก ชอบมาก ไม่นึกว่ามาตอนนี้เราสามารถทำได้แล้ว กับมือถือของเราเอง

New technology enables the novel's imagination to become the real invention.
เทคโนโลยี่ใหม่ๆทำให้จินตนาการในนิยายกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นจริงได้

ability

คำว่า able นี้ยังแปลงร่างเป็นคำนามได้ด้วย โดยเปลี่ยนรูปเป็น ability (noun -  อะบิละที) ซึ่งแปลว่า ความสามารถ

She has an ability to lead the team.
เธอมีความสามารถที่จะนำทีมได้

We need someone who has ability to manage this project.
เราต้องการคนที่มีความสามารถจัดการโครงการนี้ได้

I am afraid this is beyond my ability.
ผมเกรงว่าเรื่องนี่เกินความสามรถของผม

The candidates who can show that they have higher abilities will be selected.
ผู้สมัครที่สามารถแสดงว่ามีความสามารถกว่าจะเป็นผู้ถูกเลือก

I am sorry, but he lack the leadership ability. We could not promote him.
ผมขอโทษครับแต่เขาไม่มีความสามารถของผู้นำ เราไม่สามารถเลื่อขั้นเขาได้

If 2 candidates have the same level of ability (ability level), we will need to do some more interview.
ถ้าผู้สมัครสองคนมีความสามารถระดับเดียวกัน เราจะต้องมีการสัมภาษณ์อีก

With his great ability and good opportunity, I am sure he will get very far.
ด้วยความสามารถที่ดีเยียมประกอบกับโอกาสที่ดี ผมแน่ใจว่าเขาต้องไปได้ไกลแน่นอน

-able

นอกจากคำว่า able  จะนำไปใช้เพื่อบอกความสามารถที่จะทำอะไรแล้ว ในรูปของ be able to เรายังสามารถนำคำว่า able ไปเชื่อมกับคำอื่น (suffix) เพื่อจะเป็นการบอกว่า สามารถทำอย่างนั้นได้ คำเหล่านี้เมื่อนำ able ไปเชื่อมก็จะกลายเป็น คำคุณศัพท์ หรือ adjective เช่นเดียวกับ able เช่น

 • washable/unwashable/nonwashable  ซักหรือล้างได้/ซักหรือล้างไม่ได้
 • breakable/unbreakable แตกได้/แตกไม่ได้
 • touchable/untouchable แตะต้องได้/แตะต้องไม่ได้
 • eatable/uneatable กินได้/กินไม่ได้
 • edible/inedible กินได้(ไม่มีพิษ)/กินไม่ได้ (มีพิษ)
 • comfortable/uncomfortable สะดวกสบาย/ไม่สะดวกสบาย
 • measurable/unmeasurable วัดได้/วัดไม่ได้
 • available/unavailable หาได้ พร้อมใช้งาน/หาไม่ได้ ไม่พร้อมใช้งาน
 • drinkable/undrinkable ดื่มได้/ดื่มไม่ได้
 • killable/unkillable ฆ่าให้ตายได้/ฆ่าให้ตายไม่ได้
 • believable/unbelievable น่าเชื่อ/ไม่น่าเชื่อ
 • evitable/inevitable หลีกเลี่ยงได้/หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • foreseeable/unforeseeable สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้/ไม่สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้ 
 • preventable/unpreventable สามารถป้องกันได้/ไม่สามารถป้องกันได้
 • durable/undurable ทนทาน/ไม่ทนทาน
 • flammable/inflammable ไวไฟ ติดไฟได้/ไม่ไวไฟ ไมติดไฟ
 • remarkable/unremarkable เป็นที่น่าสังเกต/ไม่เป็นที่น่าสังเกต
 • possible/impossible เป็นได้/เป็นไปไม่ได้
 • probable/non-probable น่าจะเป็นไปได้/ไม่น่าจะเป็นไปได้
 • etc


This kind of clothes is not washable.
เสื้อผ้าประเภทนี้ซักไม่ได้

This food is uneatable.
อาหารนี้กินไม่ได้ (not a pineapple ไม่เป็นสับปะรด ^_^ อิอิ จริงๆแล้วไม่เป็นสับปะรด ภาษาอังกฤษน่าจะพูดว่า no taste หรือไม่ก็ not good)

Food that is edible may sometimes be uneatable.
อาหารที่กินได้บางที่รสชาติอาจจะกินไม่ได้

The water in this well is undrinkable because the elephant with black tusks has put the poisonous plant in it.
น้ำในบ่อนี้กินบ่มิได้เด้อ เพราะไอ้งาดำเอาไม้มีพิษทิ้งลงไปแล้ว

I was told that this elephant is untouchable. It is unkillable.
มีคนบอกผมว่าช่างตัวแตะต้องไม่ได้ ฆ่ามันไม่ได้

This vase was well-made and it is unbreakable easily.
แจกันใบนี้ถูกทำมาอย่างดีไม่แต่ง่ายๆหรอก

I am not available on Saturday, I have an English class.
I am unavailable on Saturday, I have an English class.
ผมไม่ว่างวันเสาร์ผมมีเรียนภาษาอังกฤษ

Will you be available on Monday. (=Will you be free on Monday/Are you free on Monday)
วันจันทร์คุณว่างไหม

This is unbelievable, how could I fail English.
ไม่น่าเชื่ออ่ะ ผมตกภาษาอังกฤษได้ใง

This is inevitable, as you sow so shall you reap.
หลีกเหลียงไม่ได้ดอก ทำสิ่งได้ไว้ก็ต้องได้รับผลของส่ิงนั้น

The depths of the ocean is unmeasurable by normal measurement but it is measurable by sonar.
ความลึกของมหาสมุทร์ไม่สามารถวัดโดยวิธีทั่วๆไปแต่วัดได้โดยการใช้ระบบโซนา (ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง)

An accident is unforeseeable but might be preventable with mindfulness and carefulness.
อุบัติเหตูเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้ แต่อาจจะสามารถป้องกันได้โดยเราต้องมีสติและมีความระมัดระวัง

Is this material durable.
วัสดุนี้ทนทานไหม

-ability

เช่นเดียวกับคำว่า able  เราสามารถนำคำว่า ability ไปใช้เพื่อบอกถึงความสามารถซึ่งก็นำไปเชื่อมกับคำอื่น (suffix) เพื่อจะเป็นการบอกว่าถึง ความสามารถนั้นๆตามคำศัพท์ที่นำไปต่อ ซึ่งเมื่อนำไปเชื่อมแล้วคำนั้นก็จะกลายเป็น นาม เช่นเดียวกับ ablility ซึ่งมีความหมายในเชิง ความ การ เป็นต้น เช่น

 • manageability ความสามารถในการจัดการ
 • availability ความพร้อมใช้งาน
 • washability ที่สามารถซักหรือล้างได้
 • durability ความสามารถทนทานได้
 • flammability การที่ติดไปง่าย
 • remarkability ความเป็นที่น่าสังเกต
 • durability/undurability ความสามารถทนทานได้/ไม่ความสามารถทนทานได้
 • inevitability /การทีหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • possibility ความเป็นไปได้
 • probability ความน่าจะเป็น
 • etc

It is an inevitability to meet her in the party that caused the pain again.
การที่หลีกเลียงพบเธอในงานไม่ได้ทำให้ผมเจ็บปวดอีกครั้ง

Flammability is the property of gasoline.
ความไวไฟเป็นคุณสมบัติของน้ำมัน

Probability is one part Maths.
ความน่าจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาตร์

“Without leaps of imagination or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all is a form of planning.” 
― Gloria Steinem

ถ้าปราศจากกระพี้หนึ่งของจินตนาการหรือความฝัน เราก็จะสูญเสียความน่าตื่นเต้น(ที่จะลุ้น)ของความเป็นไปได้ ความฝันจริงๆแล้วมันคือรูปแบบๆหนึ่งของการวางแผนนั่นเองRead more at:
Share:

0 comments:

Post a Comment